Twence

Energie produceren uit hernieuwbare bronnen. Twence uit ondernemend Enschede in Twente, zet zo restafval in voor energetische benutting, zolang dit nog de meest efficiënte vorm van gebruik is. Tegelijkertijd brengt het bedrijf nuttige materialen en grondstoffen terug in de kringloop. Daarmee levert het een bijdrage aan de besparing op fossiele brandstoffen, de vermijding van CO2-uitstoot en de vergroting van het hergebruik van kostbare grondstoffen.

logo Twence
Lees hieronder meer

Contactinformatie

Twence
Boldershoekweg 51
7554 RT HENGELO
+31 (0)74 2404 444 info@twence.nl www.twence.nl

Global Goals

Afval als bron van herbruikbare grondstoffen

Stap voor stap verbreedt en verdiept Twence de bijdrage aan een groeiende circulaire economie. De onderneming haalt grondstoffen en herbruikbare materialen uit onvolledig (voor)gesorteerde stromen en uit de bodemassen van energiecentrales. Voor het opwekken van energie gebruikt Twence afval en biomassa die van het herbruikbare materiaal zijn ontdaan door bronscheiding of nascheiding. Daarnaast benut het bedrijf de zon als oneindige bron van energie met zonneparken.

Energie van de toekomst

Energie uit hernieuwbare bronnen is de energie van de toekomst. Uit materiaalstromen die na energieopwekking overblijven worden steeds meer mineralen teruggewonnen om nieuwe metaalproducten en bouwmaterialen te kunnen produceren. Uit de rookgassen van de energiecentrales wordt de CO2 gefilterd, waarvoor toepassingen zowel in de glastuinbouw als voor de productie van duurzame brand- en bouwstoffen in ruime mate aanwezig zijn.

Twente vergroenen

Het bedrijf haalt een hoog rendement energie uit afval, dat van al het herbruikbare materiaal is ontdaan. Om uitputting van natuurlijke grond- en brandstoffen te voorkomen, is uitgebalanceerde benutting van alle materialen noodzakelijk. Afval is zo geen afval meer, maar een bron van energie en grondstoffen die heel Twente helpt vergroenen. Twence levert warmte voor stadsverwarming, stoom voor nabijgelegen industrieën, elektriciteit aan het openbare elektriciteitsnet, herbruikbare grondstoffen als metalen, bodemassen voor onder meer de wegenbouw, compost voor hergebruik in tuinen en natriumbicarbonaat voor de eigen installaties. Bovenal biedt Twence veel indirecte werkgelegenheid, vooral in de regionale maakindustrie, transportsector en kennisbranche.

Opwekking

Bij het omzetten van afval in energie door verbranding blijft per definitie een onbrandbaar deel over onder in de verbrandingsoven: de as. Zelfs hierin zitten bruikbare grondstoffen. Twence beschikt over de beste apparatuur voor de opwerking van as. De kleinste metaaldeeltjes – tot het formaat van een speldenknop – worden gehaald uit de verbrandingsresten van de energiecentrale. Niet alleen ijzer, maar ook aluminium, zink en koper worden weer teruggebracht in de materialenkringloop. Tegelijkertijd worden de bodemassen zo zuiver dat deze ook kunnen worden gebruikt als vervanger van zand en grind, bijvoorbeeld voor het maken van beton.

 

 

 

Twence produceert grondstoffen en energie uit afvalstromen, biomassa en andere duurzame bronnen. Vol energie en passie wordt er gewerkt aan duurzame en maatschappelijke doelen: www.twence.nl

 

Actualiteit #Twence

Jobs #Twence

Bedrijfsjurist

Juridisch | Baan | HBO-WO
Twence is op zoek naar een Bedrijfsjurist.

Installatieverantwoordelijke Hoog-/Laagspanning (IV HS/LS)

Techniek | Baan | HBO
Installatie bij Twence zoekt een kartrekker die schakelt tussen hoog- en laag, medewerkers en ...

Maintenance en Reliability Engineer

Techniek | Baan | HBO-WO
Installatie bij Twence zoekt een Energieke Engineer die voor continue verbetering zorgt.

Procesengineer

Techniek | Baan | HBO-WO
Twence is op zoek naar een Procesengineer

Projectleider onderhoudstops

Techniek | Baan | HBO
Wil jij verantwoordelijk zijn voor de voorbereiding, realisatie en nazorg van onderhoudstops binnen ...