Jezelf zijn werkt

Al decennia lang is globalisering de ‘trend’ die ervoor zorgt dat verschillen tussen organisaties, producten en diensten en mensen afneemt. De balans vinden tussen verbinden met elkaar voor een sterker geheel en je unieke zelf zijn, staat centraal op Diversity Day op 1 oktober 2019. Asito is een organisatie met een inclusieve bedrijfscultuur en doet volop mee aan deze dag. 

In het kort

  • We streven naar een samenleving die staat voor verbondenheid en het respecteren van verschillen
  • Tijdens Diversity Day wordt aandacht gevraagd voor deze diversiteit. Asito is mede-initiatiefnemer van Diversity Day Nederland

Global Goal

global goal icon
Veranderingen op de werkvloer

Globalisering; nationale grenzen verdwijnen waardoor de migratie toeneemt. Bedrijven opereren op het gebied van productie, afzet en communicatie steeds meer op internationaal niveau waardoor ook de werkvloer verandert. De standaard verandert door onze 24 uurs economie, buitenlandse werknemers vinden een baan in Nederland en andersom, het aantal werkende vrouwen is de afgelopen jaren sterk toegenomen en we switchen steeds vaker van baan. Veranderingen die zichtbaar en merkbaar zijn op de werkvloer.  

 

Geen probleem zou je denken, toch blijkt de praktijk vaak anders. We worden geconfronteerd met elkaars verschillen, verschillen die vaak als uitgangspunt worden genomen. Maar in plaats van naar elkaars verschillen te kijken moeten we naar de overeenkomsten gaan kijken, de verschillen accepteren en júist deze verschillen in zetten om elkaar te versterken. De verschillende soorten mensen, talenten en vaardigheden moeten worden samengevoegd en hierin moet een balans worden gezocht om samen te werken aan succes.  

Asito: diversiteit zit in onze genen!

Er wordt steeds meer gestreefd naar een samenleving die staat voor verbondenheid en het respecteren van elkaars verschillen. Tijdens Diversity Day wordt iedereen geactiveerd om de verschillen te waarderen en ieders unieke talenten te omarmen (www.diversityday.nl). Een filosofie die ook binnen Asito tot uiting komt; iedereen hoort erbij, iedereen verdient het om beoordeeld te worden op zijn of haar kwaliteiten en iedereen verdient een eerlijke kans.  

Asito neemt initiatief

Om aandacht te vragen voor diversiteit en bewustwording te creëren heeft Asito samen met een tiental andere bedrijven het voortouw genomen om Diversity Day tot een succes te maken. Sinds 2011 organiseert Asito jaarlijks het Nationaal Integratiediner, ook bedoeld om diversiteit in organisaties in beeld te brengen, en heeft er dit jaar voor gekozen om het Nationaal integratiediner tijdens Diversity Day te organiseren. Een diner waarbij mensen van verschillende afkomsten voor elkaar koken, gezamenlijk eten en met elkaar in gesprek gaan over hun cultuur.  

 

Op deze manier werkt Asito naar een maatschappij waarin ieders unieke talenten gewaardeerd en benut worden. Ongeacht gender, culturele afkomst, seksuele oriëntatie, leeftijd of arbeidsvermogen. Samen wordt de kracht van diversiteit gevierd. Lees hier meer over diversiteit binnen Asito

Over Diversity Day

De eerste Diversity Day in Nederland wordt op 1 oktober 2019 georganiseerd. Het motto: jezelf zijn werkt. Diversity Day is een nationale feestdag waarop ‘diversiteit en inclusie’ wordt gevierd. Bedrijven en organisaties organiseren zelf activiteiten om het thema onder de aandacht te brengen en bewustwording te creëren. Verder wordt kennis over de voordelen van diversiteit en inclusie gedeeld door middel van websitecontent, interviews en storytelling. Lees hier meer.

Datum: 30 juli 2019 |

Bron tekst: Asito |

Auteur: Twente.com

Lees meer over #cultuur