Meer weten over Twente?

In Twente werken we samen. Bedrijven werken samen. Mensen werken samen met elkaar, met bedrijven, kennisinstellingen en met de overheid. En we werken samen met Randstad, Brabant het Ruhrgebied, Brussel en de wereld.

Twente Index 2022

Naar de Twente Index

Campus Café

Iedere derde donderdag van de maand is er een nieuwe editie van het Campus Café!

Campus Café

Voortgangsrapportage Twente Board

Een nieuwe interactieve voortgangsrapportage investeringsprogramma's van de Twente Board

Bekijk het nu online!

Renewable Energy

De energievraag in de wereld neemt toe terwijl onze energiebronnen uitgeput raken. In Twente worden oplossingen ontwikkeld om duurzame energie te produceren en op slimme manieren energie te besparen.

Lees meer

Verhalen uit Twente

Over Twente Board

De Twente Board staat voor het versterken van de brede economie in Twente, met focus op de kracht van de regio. In Twente werken we zij aan zij om ondernemerschap en onze innovatiekracht op peil te houden. Centraal staan het behoud en de versterking van de bedrijvigheid, de werkgelegenheid en ons verdienvermogen. We stimuleren investeringen in technische innovaties, zetten in op de versnelling van de circulaire economie en een aantrekkelijke en bereikbare regio voor wonen en werken. Lees hier meer over de Twente Board.