De Twentse aanpak

De coronacrisis legt een enorme druk op de vitale sectoren in de samenleving en legt andere sectoren – retail, horeca, toerisme – juist compleet lam. Vele bedrijven en instellingen in Twente zitten echter niet stil. Ze zijn ondernemend en zetten hun innovatief vermogen in om samen met andere partijen in Nederland producten te ontwikkelen, die nodig zijn voor de bestrijding van Covid-19.

In het kort

  • De coronacrisis legt een enorme druk op de vitale sectoren in de samenleving en legt andere sectoren juist compleet lam. 
  • In alle bescheidenheid wil de Twente Board in deze crisis het bedrijfsleven van Twente ondersteunen. Daarom is een informatiepagina, met daarop de belangrijkste initiatieven van de Rijksoverheid, de provincie Overijssel, de Twentse gemeenten en andere initiatieven in Twente. 

Global Goal

global goal icon

Twente staat bekend om haar innovatief vermogen, ondernemerschap en om haar  wijze van samenwerken. Met elkaar, met de rest van Nederland en de wereld. Wim Boomkamp, voorzitter van de Twente Board: “In Twente weten we van aanpakken. Samen werken aan oplossingen, omdat het ook nu weer keihard nodig is. Met elkaar boeken we zo snel mogelijk vooruitgang.”

Ondersteuning voor ondernemend Twente

In alle bescheidenheid wil de Twente Board in deze crisis het bedrijfsleven van Twente ondersteunen. Daarom is een informatiepagina ingericht, met daarop de belangrijkste initiatieven van de Rijksoverheid, de provincie Overijssel, de Twentse gemeenten en andere initiatieven in Twente. Aangevuld met informatie over de verschillende pakketten aan noodmaatregelen die het kabinet medio vorige week getroffen heeft voor ondernemers, bedrijven en zzp’ers

 

Afgelopen decennia zijn al veel grote en kleinere crisissen overwonnen. Het aanpassingsvermogen van Twente is groot. Zo is het TechMed Center van de Universiteit Twente diverse initiatieven gestart om de zorgsector te ondersteunen. Van het snel bijscholen van medici tot het ontwikkelen van beademingsapparatuur waarbij meerdere patiënten gebruik kunnen maken van hetzelfde apparaat. Demcon, leverancier van beademingssystemen richt door de exponentieel toegenomen vraag een extra productielijn in om de productiecapaciteit te verdubbelen. Saxion heeft materialen gedoneerd en apparatuur uitgeleend aan de zorgsector. Alle onderwijsinstellingen in Twente voorzien de ruim 55.000 studenten van up-to-date online onderwijs. Anka Mulder, bestuurslid Twente Board en voorzitter CvB Saxion Hogescholen: “Ik ben diep onder de indruk van de vele initiatieven van ondernemers, instellingen en de samenleving. Je ziet dat iedereen in Twente haar steentje bijdraagt in de coronacrisis in Nederland. Juist nu laten we zien dat we in Twente oplossingen ontwikkelen voor werelduitdagingen. Omdat het nodig is, nu en in de toekomst.”   

Strategie voor de toekomst

De Twente Board werkt op dit moment aan een strategie voor de toekomst van Twente. De huidige situatie toont de noodzaak en laat ook zien wat de kracht van Twente is. Bedrijven en kennisinstellingen leveren een belangrijke bijdrage op het gebied van medische technologie. In Twente zit diepgaande kennis en groot innovatief vermogen, dit is relevant voor de toekomst van onze samenleving en de aarde. Het onderhouden en versterken van het aanwezige ecosysteem in Twente is van belang om de economische, ecologische en sociale samenwerking te optimaliseren. Hiervoor is het noodzakelijk dat er focus wordt aangebracht in de maatschappelijke opgaven waar we ons op richten. Met als gevolg dat we ons in- en extern moeten clusteren op een aantal scherp gekozen thema’s. Te denken valt aan het cluster advanced materials, robotica maar ook zien we - juist nu - dat medische technologie een cluster is waar bedrijven en kennisinstellingen in Twente een zeer belangrijke bijdrage leveren aan de wereld. De komende maanden maakt de Twente Board de strategische keuzes voor Twente.

Lees meer over #coronavirus