Earth is calling... Universiteit Twente

Meer vrouwelijke hoogleraren op de UT

In de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens is vastgesteld dat mannen en vrouwen dezelfde rechten hebben. Toch is die vaststelling niet voldoende. In het dagelijkse leven en werken worden vrouwen en meisjes nog vaak achtergesteld ten opzichte van mannen en jongens. Zo hebben zij wereldwijd in de praktijk geen gelijke rechten op faciliteiten als onderwijs, gezondheidszorg en werk. “Gelijkheid tussen mannen en vrouwen is niet alleen een mensenrecht, maar ook de basis voor een vreedzame, welvarende en duurzame wereld”, aldus de Verenigde Naties (SDG Nederland). 

In het kort

  • In het dagelijkse leven en werken worden vrouwen en meisjes nog vaak achtergesteld ten opzichte van mannen en jongens
  • UT zet zich in voor de gelijkheid van vrouwen en mannen op de werkvloer, zodat er een natuurlijker evenwicht is binnen organisaties

Global Goal

global goal icon
Gelijkheid

Op de werkvloer is er nog veel ongelijkheid tussen mannen en vrouwen,  salarissen zijn niet altijd gelijk  en ook zijn  vrouwen minder vertegenwoordigd in topfuncties

De Universiteit Twente zet zich in voor de gelijkheid van vrouwen en mannen op de werkvloer. Binnen de hele Universiteit Twente hebben zij als doel om meer vrouwelijke hoogleraren aan zich te binden. Universiteit Twente streeft ernaar om voor 2020 tien extra vrouwelijke hoogleraren aan te nemen, zodat binnen alle faculteiten een vrouwelijke onderzoekster werkzaam is. “Wij willen ons vooral richten op vrouwen die nog geen hoogleraar zijn, maar die wel klaar zijn om de stap te maken” aldus hoogleraar Marieke Huisman. 

Het percentage vrouwelijke professoren op de Twentse technische universiteit blijft op dit moment achter bij de landelijke norm van 20 procent. Volgens recente cijfers bestaat minder dan 19 procent van de hoogleraren uit vrouwen. In de plaats van de stijging, die elders in het land is te zien, is er in Twente sprake van een lichte daling. Bij sommige faculteiten ligt op dit moment het percentage vrouwelijke docenten en hoogleraren zelfs onder de 10%. 

Een goede balans van mannen en vrouwen op de werkvloer en in managementposities is belangrijk binnen organisaties. Mannen hebben namelijk andere kwaliteiten en voeren op een andere manier leiderschap dan vrouwen. Door zowel vrouwen als mannen in topposities te plaatsen is er een natuurlijker evenwicht binnen organisaties en meer gelijkheid op de werkvloer. 

Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie

Discriminatie is het ongelijk behandelen en achterstellen van mensen op basis van kenmerken die er niet toe doen in een situatie. Dan kun je denken aan afkomst, sekse, huidskleur, seksuele oriëntatie, leeftijd, religie, handicap of chronische ziekte. De Verenigde Naties riepen de Internationale dag tegen Racisme en Discriminatie uit na het bloedbad in Sharpeville in Zuid-Afrika op 21 maart 1960. Daarbij opende de politie het vuur op demonstranten tegen de apartheid. Het werk van het Nederlandse College voor de Rechten van de Mens maakt duidelijk dat deze dag nog altijd heel belangrijk is, ook in ons land. 

Datum: 21 maart 2018 |

Bron tekst: Universiteit Twente |

Auteur: Twente.com

Lees meer over #Earth is calling