Artificial Intelligence komende jaren in de spotlight

In het Nationaal Groeifonds trekt het kabinet de komende vijf jaar 20 miljard euro uit voor investeringen die bijdragen aan economische groei en toekomstige welvaart. In het Groeifonds zijn sleuteltechnologieën uitgelicht als belangrijke kanshebber. Ook Artificial Intelligence (AI) speelt hierin een belangrijke rol. Oost-Nederland loopt hierin voorop. Twente beschikt over specifieke kennis op het gebied van AI en innovaties van bedrijven en kennisinstellingen schieten de grond uit. 

In het kort

  • Artificial Intelligence wordt gezien als een sleuteltechnologie.
  • Twente is een ondernemende en technologische regio met een focus op hightech en de maakindustrie.
  • Er zijn veel mooie Twentse samenwerkingen op gebied van technologie, maar ook met Duitsland.

Global Goal

global goal icon

Europa staat voor een aantal flinke uitdagingen. In Twente vind je de antwoorden op deze uitdagingen. Neem bijvoorbeeld de digitalisering en de weg naar een duurzame economie. Welke technologieën zijn daarvoor nodig en hoe zetten we die slim in? Twente onderscheidt zich als een ondernemende en technologische topregio met een focus op hightech en de maakindustrie. 

Wat is Artificial Intelligence?

Artificial Intelligence (AI) wordt ook wel kunstmatige intelligentie genoemd. Artificial Intelligence wordt gezien als een sleuteltechnologie, hiermee worden technologieën bedoeld die essentieel zijn bij het oplossen van maatschappelijke problemen. AI is dus één van die sleuteltechnologieën waarbij computers zelfstandig taken uitvoeren. Normaal gesproken is daar menselijke intelligentie voor nodig. Denk bijvoorbeeld aan een vertaalapp, die gesproken berichten vertaalt, of een zelfrijdende auto. AI komt al veel voor in het dagelijkse leven, denk bijvoorbeeld aan onze smartphones. Maar de impact van AI op ons dagelijkse leven zal in de toekomst alleen maar groter worden. 

Sleuteltechnologieën, waaronder AI, bieden een sleutel naar nieuwe innovaties waar de samenleving om vraagt. Deze technologieën zijn niet alleen belangrijk voor de economie, maar ook voor mens en maatschappij.

Maatschappelijke opgaven

Twente is een ondernemende en technologische regio met een focus op hightech en de maakindustrie. In deze regio vind je innovatieve ondernemers, onderzoekers, kennisinstellingen en bedrijven die intensief samenwerken om maatschappelijke opgaven op te lossen. Innovaties op het gebied van klimaatverandering, mobiliteit, veiligheid, het voedsel- en watervraagstuk en nieuwe mogelijkheden in de gezondheidszorg schieten hier uit de grond.

Vooral tijdens de coronacrisis zagen we veel mooie en innovatieve samenwerkingen tussen verschillende bedrijven en kennisinstellingen opbloeien: Zo startte het TechMed Centre van Universiteit Twente diverse initiatieven om de zorgsector te ondersteunen bij de aanpak van de coronacrisis en leverde Demcon wereldwijd essentiële beademingsapparatuur. 

Twente maakt werk van kansen in AI

Het Twentse ecosysteem heeft toonaangevende kennisinstellingen en bedrijven en werkt samen met de regio Arnhem-Nijmegen (met Wageningen) aan een snellere toepasbaarheid van diverse technologieën, waaronder AI. Het Technisch Medisch Centrum van de Universiteit Twente (TechMed) werkt hierin mee en is een vooraanstaande innovatiehub met uitstekende onderzoeks-, innovatie- en onderwijsprogramma’s op het gebied van de gezondheidszorg. In Oost-Nederland is een beweging op gang gebracht om kennisontwikkeling en vooral toepassing van AI te versnellen en op te schalen. De AI-Hub Oost, waar Twente deel van uitmaakt, bestaat uit een groot scala aan bedrijven, instellingen en aanjaagorganisaties. Met deze bundeling van krachten kan Oost-Nederland een substantiële bijdrage leveren aan de AI-innovatiestrategie van Nederland. Ook zorgt het voor een sterke nationale en internationale positie en biedt het kansen om in Europa fondsen te werven. Daarnaast ontsluit het betere kennis voor het bedrijfsleven, zodat (Oost)-Nederland haar concurrentiepositie vergroot. Op Prinsjesdag werd bekend dat het kabinet 23,5 miljoen euro extra beschikbaar stelt voor onderzoek en ontwikkelingen van AI. Door ruimte te creëren voor het stimuleren van ontwikkeling en innovatie, geeft het kabinet een krachtig signaal dat ook innovatie broodnodig blijft. En dat Nederland door innovatie sterker en weerbaarder uit de crisis komt!

 

Datum: 15 september 2020 |

Auteur: Twente Board

Lees meer over #Smart Industry