Waterschap Vechtstromen en Twente Board strijden samen tegen water en droogte

“Op dit moment gaat er veel aandacht uit naar stikstof, maar een minstens zo groot probleem is de waterkwaliteit. Als deze in 2027 niet sterk verbeterd is, dan hebben we pas écht een probleem. Bovendien wordt het water steeds schaarser, zeker in Twente”. Dat zegt wateradviseur Stefan Nijwening. Er is dus werk aan de winkel. Daarom werkt hij vanuit Waterschap Vechtstromen nauw samen met Twente Board met als doel het vergroten van waterbewustzijn, het aanpassen van beleid en regelgeving en het mobiliseren van financiële middelen en steun uit Den Haag en Brussel om te investeren in maatregelen en oplossingen voor voldoende schoon water in Twente.

Stefan Nijwening is een waterman in hart en nieren. Hij begon zijn carrière bij IHE in Delft, net op het moment dat Koning Willem-Alexander daar zijn wateropleiding begon en er met name in het buitenland veel aandacht ontstond voor de groeiende waterproblematiek in de wereld. In de jaren daarna werkte hij als waterbestuurskundig adviseur in tal van waterprojecten, eerst vooral in het buitenland. Zo werkte hij bijvoorbeeld in Vietnam aan een deltaplan voor de Mekong rivier en in Nigeria aan publiek-private samenwerking in de drinkwatervoorziening. Daarna vaker in Nederland, met name in Den Haag. Daar werkte Stefan onder andere aan het deltaprogramma en de topsector water exportstrategie. Sinds 2015 werkt hij voor Waterschap Vechtstromen en woont hij in Twente. “Ik wilde altijd al graag bij een waterschap werken en mijn vrouw en ik kwamen al een aantal jaar af en toe in Twente om te wandelen en te genieten. Inmiddels weten we dat het ook heel goed wonen en werken is in Twente. We hebben het hier allemaal: van mooie hightec bedrijven en uitstekende kennisinstellingen tot en met prachtige beken en het uitgestrekte coulissen landschap. We wonen in het groen en werken in de stad. Zonder dagelijks in de file te staan. Maar nóg belangrijker: mensen zijn hier lekker nuchter, hebben nog tijd voor elkaar, er is noaberschap. Kortom, het is gewoon goed toeven in Twente. Wij willen hier nooit meer weg.”

Water en droogte
Water en droogte vormen een steeds groter probleem, vooral in Twente. “De droge zomers die we de afgelopen jaren hebben gehad, zijn uitzonderlijk voor Nederland, maar gaan we steeds vaker meemaken”, vertelt hij. “Wij zijn in Nederland vooral teveel water gewend. Andere landen komen altijd hier kijken hoe we dat hebben aangepakt. Maar met droogte en waterschaarste hebben we niet veel ervaring en kunnen we nog veel leren van andere landen. We moeten veel zuiniger met water omgaan en dat is echt nieuw voor ons.” 
 
Brede samenwerking
Volgens Nijwening behoort Twente op het gebied van watertechnologie tot de absolute top. De membraamtechniek, waarmee zelfs medicijnen, fosfaten en nitraten uit afvalwater gehaald kunnen worden, is zo’n beetje uitgevonden op de UT. Mede daarom zijn er hier veel krachtige waterbedrijven zoals Jotem Waterbehandeling, Pentair, SWB en NX Filtration, die hun kennis en kunde al over de hele wereld verkopen. “Naast dat we hier samen echt aan de slag moeten met water, biedt het voor Twentse bedrijven ook kansen. En dat is goed voor onze economie en werkgelegenheid”, zegt hij. “Maar de kern van deze samenwerking met Twente Board is dat we als waterschap de wateruitdagingen zelf niet op kunnen lossen. Daar hebben we veel bedrijven, onze kennisinstellingen, andere overheden en partijen, én ook de inwoners van Twente hard voor nodig.”
 
Blauw goud
Een mooi voorbeeld van een brede samenwerking is het project ‘Ons Blauwe Goud’, waarin Vechtstromen samen met Grolsch, Vitens, Saxion, de UT en verschillende bedrijven werkt aan een kennis- en innovatieagenda voor droogte en waterschaarste. Ook is er een samenwerking met Pioneering voor vernieuwende projecten in de bouwsector. En met ingang van deze maand zit Stefan iedere dinsdag in de Twente Hub. “Hier werk ik samen met lobbyisten, subsidieadviseurs van grote bedrijven en organisaties om te zoeken naar oplossingen en het mobiliseren van subsidies”, vertelt hij. “Water staat inmiddels stevig op de agenda van de Twente Board. Nu moeten we er vooral veel werk van maken. We gaan samen keihard aan de slag om ervoor te zorgen dat er ook in de toekomst voldoende schoon water blijft voor iedereen.”
 
<<Wat doet het waterschap?>>
Een waterschap is een overheidsorganisatie die verantwoordelijk is voor het waterbeheer. Er zijn er 21 in Nederland. Vechtstromen beheert het water in Twente, het Vechtdal en Zuidoost Drenthe, met als belangrijkste taak de zorg voor voldoende schoon water is en dat het water veilig en duurzaam wordt beheerd. Dit betekent onder andere dat een waterschap verantwoordelijk is voor het beheer van waterkeringen, zoals dijken, en voor het reguleren van de waterstand in kanalen, rivieren, beken en plassen. Ook houdt een waterschap zich bezig met het zuiveren van afvalwater en het voorkomen van wateroverlast. Daarnaast kan een waterschap ook een rol spelen bij het stimuleren van duurzaam watergebruik en het bevorderen van de biodiversiteit in en rondom wateren.”

Lees meer over #Twente Board