Proeftuinen Mineral Valley Twente broedplaats voor vernieuwing

De aarde raakt uitgeput en de keten van nemen en geven moet worden hersteld. Twente is door minister Carola Schouten aangewezen als experimenteerregio voor kringlooplandbouw, wat goede herstelmogelijkheden biedt. Mineral Valley Twente overziet deze missie en onderzoekt oplossingen die bijdragen aan een gezonde bodem, duurzame bemesting en andere toepassingen voor mest en biomassa. Dit doen ze in de zogeheten proeftuinen. Inmiddels zijn er meer dan 20 proeftuinen waarin boeren, toeleverende bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke instellingen samenwerken aan innovaties voor de landbouw. Meer over recente innovaties in deze proeftuinen lees je hieronder.

Lees hieronder het hele artikel
 
global goal icon

In het kort

  • Twente is door minister Schouten aangewezen als experimenteerregio voor kringlooplandbouw, wat bij moet dragen aan een gezonde bodem.
  • Mineral Valley overziet deze missie en leidt verscheidene andere proeftuinen waar wordt gewerkt aan duurzame innovaties voor de landbouw.
  • Twentse innovatieve boeren bedenken zelf oplossingen voor de toekomst.
Twentse pioniers

De milieu-afbraak van onze huidige voedselproductie is zo groot, dat de aarde wordt uitgeput als we zo door gaan. De manier waarop we momenteel voedsel produceren is ongunstig voor het milieu en de menselijke bevolking. Het gaat verder dan wat de aarde kan geven, schrijft minister Schouten in haar toekomstvisie op de landbouw. "We moeten voorkomen dat we bodem, water en grondstoffen uitputten en de temperatuur op aarde onaanvaardbaar verhogen." Om een houdbaar voedselsysteem te ontwikkelen is kringlooplandbouw en duurzame innovatie in de landbouw nodig. Er moet dus een omslag komen. De volgende Twentse boeren lopen als pioniers voor op de nodige ontwikkelingen.

Precisielandbouw door drones

Op 8 januari 2020 bracht minister Carola Schouten een werkbezoek aan Twente. Tijdens dit bezoek nam zij een kijkje bij melkgeitenbedrijf Veelers, deelnemer aan de proeftuin precisielandbouw. In deze proeftuin spelen drones een belangrijke rol. Samen met de broers Borre van Robor Electronics en de Universiteit Twente is in de proeftuin gekeken hoe met de inzet van een speciale camera onder de drone, realtime en gedetailleerd de samenstelling en kwaliteit van het gras op het perceel in beeld gebracht kan worden. Met deze gegevens kan de boer de bemesting aanpassen of andere maatregelen nemen om de productie te optimaliseren. “Door slim gebruik van de drone in combinatie met kunstmatige intelligentie, ontwikkelen we een betaalbaar systeem voor de boer, waarmee hij zijn grasproductie beter kan sturen”, aldus Xander Borre. Minister Schouten gaf aan dat deze proeftuin aantoont dat Twente al heel ver is met zulke technieken en dat het ongelooflijk veel kansen geeft voor de toekomst van de landbouw. Met steun van het ministerie wordt de proeftuin de komende jaren verder uitgebouwd.

Bermgraslab

Langs de Twentse wegen en sloten liggen veel grasbermen. Je kan je zo voorstellen dat hier jaarlijks veel maaisel vanaf komt. Het afvoeren en verwerken van dit ‘afvalproduct’ kost de gemeenten het nodige geld. Het maaisel bevat echter waardevolle organische stoffen, die goed zijn voor de bodem. De landbouw heeft juist behoefte aan deze organische stof als bodemverbeteraar. In de proeftuin ‘Bermgraslab’ worden deze twee behoeftes aan elkaar gekoppeld. In deze proeftuin passen boeren, loonwerkbedrijven, gemeenten en waterschappen het maaisel in de praktijk op een aantal proefvelden toe als bodemverbeteraar. Het effect op de bodem en de gewasopbrengst wordt door Mineral Valley onderzocht en zij kijken naar de mogelijkheden hierin. Naast organische stof voor de bodem kan bermmaaisel ook worden gebruikt voor bijvoorbeeld eierdozen en beschoeiingspalen.

Boeren uit Noord-Deurningen veranderen mest in goud

Zes boeren in Noord-Deurningen hebben zich verenigd in de coöperatie IJskoud. Deze boeren verwerken de mest van hun koeien in monovergisters. Dit levert biogas en digestaat op en draagt rechtstreeks bij aan het oplossen van de stikstofproblematiek. De boeren leveren het biogas aan een kwekerij en fabriek in de buurt. Meer over deze circulaire en duurzame manier om energie op te wekken lees je hier. Een bijkomend positief effect van dit duurzame biogas is dat het digestaat dat overblijft na vergisting ingezet kan worden als waardevolle meststof voor een gezondere bodem. Nog een bijkomend voordeel van het gebruik van digestaat, is dat het rechtstreeks uit het eigen mestoverschot komt en er dus minder kunstmest geïmporteerd hoeft te worden. Dat is dus beter voor het klimaat, de natuur en de boer. Het effect van dit digestaat op de bodem wordt in samenwerking met de boeren nauwgezet gemeten en onderzocht. Dit zal uitwijzen wat de effecten hiervan op de bodem zijn en of het daarmee mogelijk is de kringloop op het eigen bedrijf te sluiten.