Twente als proeftuin voor GFT-afval als compost in de Twentse landbouw

Jaarlijks is er in Twente meer dan 50.000 ton compost beschikbaar voor de landbouw die voldoen aan alle kwaliteitseisen van keurcompost. De compost die hiervoor gebruikt wordt is gemaakt van GFT-afval en wordt verwerkt bij Twence. Op dit moment fungeren zo’n 15 boeren rondom Manderveen als proeftuin van Mineral Valley voor deze Twentse keurcompost.

In het kort

  • In Twente is er veel compost beschikbaar voor de landbouw. Door van GFT-afval van Twence te gebruiken om weer naar compost als bodemverbeteraar te gaan, sluiten we de kringloop.
  • In een Twentse proeftuin wordt de keurcompost getest door 15 Manderveense boeren.

Global Goal

global goal icon
GFT-afval als keurcompost op het Twentse land

Het GFT-afval uit Twente wordt allemaal opgehaald bij Twentse huishoudens en vervolgens bij Twence verwerkt tot keurcompost. Deze keurcompost wordt gebruikt op het Twentse land waar voedsel wordt verbouwd voor de Twentse inwoners. “En daarmee proberen we de kringloop dus verder te sluiten”, aldus Wim de Jong, adviseur bij Twence.

Proeftuin in Manderveen

In totaal werken er 15 boeren mee aan deze proeftuin. Het doel van de afgelopen jaar gestarte proef is om te kijken naar het effect van de keurcompost op bijvoorbeeld het organische stofgehalte en het watervasthoudend vermogen van de bodem. Dat is ook precies de reden om te kiezen voor deze regio.

 

De landbouwgrond rondom Manderveen is een waterwingebied. Dit houdt in dat het water van onderuit wordt onttrokken waardoor de gronden in Manderveen droger zijn. “Met deze proef willen we graag meten wat de keurcompost doet met het watervasthoudend vermogen van de bodem en wat het effect is op de kwaliteit van het grondwater.”

 

Door gebruik te maken van de keurcompost, in plaats van mest, is het de bedoeling dat de vochtbalans in de bodem op peil wordt gehouden. Maar ook dat de boeren productie verhogend kunnen werken met een hogere bodemgezondheid en een betere kwaliteit van het gewas.

Drie jaar testen

Om alles goed te kunnen meten heeft de proeftuin keurcompost een looptijd van drie jaar. Deze looptijd is nodig om diverse factoren, zoals bijvoorbeeld het weer, goed te kunnen uitsluiten. Jaarlijks wordt onder projectbegeleiding van DLV Advies de bodem en de gewasopbrengst gemeten om vergelijking met andere onderzoeken mogelijk te maken. Tijdens deze looptijd wordt er ook gekeken naar de bijbehorende wet- en regelgeving die er bij komt kijken.

Circulaire economie

Een toenemende vraag naar grondstoffen die steeds schaarser worden, stelt ons voor grote maatschappelijke opgaven. We moeten efficiënter met onze bronnen omgaan en inzetten op duurzaam winnen en verwerken van grondstoffen. Alleen dan blijft Twente een prettige en welvarende regio waar we in goede gezondheid en met een gezond leefmilieu kunnen wonen, werken en recreëren. Twente Board stimuleert investeringen in diversie innovaties, op het gebied van circulaire economie. Samen met bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen gaan ze de uitdaging aan om te verduurzamen en in te spelen op de benodigde veranderingen. Mineral Valley zorgt voor slimme oplossingen op het gebied van een gezonde bodem en effectieve mestverwerking. Vanuit de investeringsprogramma’s zorgt de Twente Board voor een financiële impuls voor de proeftuinen.

Datum: 4 februari 2021 |

Bron tekst: Mineral Valley en Twence |

Auteur: twente.com

Lees meer over #agrarisch