‘Trotse Tukker’ Geert Braaksma ontvangt eerste gouden Twente speld

Dit artikel is onderdeel van de reeks ‘Twente Leeft!’ Hier lees je persoonlijke verhalen over het wonen, werken en leven in Twente. Volgens de talenten die wij spreken is het in Twente goed toeven. De mooie natuur, de ruimte, de nuchtere mentaliteit; allemaal dingen die Twente kenmerken. Daarnaast zijn er carrièrekansen volop! Twente kent veel innovatieve, internationale en toekomstbestendige bedrijven die schreeuwen om personeel. Weten wat Twente te bieden heeft? Het verhaal van Geert Braaksma vind je hieronder. 

In het kort

  • Geert Braaksma heeft een aantal weken geleden zijn voorzitterspet van de Twente Board afgezet
  • Geert kreeg een gouden erespeld die hem tot 'Trotse Tukker’ verheft
  • Het 'Braaksmatijdperk' is een belangrijke voor Twente; Geert heeft zich jarenlang onbezoldigd voor de regio ingezet

Global Goal

global goal icon

Eigenzinnig. Nuchter. Trots. Drie woorden die een Tukker typeren. Geert Braaksma, van oorsprong een Fries, kreeg een gouden erespeld die hem tot ‘Trotse Tukker’ verheft. Geert is de verpersoonlijking van Twente; niet bijzonder omdat hij succesvol is, maar Geert is succesvol omdat hij zo bijzonder is. Geert denkt en doet vanuit zijn rode hart voor Twente. De Twente Board, waarvan hij een aantal weken geleden afscheid nam, doorliep met hem het zo genoemde ‘Braaksma tijdperk’ en feliciteerde hem met zijn nieuwe titel ‘Trotse Tukker’.

“Geert is een bruggenbouwer, en een bruggenbouwer is ook altijd een pionier”

- Onno van Veldhuizen, burgemeester van Enschede

Opper-Tukker

Geert Braaksma is Tukker in hart en nieren. Hij is geboren en opgegroeid op een boerderij in Friesland. En nu woont hij met zijn Amerikaanse vrouw Carolyn in het pittoreske Delden. Zijn Friese genen blijken een goede combinatie met de Twentse mentaliteit. Het gaat er dan ook niet om of hij zich thuis voelt tussen de Tukkers, hij ís een Tukker. Geen twijfel over mogelijk. Zijn persoonlijkheid, zijn karakter en zijn enorme drive brachten Twente verder. Hij bracht Twente in verbinding met de wereld en de wereld met Twente.

“Hij heeft het nog vaak over zijn jeugd op de boerderij”, zegt collega Erdo Smit, strategisch bestuursadviseur bij de gemeente Enschede. Het wereldbeeld dat daar ontstond is wellicht waardoor zijn liefde voor onze regio zo groot is. De natuur van Twente heeft Geert altijd willen beschermen; hij heeft oog voor de schoonheid van het platteland. Zijn gevoel voor schoonheid en cultuur toont hij ook door zijn deelname aan HeartPool. Kunst heeft voor Geert niet alleen een op zichzelf staande artistieke waarde, maar ook een sociaal-economische waarde. Een bloeiend cultureel landschap is van groot belang voor het vestigingsklimaat, de concurrentiekracht en werkgelegenheid van de regio.

 

Met het oog op de toekomst van Twente droeg Geert gepassioneerd bij aan vele initiatieven in Twente. Hij was meer dan eens initiator van Twentse oplossingen voor mondiale problemen. Geert wordt unaniem door vrienden en collega’s omschreven als een pragmatische en standvastige man, hij is een echte doorzetter met gevoel voor humor en een zelfspot die hem helpt voor- en tegenspoed te relativeren.

Sensata en het innovatie profiel van Twente

Een carrière waar je u tegen zegt, die heeft Geert in Twente opgebouwd. Hoogtepunt is onder andere zijn rol als CEO bij Sensata, daarvoor Texas Instruments. Het iconische bedrijfspand dat in Hengelo onder zijn bewind is gebouwd in 2015, getuigt van Geerts succes én toekomstgerichte visie. Niet alleen is het pand een echte eye-catcher dat profiel geeft aan Twente, ook is het een voorbeeld op het gebied van circulariteit en materiaalgebruik. Sensata behoort tot de drie meest duurzame gebouwen in Nederland. Geert positioneerde Sensata als innovatief bedrijf voor het verhogen van veiligheid, het vergroten van efficiëntie en het tegengaan van milieuvervuiling. Als aanvoerder van één van de grootste hightech bedrijven in Twente, intensiveerde hij de kennispositie van Twente ten opzichte van de rest van de wereld. Dit deed hij ook als actief lid van het management team van PhotonDelta; het ecosysteem in Nederland om geïntegreerde fotonica oplossingen te versnellen. Hij gaf een boost aan de ontwikkeling van deze superieure technologie voor Nederland, en markeerde daarmee de bijdrage van Twente aan de economische kansen van fotonica. Ook hier blijkt weer zijn visie en blik op de toekomst, deze gaat naadloos over in zijn ambitie om het innovatie profiel van Twente te versterken.

 “De Twentse agenda moet de kracht van stad en platteland verbinden. Dat komt goed uit want ik ben van huis uit boer”

-Geert Braaksma

Vliegtuigen vol talent

Dat talent van groot belang is voor ondernemers in Twente en de vitaliteit van de regio is iets dat Geert goed in de smiezen heeft. Geert pleitte eind 2019 voor het importeren van kenniswerkers naar Twente. ‘Twente moet vliegtuigen vol buitenlandse kenniswerkers halen!’, was zijn credo. Deze boodschap ging viraal, maar Geert bleef met beide benen op de grond: “Mijn bericht kan ‘viral’ gaan maar dat wil niet zeggen dat er ook maar iets van terechtkomt!” Typische Twentse nuchterheid met de resultaatgerichtheid die het handelen van Geert zo kenmerkend maakt. Handen uit de mouwen, bruggen bouwen en samenwerken om de grootse plannen voor Twente te realiseren. De ambities van Geert zijn grenzeloos en werken inspirerend op de mensen in zijn omgeving.

Dealmaker Geert

Onno van Veldhuizen, burgemeester van Enschede noemde hem een bruggenbouwer: “En een bruggenbouwer is ook altijd een pionier”. Vanuit de bestuurdersstoel en met het karakter van een ondernemer lukte het Geert via stevig lobbyen, en vooral niet opgeven, een bedrag van 150 miljoen euro binnen te halen voor innovatieve projecten in Twente. “Die 150 miljoen is toch wel het hoogtepunt tijdens Geerts voorzitterschap van de Twente Board: het sluiten van de Regiodeal Twente met het Rijk.” Aan dat hoogtepunt ging heel wat vooraf. Wat eraan voorafging: de volharding van Geert. “Deze trotse Tukker liet zich niet afschepen”, aldus Hendrik Haaksema, voormalig secretaris Twente Board. Onbezoldigd zette hij zich de afgelopen 5 jaar meer dan 2 dagen per week vrijwillig in voor Twente Board. “De Twentse agenda moet de kracht van stad en platteland verbinden. Dat komt goed uit want ik ben van huis uit boer”, aldus Geert. “Het ging niet vanzelf, maar we maakten wel meters”, zegt Eddy van Hijum, Gedeputeerde economie provincie Overijssel, over de inspanningen van Geert.

Voor de toekomst van Twente

Geert is iemand die weliswaar bij de 'gevestigde orde’ van Twente hoort, maar juist ook nieuwe ideeën en invloeden initieerde en stimuleerde. Tijdens zijn carrière bij Sensata heeft hij veel gereisd, met een hoger doel: de wereld aan Twente verbinden. Het gaat immers om de toekomst van Twente. Geert doet wat goed is voor Twente. En dat niet alleen, hij inspireert anderen om dit ook te doen. Volgens Gyula Rychtarski, voorzitter van Young Twente Board: “Onze eerste kennismaking was een gesprek over Young Twente Board. Geert vond het wel tijd voor nieuwe ideeën en gaf mij de ruimte om het samen met jongeren vorm te geven. Daarmee gaf hij Young Twente Board een ontzettend mooi begin. Dankzij Geert is bij mij het vuur aangewakkerd om mij in te zetten voor Twente.”

“Geert vond het wel tijd voor nieuwe ideeën en gaf mij de ruimte om het samen met jongeren vorm te geven. Dankzij Geert is bij mij het vuur aangewakkerd om mij in te zetten voor Twente.”

-Gyula Rychtarski, voorzitter Young Twente Board

Petje af en ondernemers in de lead

De generaties die komen gaan, staan voor Geert altijd centraal in zijn doen en laten. Het actieplan ‘Twente Werkt!’ draait om het creëren van werkgelegenheid in de regio. En volgens Geert zijn ondernemers hiervoor in the lead. Niet alleen is hij inspirator en coach van tal van jonge ondernemers, hij is ook zelf een duurzaam ondernemer. Nieuwe bronnen van energie ontwikkelen met DutchVentus, nieuwe bronnen voor opslag van energie ontwikkelen met Super-B en nieuwe energie ontwikkelen met zijn voorzitterschap van de Twente Board. Zijn eigen energie voor Twente is enorm. “Twente heeft veel in huis voor een sterke, toekomstgerichte economie. Daarom moeten we onze krachten blijven bundelen. Ik zet me met veel plezier in voor de Twente Board, want kansen pak je met focus en inzet!”. Onvermoeibaar zette Geert zich als voorzitter van de Twente Board in voor Twente. En Twente is vol lof over zijn prestaties, en na zo’n rijk nalatenschap is het eindelijk tijd om zijn bestuurlijke pet van de Twente Board af te zetten. Maar voor Twente zal Geert zich blijven inzetten. Geert is en blijft tenslotte een ‘Trotse Tukker’. 

Foto-impressie overhandiging gouden Twente speldje

Beweeg met de pijltjestoetsen door de slideshow. 

Datum: 31 maart 2020 |

Bron tekst: twente.com |

Auteur: twente.com

Lees meer over #Twente Board