De start is bezegeld!

Op 20 november was het moment daar: de formele ondertekening van de Regio Deal Twente. “Een heugelijk moment dat deze economische impuls voor Twente officieel vastgelegd wordt. Daarmee is de start officieel bezegeld, maar de uitvoering was al begonnen”, zegt programmamanager Jasper Kerkwijk trots. Op de foto ziet u Voorzitter Regio Twente Onno van Veldhuizen als eerste convenantpartner zijn handtekening zetten onder de Regio Deal Twente. Naast hem Marc Hameleers, manager regio portefeuille Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

 

De programmamanager is tevreden met wat al bereikt is: “Samen met alle partners hebben we een intensief traject doorlopen om de Deal echt in elkaar te zetten. Overheid, ondernemers en onderwijs bundelen hun krachten en steeds meer belangstellenden haken bij de projecten aan. De eerste projecten zijn inmiddels succesvol opgestart en laten zien dat we er als regio samen voor gaan.”

 

Leren van governance

De vorm van samenwerking van een Regio Deal met het Rijk is nieuw. Nog niet eerder werd in deze omvang publiek-private samenwerking in de regio gecombineerd met cofinanciering vanuit de Rijksoverheid. Daarom is een traject gestart vanuit de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. “Dit traject heet leren en monitoren van governance in de regio”, vertelt Kerkwijk. “Middels diverse labsessies delen de regio’s die een Regio Deal hebben met het Rijk ervaringen met elkaar om zo te leren van elkaar over effectieve manieren om de governance van Regio Deals in te richten. Drie jaar lang neemt de Regio Deal Twente deel aan deze labsessies”.

 

In juni vond de eerste labsessie plaats rond het thema Een begin van drie jaar samen leren over governance. In het verslag lees je meer informatie. 

Governance maak je niet, was het thema van de tweede labsessie, die eind oktober plaatsvond. 
 

 

En verder…

Is de informatie met betrekking tot de Regio Deal Twente online gebundeld. Op deze pagina vindt u informatie over de projecten in de Regio Deal, de contactpersonen, nieuws en meer.