Vitale werknemers in zorg door aandacht voor werkplezier en passend werk

Dat er tekorten zijn op de arbeidsmarkt, is geen nieuws. In de zorg en welzijnssector, speelt het probleem al langer dan in andere sectoren en wordt gewerkt aan oplossingen. Eén van de manieren om werknemers aan te trekken, is om niet langer alleen te kijken naar de diploma’s die mensen hebben, maar aan te haken op de skills die mensen hebben. 

In het kort

  • Het Huis van Zorg en Welzijn probeert met werkgevers, onderwijs en overheid te komen tot een skills-gerichte aanpak zodat meer mensen beschikbaar zijn voor een baan in de sector.
  • Projectleider Gertrud Zweerts wil door het instellen van werkgroepen zo snel mogelijk tot pilots komen die behoud, in- en doorstroom van zorgpersoneel bevorderen.

Global Goal

global goal icon

Het Huis van Zorg en Welzijn, dat is opgericht door WVG Zorg en welzijn, ROC van Twente en Arbeidsmarktregio Oost met financiering van Twenteboard, is een digitaal platform dat voor structurele oplossingen moet zorgen.

Nieuwe ideeën

“We hebben met werkgevers, vertegenwoordigers vanuit het onderwijs en de overheid een bijeenkomst gehad waar nieuwe ideeën aan bod zijn gekomen”, vertelt Gertrud Zweerts, projectleider van het Huis van Zorg en Welzijn. “De bedoeling is dat we pilots gaan opzetten om te kijken hoe deze ideeën in de praktijk gaan werken.” Eén van de gedachten die tijdens de hackathon aan bod kwam, is gezamenlijk werkgeverschap zodat personeel uitgewisseld kan worden met verschillende organisaties. Dat werkt twee kanten op. Als ergens een tekort is, kan dat zo worden opgevangen, maar het is ook goed voor het behouden van mensen in de sector. Door afwisselend bij de ene en de andere organisatie te werken, komen ze er misschien achter dat een andere werkgever in de sector beter bij hen past. Dan blijven ze in ieder geval voor de sector behouden. Dit is een onderwerp wat wij niet zullen oppakken, maar wel een item waar over wordt gesproken.” We hebben drie actielijnen in de regio: in- en doorstroom waar wij voor zijn, maar ook de actielijnen ‘Goed werkgeverschap’ en ‘Anders werken, anders organiseren’. Met alle partners samen, proberen we het tekort aan te pakken.”

Niet per se diploma

Ook wordt gedacht aan ‘learning on the job’. “Als iemand qua skills geschikt is, talent heeft en de juiste drijfveer heeft, willen we die aan een baan helpen en ondertussen de juiste papieren laten halen”, zegt Gertrud. “We denken ook aan schoolverlaters, aan mensen die weer terug de zorg in willen en aan zij-instromers. Misschien kunnen we ook de taken in zorginstellingen anders verdelen; voor een groot aantal handelingen die personeel verricht, hoeft niet per se een diploma aanwezig te zijn. Waarom die taken niet door anderen laten uitvoeren?”

Op hun tandvlees

Getrud heeft voor september een startbijeenkomst gepland. In verschillende werkgroepen zullen vertegenwoordigers van zorginstellingen uit de hele regio plannen maken om pilots op te zetten of verder uit te breiden. “Het is hard nodig om anders te denken. Steeds meer mensen hebben zorg nodig en zelfs al voor de coronapandemie liepen veel zorg- en welzijnsmedewerkers al op hun tandvlees. We moeten zorgen dat personeel duurzaam inzetbaar is, dat we werk creëren dat bij hen past en wat voldoening geeft zodat ze in de zorg blijven werken. Door dit voor elkaar te krijgen, houden we werknemers vitaal. Overigens ook door in te zetten op preventie”, stelt Gertrud. “Als we aandacht hebben voor de professionals in de zorg voor werkplezier, gezondheid, goed eten en slapen bijvoorbeeld, voorkomen we uitval en zal het ziekteverzuim omlaag gaan. Dit laatste valt ook niet onder het Huis van Zorg en Welzijn, maar is wel een aandachtspunt in de sector.”

Afspraak is afspraak

Het mooie van Twente vindt ze dat de skills-gerichte aanpak, die het Huis van Zorg en Welzijn voor ogen heeft, goed aanslaat. “De bereidheid van de organisaties om dit samen aan te pakken is groot”, zegt ze. “Ik weet niet of dat typisch ‘Twents’ is, maar als hier iets wordt afgesproken gebeurt dat ook; afspraak is afspraak.”

Datum: 28 juli 2022 |

Bron tekst: Gertrud Zweerts |

Auteur: Maaike Thüss

Lees meer over #zorg