Broeden op creativiteit in Twente

Op steeds meer plekken in Nederland poppen ze op: creatieve broedplaatsen. Ze hebben een aantrekkingskracht op talenten en ondernemers en zijn daarmee een katalysator voor de ontwikkeling van de regio. Maar wat is een creatieve broedplaats eigenlijk? En hoe werkt dit concept? Mirjam Berning, beleidsadviseur Cultuur bij de gemeente Enschede en projectleider Creatieve Broedplaatsen, legt het uit.

 

De aantrekkingskracht van een creatieve broedplaats

Twente heeft zich ontwikkeld tot één van de meest innovatieve regio’s van Nederland, maar toch verlaten getalenteerde studenten Twente nadat ze afgestudeerd zijn. Jonge makers, die hier net zijn opgeleid, trekken snel de regio weer uit. “Doodzonde en niet altijd nodig”, aldus Mirjam Berning. Uit verschillende onderzoeken blijkt waarom: het gebrek aan diversiteit is één van de hoofdredenen om Twente te verlaten en ergens anders aan de slag te gaan. “Het culturele aanbod in de regio wordt als tamelijk traditioneel, behoudend en weinig divers ervaren”, vertelt Berning. “Vooral studenten en jonge professionals zoeken hun vertier graag ook buiten de gebaande paden. En juist deze doelgroepen willen we zo graag in de regio houden.” Jonge talenten zijn gebaat bij een omgeving die spannend, nieuw en verrassend is. In steden zoals Amsterdam, Eindhoven en Nijmegen wordt het ene na het andere verlaten fabrieks- of bedrijfspand omgetoverd tot een creatieve broedplaats, waar talentvolle creatieven, ondernemers, kunstenaars, gamers en muzikanten samenwerken. Enschede kent al het Robsonpand dat creatieve ondernemers bij elkaar brengt. Maar niet alleen de steden profiteren van de creatieve broedplaatsen. “Met dit project wordt ook in de kerkdorpen creativiteit en innovatie aangewakkerd. De hele regio heeft baat bij een open en creatief klimaat. Het is van grote waarde voor het aantrekken van talent en door de bijdrage die zij leveren aan de ontwikkeling van Twente als levendige, jonge, creatieve en dynamische regio.”

 

Een creatieve broedplaats: wat is dat eigenlijk?

Maar wat is een creatieve broedplaats dan precies? “Het is echt een containerbegrip dat moeilijk in een alomvattende definitie is te gieten,” vertelt Mirjam. “Dankzij de middelen uit de Regio Deal Twente krijgen drie sporen een impuls. Eerste spoor zijn programmabijdragen voor kulturhusen en bibliotheken, waarmee deze instellingen bijvoorbeeld workshops kunnen organiseren die technologie en kunst koppelen. Denk bijvoorbeeld aan een laagdrempelige voorziening zoals een bibliotheek. Een bibliotheek is tegenwoordig al meer dan alleen een uitleenplaats voor boeken en tijdschriften. Maar je kan er ook een echte leer- en werkplek van maken, waar inwoners spelenderwijs kennis kunnen maken met moderne en computergestuurde maaktechnieken, zoals 3D-printers.

 

Tweede spoor zijn de echt fysieke broedplaatsen, onder te brengen in bijvoorbeeld industrieel erfgoed en religieus erfgoed in de regio. Naast het Robsonpand kent Enschede bijvoorbeeld ook plekken zoals Sickhouse en het Tankstation. Ook Hazemeijer in Hengelo staat bekend als een creatieve broedplaats. Deze niet-mainstream plekken, waar technologie en creativiteit samenkomen en vaak een underground scene aanwezig is, bieden onderdak aan talentvolle creatieven, ondernemers, kunstenaars, gamers en muzikanten.

 

Tot slot zien we ook dat ondernemers meer en meer de verbinding maken met cultuur, de creatieve sector en techniek, culturele instellingen en festivals. Die verbinding komt nu nog te langzaam op gang en krijgt met de stimuleringsmiddelen een impuls, het derde spoor. Al met al wordt er niks uitgesloten, als er maar sprake is van een koppeling van technologie en creativiteit.”

 

Tikkeltje Twents lef

“Lef staat centraal in dit project”, vertelt Berning. “Lef om te experimenteren en te innoveren, lef om fouten te maken en op je bek te gaan. Maar ook in onze rol van overheid moeten we het lef hebben om los te laten, om risico’s te nemen. Om ideeën en projecten niet alleen af te rekenen op SMART-geformuleerde doelen en resultaten. En lef te hebben om te vertrouwen op de creatieven om te leren waar de behoeftes liggen. Dat ongrijpbare en experimentele in een creatieve broedplaats is van onschatbare waarde voor onze regio. Out of the box denken leidt tot verandering, vernieuwing en experiment. Dergelijke bruisende plekken, waar nieuwe combinaties ontstaan en de underground de ruimte krijgt, kunnen helpen voorkomen dat jong, hoogopgeleid talent uit onze regio vertrekt. Als regio hierin investeren vraagt om een tikkeltje lef, maar zal beloond worden.”

 

Meer informatie?

In het voorjaar van 2020 wordt de regeling Creatieve Broedplaatsen opengesteld en kunnen plannen worden ingediend. Nu al ideeën? Mirjam Berning komt graag met u in contact om met u mee te denken. Contact: m.berning@enschede.nl

Lees meer over #cultuur