Oost-Nederlandse regio’s slaan handen ineen op gebied van AI

Een sterk Artificial Intelligence ecosysteem met focus op health en de maakindustrie

The Economic Board van de regio Arnhem-Nijmegen, met Wageningen, de Twente Board en Oost NL slaan de handen ineen voor een Artificial Intelligence-strategie voor het landsdeel Oost-Nederland. Artificial Intelligence (AI) wordt bepalend voor onze toekomstige welvaart en welzijn. Lifeport (het innovatienetwerk van de regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen) en Twente hebben al een ambitieuze agenda op het gebied van AI. Met deze bundeling van krachten kan Oost-Nederland een substantiële bijdrage leveren aan de AI-innovatiestrategie van Nederland. Ook zorgt het voor een sterke nationale en internationale positie, biedt het kansen om in Europa fondsen te werven en ontsluit het beter kennis voor het bedrijfsleven, zodat (Oost-)Nederland haar concurrentiepositie vergroot.

In het kort

  • Oost-Nederlandse regio’s slaan handen ineen voor sterk Artificial Intelligence ecosysteem met de focus op health en de maakindustrie.
  • AI in de maakindustrie, om via verdere digitalisering van de industrie de concurrentiekracht te vergroten.
  • AI for Health, om de gezondheidszorg toekomstbestendig te maken.

Global Goal

global goal icon

Beide regio’s dragen bij aan het innovatieve AI-ecosysteem van Nederland en Europa. De samenwerking richt zich op twee speerpunten, namelijk: AI in de maakindustrie, om via verdere digitalisering van de industrie de concurrentiekracht te vergroten, en AI for Health, om de gezondheidszorg toekomstbestendig te maken. Beide speerpunten zijn strategische thema’s van de provincies Gelderland en Overijssel.

Artificial Intelligence in Oost-Nederland

In Oost-Nederland houden ruim 170 bedrijven, voor een groot deel mkb, zich actief bezig met de ontwikkeling van AI-toepassingen. Voorbeelden zijn te vinden in de infographic Artificial Intelligence (AI) in Oost-Nederland. Het gezamenlijk formuleren van een Oost-Nederlandse propositie en strategie op het gebied van AI, zorgt ervoor dat nationale en Europese middelen dichterbij komen, zoals nieuwe EU-programma’s Digital Europe en Horizon Europe. Zo wordt kennis die aanwezig is op universiteiten en hogescholen sneller vermarkt en kunnen bedrijven gemakkelijker (internationaal) samen optrekken bij innovatie.

 

Oost-Nederland heeft veel kennis in huis als het gaat om AI. Daarbij vertolken kennisinstellingen als de Radboud Universiteit, Radboudumc, Wageningen University & Research en Universiteit Twente een voortrekkersrol. Ze willen zich in gezamenlijkheid versterken op het gebied van human centered AI, AI for manufacturing en integrated AI in relatie tot de toepassingsgebieden health, energy en agro/food. Universiteiten, hogescholen en bedrijven trekken daarbij intensief samen op. Hoogwaardige kennis vindt dan ook makkelijk toegang tot de praktijk.

AI in Oost-Nederland: belangrijk voor de regio en innovatiemotor voor Nederland en Europa

The Economic Board van de regio Arnhem-Nijmegen, met Wageningen en de Twente Board gaan samen met alle stakeholders de komende maanden een breed gedragen AI-strategie verder uitwerken. Een belangrijke bouwsteen daarvoor vormt Think East Netherlands, een collectief van 24 regionale partners, dat AI in Oost-Nederland een duidelijk gezicht geeft in een Europese context. Oost-Nederland is, met haar krachtig AI-ecosysteem, een belangrijke motor voor AI-innovaties in Nederland en Europa. De kracht van het mkb, de vele spin-offs, de sterke netwerken en fieldlabs als Boost Smart Industry Netwerk en Topfit, de ICAI labs en de sterke samenwerking met Duitsland zijn maar enkele voorbeelden.

Artificial Intelligence als sleuteltechnologie

Artificial Intelligence, ook wel kunstmatige intelligentie genoemd, is te omschrijven als het vermogen van een systeem om externe gegevens correct te interpreteren, om te leren van deze gegevens, en om deze lessen te gebruiken om specifieke doelen en taken te verwezenlijken via flexibele aanpassing.

 

Artifical Intelligence wordt gezien als een sleuteltechnologie. Omdat het breed toepasbaar is, heeft de ontwikkeling van AI impact op veel bedrijfssectoren en de maatschappij als geheel. Dat biedt grote economische mogelijkheden. Daarnaast is AI een middel om een internationale concurrentiepositie te kunnen behouden en uitbouwen en maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Nederland heeft daarom als doel een sterke en onderscheidende positie opbouwen en onderhouden in zowel de ontwikkeling, als de toepassing van AI.

Datum: 24 juni 2020 |

Bron tekst: Twente Board |

Auteur: Twente Board

Lees meer over #Twente Board