Afscheidsinterview Yvonne Bijenhof

Vanaf het begin was ze betrokken bij de Twente Board. Binnenkort legt ze haar functie als secretaris neer. We vroegen haar naar haar ervaringen en drijfveren.

 

Waarom vind je de Twente Board belangrijk voor Twente?

 

De wereld om ons heen verandert snel. Daarmee staan we voor interessante uitdagingen. Deze dynamische toekomst vraagt om nieuwe oplossingen.

Om dit vast te houden én om verder te ontwikkelen als regio is het van belang om techniek, innovatie en de regionale economie te blijven stimuleren. Vanuit één centraal punt is dat het meest efficiënt. Hiervoor is de Twente Board als Economic Development Board opgericht. De inhoudelijke focus ligt op het stimuleren van technologische innovatie, het versterken van ondernemerschap, het verbeteren van het vestigingsklimaat, het werken aan een duurzame arbeidsmarkt, het aantrekken en behouden van talent en het bevorderen van internationalisering.

 

Wat is je bijdrage geweest aan de Twente Board?

 

Ik ben vanaf het begin af aan betrokken geweest bij het tot stand komen van de Twente Board in juli 2014. Voor mijn bestuurder, John van der Vegt,  in zijn rol als Twente Board-lid, zat ik als adviseur/ondersteuner in de Board. Ik heb vanuit die rol meegewerkt aan het actieplan Twente Werkt en was verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan en dan met name waarbij het gaat om de strategische aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.

 

Als bestuurlijk secretaris adviseer ik de voorzitter van de Twente Board op strategisch vlak en vertegenwoordig ik de Board tijdens diverse gelegenheden. Ook ben ik verantwoordelijk voor het uitbouwen en onderhouden van het netwerk, het coördineren van de activiteiten zoals de jaarlijkse Twente Top en het voorbereiden van boardmeetings. Daarnaast heb ik als secretaris een belangrijke rol bij de totstandkoming van de nieuwe economische investeringsagenda en de samenwerking tussen de nieuwe strategische agenda van de Twente Board, de Agenda voor Twente, de Regio Deal Twente en het Twentse Plan.

 

Wat ga je nu doen nu je afscheid neemt van je rol als secretaris?

 

Vanuit ROC van Twente blijf ik betrokken bij en voor Twente. Mijn focus zal zich meer gaan richten op de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt waarbij een Leven Lang Ontwikkelen centraal zal staan in de samenwerking vanuit de Triple Helix.

Vanuit die rol zal ik mij blijven inzetten voor de activiteiten van de Regio Deal, Agenda voor Twente, innovatie, nieuwe initiatieven voor de economische groei van Twente en het blijven bedenken van oplossingen voor maatschappelijke issues.

 

Tevens zal ik John van der Vegt, in zijn rol als Twente Board-lid, blijven adviseren en ondersteunen in de Board.

 

Wat wil je ons nog meegeven?

 

Dat we binnen Twente volop moeten blijven inzetten op een samenwerkingsvorm van de 3O’s die de (toekomstige) uitdagingen voor de sociaal economische structuurversterking van Twente gezamenlijk, snel en met daadkracht oppakt en uitvoert via het bijeenbrengen van talent, bedrijven en kapitaal.