Gelukkig is Twente klaar voor morgen

In Twente zetten we digitalisering in als middel om winstgevendheid en arbeidsproductiviteit van bedrijven, en daarmee de toekomstbestendigheid van onze regio, te vergroten. Daarnaast vraagt de wereldwijde coronacrisis om innovatieve oplossingen waarbij digitalisering een grote rol speelt. Ook andere maatschappelijke uitdagingen vergen oplossingen. Twente biedt oplossingen, door het ontwikkelen van technologische innovaties met een ongekende dynamiek. Gelukkig is Twente klaar voor morgen!

In het kort

  • Digitalisering is één van de vier focusgebieden van de Twente Board en stimuleert investeringen in de ontwikkeling van nieuwe productietechnieken, robotica en digitalisering van de (maak)industrie. 
  • Ondernemers, het onderwijs en de overheid werken samen en zijn klaar voor morgen.

Global Goal

global goal icon
Impactportfolio digitalisering

De wereld verandert in rap tempo. De rol van digitalisering heeft door de coronacrisis een behoorlijke vlucht genomen. Twente heeft al een sterke hightechindustrie, maar de transitie naar Industry 4.0. vereist een update van bedrijfsprocessen en nieuwe productietechnologieën. Door nóg meer in te zetten op technologische innovaties en versneld digitaliseren, kan Twente nóg flexibeler en innovatiever zijn. Daarom focust de Twente Board zich de komende jaren op digitalisering. Samen met bedrijven, onderwijs en overheden gaat de Board de uitdaging aan om digitalisering, robotica, artificiële intelligentie (AI) en het verbinden van productiewaardeketens te optimaliseren. 


Maak ook kennis met de andere impactportfolio’s van de Twente Board: circulaire economie, sleuteltechnologieën en innovatie in de zorg.

Investeren in Twente

Het impactportfolio digitalisering komt ook terug in de investeringsprogramma’s van de Twente Board. De Board stimuleert investeringen in de ontwikkeling van nieuwe productietechnieken, robotica en de digitalisering van de (maak)industrie.

 

Het Advanced Manufacturing Program (AMP) is een mooi voorbeeld van een project uit de investeringsprogramma’s van de Twente Board. In dit project worden bedrijven en kennisinstellingen bij elkaar gebracht om zo de transitie naar ‘industrie 4.0’ te versterken. De ambitie is dat het programma uitgroeit tot een ecosysteem voor de groei van ‘smart industry’ in Oost-Nederland. Directeur Guido Slump van Disselhorst Metaal neemt met zijn bedrijf deel aan het programma. Benieuwd naar zijn ervaringen? Lees het hier

Ook het project Creatieve Broedplaatsen draagt bij aan de digitaliseringsopgave in Twente. Makerspace TkkrLab is één van de 11 initiatieven die een subsidie voor een creatieve broedplaats heet gekregen. TkkrLab is een community van mensen die geïnteresseerd zijn in techniek, in de breedste zin van het woord. Deelnemers kunnen bij het lab terecht om te werken aan technische projecten. Van bezig zijn met software tot het bouwen van een 3D printer en van lasercutter tot het maken van een eigen elektronisch pcb ontwerp voor een robot. Oprichter Dave Borghuis vertelt over een makerspace en hoe de activiteiten hiervan bijdragen aan zelfontplooiing van techniek in de regio. Lees zijn verhaal hier

Artificial intelligence (AI)

Twente heeft meerdere unieke technologieën in huis die enorme kansen bieden voor de regio en digitalisering stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan artificial intelligence (AI). In Oost-Nederland zijn al meer dan 350 bedrijven actief bezig met AI-toepassingen rond belangrijke maatschappelijke thema’s. Zo ook de Twentse start-up Spectro-AG. Dit bedrijf ontwikkkelt geavanceerde technologie en weet deze in hoog tempo naar innovatieve diensten en producten te vertalen. Spectro-AG is gespecialiseerd in data-intensieve toepassingen in de landbouw, zoals precisielandbouw. Eigenaren Hamed Mehdipoor en Roger Borre vertellen in dit artikel over hun start-up, voorbeelden van AI-toepassingen en het vergroten van draagvlak voor AI in de industriële sector. 

Oost-Nederland beschikt over specifieke kennis op het gebied van AI. AI en data science zijn sterk medebepalend voor onze toekomstige welvaart en welzijn. Daarom is AI-hub Oost-Nederland opgericht. Deze hub is er voor ondernemers, kennisinstellingen en overheden in de regio die op nationale of internationale schaal met AI (willen) werken. De hub verbindt en ondersteunt AI-toepassingen voor een beter, duurzamer en gezonder leven. 

Digitale verbindingen

Ook ondernemers zijn volop bezig met digitalisering. Tegenwoordig is bijna elk bedrijf een ICT-bedrijf. De digitalisering is sinds corona in een gigantische stroomversnelling geraakt, want iedereen moest ineens hoofdzakelijk online gaan werken. Daarvoor zijn verbindingen nodig. Geen internetverbindingen, maar échte stabiele en veilige verbindingen. En dat is precies waar NDIX aan werkt. Lees het verhaal van directeur Jeroen van de Lagemaat.

 

MKB’ers die de digitaliseringsopgave wat lastiger vinden kunnen terecht bij Digitale Werkplaats Twente. Ondernemers worden onder begeleiding van een student/docent geholpen om te digitaliseren, met het doel de winstgevendheid en arbeidsproductiviteit van het bedrijf, en daarmee de toekomstbestendigheid van de regio, te vergroten. Eind 2020 spraken we projectleider Robin Effing over de voordelen van deze digitale werkplaatsen. Lees het artikel hier.

Gelukkig is Twente klaar voor morgen

Het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden ontwikkelen samen de oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen, ook op het gebied van digitalisering. Gelukkig is Twente klaar voor morgen!

Datum: 20 april 2021 |

Bron tekst: Twente Board |

Auteur: Twente Board

Lees meer over #Twente Board