Make AI Work: Versnelling en opschaling van toepassing AI in Twente

Twente heeft meerdere unieke sleuteltechnologieën in huis. Eén van deze sleuteltechnologieën is Artificial Intelligence (AI). Twente beschikt over specifieke kennis op het gebied van AI en innovaties van bedrijven schieten de grond uit. Zo ook van het Twents bedrijf Spectro-AG. Wij spraken met Hamed Mehdipoor en Roger Borre over deze start-up, voorbeelden van toepassingen en het vergroten van draagvlak voor AI in de industriële sector.

In het kort

  • Artificial Intelligence wordt gezien als een sleuteltechnologie die enorme kansen biedt voor Twente
  • Hamed Mehdipoor en Roger Borre van het Twents bedrijf Spectro-AG zijn van mening dat AI voor grote nieuwe doorbraken zorgt in onze samenleving en economie en bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen
  • Twente staat er op het gebied van AI goed voor en zou zich moeten voorsorteren als ‘place to be’ voor AI-innovatie en – toepassing

Global Goal

global goal icon
Enorme potentie van AI

Artificial Intelligence wordt gezien als een sleuteltechnologie, hiermee worden technologieën bedoeld die essentieel zijn bij het oplossen van maatschappelijke problemen. Artificial Intelligence en data science zijn sterk medebepalend voor onze toekomstige welvaart en welzijn. AI kan helpen klimaatproblemen op te lossen, ons gezondheidsstelsel te verbeteren en ons dagelijks leven te vergemakkelijken. Eén van de bedrijven die het AI-ecosysteem in Nederland een impuls wil geven door de ontwikkeling van AI-technologie te bevorderen is het bedrijf Spectro-AG. 

 

Spectro-AG is een Twentse start-up die geavanceerde technologie ontwikkelt en deze in hoog tempo naar innovatieve diensten en producten weet te vertalen. Het bedrijf is gespecialiseerd in data-intensieve toepassingen in de landbouw, zoals precisielandbouw. Directeur Dr. Ir. Hamed Mehdipoor: “Met de toepassing van Artificial Intelligence maken we het mogelijk om onkruid van gewassen te onderscheiden en het onkruid te bestrijden, de kwaliteit van grasvelden te meten en ongezonde bomen in bosgebieden te detecteren. Het zijn talloze voorbeelden met dezelfde boodschap: Artificial Intelligence gaat voor grote nieuwe doorbraken zorgen in onze samenleving en economie en draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen.

Toepassingen van AI

Mehdipoor werkt samen met Roger Borre in het bedrijf Spectro-AG. Borre is daarnaast ook directeur van Robor Electroics B.V., een ingenieursbedrijf dat met name actief is in de drone-markt. “We maken met Robor drone-toepassingen voor first responders zoals de politie, brandweer, ambulances en we werken samen met defensie en de kustwacht. Voor hen ontwikkelen we bijvoorbeeld drones met thermische camera’s om brandhaarden, voortvluchtigen of drenkelingen te vinden.” Mehdipoor en Borre werken samen in Spectro-AG, dat de expertise in data- en beeldverwerking, drone-operatie en machine learning en deep learning techieken in de agrarische sector toepast, gebruikmakend van veel data en rekenkracht. Machine learning houdt zich bezig met de ontwikkeling van algoritmes en technieken waarmee computers kunnen leren. Onderdeel van machine learning is deep learning, een erg populaire AI-techniek. Met deep learning worden neurale netwerken getraind om verbanden te ontdekken waartoe de mens zelf niet meer in staat is. Spectro-AG zet deze modellen in voor een duurzame toekomst.

Vergroten van de beschikbare data

Spectro-AG gebruikt Artificial Intelligence vooral als beeldherkenning, zoals de detectie van een bepaald type onkruid en herkennen van planten en bomen. “Hiermee kan een boer of teler heel gemakkelijk zelf data inwinnen met de drone. De data biedt de mogelijkheid om plaats specifiek te handelen. Dat bespaart water, mest en gewasbeschermingsmiddelen. Dit is niet alleen economisch en ecologisch van waarde, maar ontzorgt ook de boer. Een win-win situatie dus. En zo zijn er tal van situaties te bedenken waarin AI helpt om werk uit handen te nemen”, aldus Mehdipoor. En daarbij geldt dat hoe meer kwalitatieve data beschikbaar is, hoe beter de voorspellende waarde van algoritmen wordt. “De drone is een belangrijke manier van data verzameling en biedt de benodigde inzichten om de economische en ecologische kosten van de agrarische sector te laten dalen”.

Privacy en transparantie als prioriteit

Voor de toekomst van AI vinden zowel Mehdipoor als Borre dat AI-systemen transparant en betrouwbaar moeten zijn. “Het black box karakter maakt AI soms ondoorzichtig en moeilijk te begrijpen. Door het gebrek aan transparantie wordt de acceptatie ervan door de samenleving belemmert. Transparantie is nodig om AI te vertrouwen. Naast het benutten van economische en ecologische kansen als drijfveer, zou daarom ook breed nagedacht moeten worden over de maatschappelijke acceptatie van AI in Nederland”, vindt Borre. “Dit is van belang zodat iedereen goed geïnformeerd is om de juiste keuzes te kunnen maken in het gebruik van AI. Want AI biedt zoveel kansen om de maatschappij en levens van mensen te verbeteren”.

Aantrekken en behouden van AI-talent

AI-gerelateerde kennis is onmisbaar voor de toekomstige generatie ingenieurs en wetenschappers in technologie. “Daarom is het van belang om nog meer bruggen te slaan tussen onderwijs en bedrijfsleven”, meent Mehdipoor.“ Zo is het bijvoorbeeld van belang dat nieuwe studenten worden opgeleid en ervaring opdoen om AI in de praktijk te kunnen toepassen.” Spectro-AG werkt daarom samen met TalentIT om talent te helpen ontwikkelen en het draagvlak voor AI in de industriële sector te vergroten. Twente heeft namelijk een uitstekende uitgangspositie om AI-talent iets moois te bieden en de volgende generatie jonge onderzoekers op dit strategisch belangrijke gebied te koesteren. “Daarom willen we AI-talent aantrekken en in Twente behouden. We willen ontwikkelingen op dit gebied versnellen als antwoord op de maatschappelijke opgaven. Twente staat er op het gebied van AI goed voor en zou zich moeten voorsorteren als ‘place to be’ voor AI-innovatie en – toepassing”, aldus Mehdipoor en Borre.

Datum: 20 april 2021 |

Bron tekst: Twente Board; Hamed Mehdipoor en Roger Borre |

Auteur: Twente Board

Lees meer over #Twente Board