Een belangrijke stap vooruit in de samenwerking sociaaleconomische structuurversterking in Twente

Eén bestuursmodel met Onderwijs, Ondernemers en Overheid.

Woensdag 11 december heeft het algemeen bestuur van Regio Twente ingestemd met het inrichten van een nieuw bestuursmodel voor de uitvoering van de sociaaleconomische structuurversterking voor Twente. Het nieuwe bestuursmodel kenmerkt zich door een gelijkwaardige samenwerking van overheid, ondernemers en onderwijs (de 3O’s) en tilt de bestaande samenwerking naar een hoger level.

global goal icon

global goal icon

 

Deze gelijkwaardige samenwerking van de 3O’s maakt dit bestuursmodel krachtig en maakt dat we de hoge ambities op het vlak van de sociaaleconomische structuurversterking waar kunnen maken. Want alleen als we elkaars kennis en kunde optimaal inzetten en benutten, kunnen we gezamenlijk successen gaan boeken, zowel in als buiten Twente. We zijn goed op weg, maar het kan nog beter. Twente heeft het DNA en de ingrediënten in huis om zich verder te ontwikkelen tot een toonaangevende groene technologische topregie. Zo kan Twente nog meer betekenen voor de Nederlandse kenniseconomie. Hier hebben we een eenvoudig, effectief en daadkrachtig bestuursmodel voor nodig waarbij samenwerking op regionaal niveau plaatsvindt vanuit een gezamenlijke integrale visie en strategie.

 

De Twente Board kwam met dit plan voor een 3O bestuursmodel. De afgelopen maanden is dit samen met de betrokken bestuurders van de 14 gemeenten, de bestuurders van onderwijs en de leden van de Twente Board verder uitgewerkt. Ook in de plannen van de gemeenten, om tot verbetering van de samenwerking te komen, is dit terug te vinden.

 

“Geweldig dat we deze unieke stap hebben gezet in Twente, dit toont heel veel lef van Onderwijs, Ondernemers en van de 14 Twentse gemeenten. Provincie Overijssel is een belangrijke partner en heeft een belangrijke adviserende rol in dit geheel. Nu kunnen we met vereende krachten de grootste issues voor onze regio aanpakken zoals talent en de bereikbaarheid van Twente. En het maakt Twente een krachtiger partij waar het gaat om het pakken van nieuwe kansen”

Geert Braaksma, voorzitter Twente Board

 

De organisatie Regio Twente is op dit moment al aan het veranderen. Op 25 september heeft het algemeen bestuur ingestemd met een veranderopdracht om meer focus en eenvoud aan te brengen in regionale samenwerking. De wens om een 3O samenwerkingsvorm te creëren voor sociaal economische structuurversterking, maakt onderdeel uit van die veranderopdracht en past dus goed in het toekomstbeeld van de regionale samenwerking. Het is de bedoeling dat het nieuwe bestuursmodel een groot aantal bestaande bestuurlijke overleggen vervangt. Met als doel: minder bestuurlijke drukte en meer focus en eenvoud.

 

”De noodzaak is er om als Twentse gemeenten gezamenlijk de opgaven waar we voor staan aan te pakken. Als overheden vraagt dit binnen Twente samen met ondernemers en onderwijs om bundeling van krachten en verantwoordelijkheden. Dit is van belang om ons nog beter op de kaart te zetten en verbinding te zoeken met andere stedelijke regio’s, provincie Overijssel, Den Haag en over de grens. Alleen dan kunnen we uitdagingen als behoud en aantrekken talent, bereikbaarheid van banen aan. Het is nu ook nodig boter bij de vis te doen en afspraken te maken tussen gemeenten en onze partners over de financiering van het ecosysteem. Ieder moet zijn of haar steentje bij dragen anders gaat het niet lukken. We hebben ons daarvoor uiterlijk de tijd gegeven tot de voorjaarsnota’s van de gemeenten.”

Onno van Veldhuizen, voorzitter Regio Twente

 

Het gaat hierbij onder andere om een bestuursmodel voor de uitvoering van de Agenda voor Twente en de Regio Deal Twente, maar gaandeweg krijgen ook de overige opgaven op het gebied van sociaal economische structuurversterking hier een plek.