Twentse terminal floreert

Meer vervoer over water leidt tot minder vrachtwagens op de weg. De kade op XL Businesspark speelt daar een steeds belangrijkere rol in. Hoe? Directeur van het XL Businesspark Jan Geerdink legt het uit.

 

XL Businesspark is een regionaal bedrijventerrein langs de A35 en de zijtak van het Twentekanaal, voor bedrijven in logistiek, transport, distributie en industrie. Het is bestemd voor grootse ondernemers met een ruimtebehoefte van 2 hectare of meer. Het bedrijventerrein is goed bereikbaar via weg, water en spoor en dit maakt een optimale logistieke doorstroming van goederen mogelijk. Jaarlijks gaan hier dan ook duizenden containers vol speelgoed van bijvoorbeeld de Chinese speelgoedgigant Vtech, tuinmeubelen van het bedrijf Kees Smit en kleding en schoenen van Timberland via de Container Terminal Twente naar de consumenten. “Voor deze bedrijven is de ligging aan het Twentekanaal en de aanwezigheid van de containerterminal de reden zich op het XL Businesspark Twente te vestigen”, vertelt Jan Geerdink. De Twentse terminal is dus echt een vestigingsmagneet voor bedrijven. Aanvullend op de combi terminal is er een openbare kade, waarvan veelvuldig gebruik wordt gemaakt. Buiting Staalbouw gebruikt deze kade bijvoorbeeld om op het XL Businesspark geproduceerde grote staalconstructies naar de bouwplaats te vervoeren.  

 

Kade 150 meter verlengen

“De Twentse terminal is nu twee jaar open en sindsdien neemt de hoeveelheid goederen die via water naar Almelo worden gevoerd alleen maar toe. De kade op XL Businesspark is ingericht om ca. 9.000 containers per jaar te verhandelen. Nu de gevestigde bedrijven willen uitbreiden en nieuwe bedrijven aankloppen, is de verwachting dat hier jaarlijks veel meer containers aan- en afgevoerd worden. Daarom wordt een bedrag van € 2.300.000 beschikbaar gesteld vanuit de Regio Deal Twente. De huidige kade is namelijk niet gebouwd op uitbreiding en zal dan niet meer toereikend zijn”, vertelt Geerdink. “De kade moet langer, zodat er meer containers op passen. We willen de openbare kade op XL Businesspark met 150 meter verlengen, om zo de verwachte groei van containerstromen van en naar het XL Businesspark op te kunnen vangen. Er wordt een nieuwe openbare kade gerealiseerd, zodat de bestaande openbare kade bij de combi terminal kan worden betrokken. Het stelt ons in staat om verder in te spelen op de steeds toenemende vraag op deze route. De regio Twente kan zich dan nog meer en beter gaan profileren als een logistieke hotspot”.

 

Minder vrachtwagens op de weg

Geerdink is blij met deze manier van transport: “Op dit moment worden jaarlijks 9.000 containers op XL Businesspark verhandeld. Dus dat betekent in principe dat wij 9.000 vrachtwagens van de weg halen. Inschatting is dat de overslag van containers op XL Businesspark gaat groeien tot 22.000 per jaar. Nou, je kan wel uitrekenen hoeveel vrachtwagens dat zijn”, vervolgt Geerdink, “en dat bespaart heel veel ergernis op onder meer de A1. Vervoer over water is een duurzaam alternatief voor wegvervoer. Het is een relatief milieuvriendelijke en veilige vorm van transport, omdat op de huidige schepen ca. honderd containers meegaan. Na de verruiming van het Twentekanaal kunnen er ca. 30% meer containers op een schip. Deze modal shift, vervoersjargon voor de verschuiving van transport van weg naar water, leidt tot een aanzienlijke beperking van de CO2-uitstoot en draagt daarmee bij aan de klimaatdoelstellingen.”

 

Impuls voor de economie

De uitbreiding van de kade leidt ook tot versterking van het internationale vestigingsklimaat en het zal daardoor goed zijn voor de werkgelegenheid in de regio. Het leidt tot veel nieuwe banen op alle niveaus in de logistiek. Onder de werkzoekenden in Twente zitten mensen met kwaliteiten waar de logistieke sector kansen en banen voor biedt. Deze doelgroep wordt via het Huis van de Logistiek, ook een project in de Regio Deal Twente, aangesproken en geschoold om te werken in de dynamische logistieke sector van Twente. “De Twentse terminal is daarmee echt een belangrijke banenmotor”, aldus Geerdink.

 

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit project of meer weten over mogelijkheden? Neem dan contact op met het projectbureau van XL Businesspark.
Meer weten over het Huis van de Logistiek? Neem hier een kijkje.