Leefstijl van diabetespatiënt verbetert met Diameter app uit Twente

Een app die diabetespatiënten helpt hun leefstijl te verbeteren door grip te krijgen op glucosewaarden. Dat is het digitale zorgpad dat nu wordt ontwikkeld door Ancora Health na uitvoerig testen. Daarmee is het straks beschikbaar voor een grote groep patiënten en zorgt het voor gezondere patiënten en minder ziekenhuisbezoeken. De Diameter app is ontwikkeld door onderzoekers en medisch specialisten van Universiteit Twente en Ziekenhuisgroep Twente (ZGT), samen met Roessingh Research & Development.

Diabetespatiënt

Het digitale zorgpad zal vanaf begin 2024 ingezet worden binnen ZGT. Daarvoor wordt eerst een kleine groep patiënten gevraagd om met de app te werken. Zodra de app optimaal werkt en gebruikers tevreden zijn zal het beschikbaar worden gesteld aan een grotere groep patiënten. Het uiteindelijke doel is dat het digitale zorgpad ook buiten de ziekenhuizen, bijvoorbeeld door huisartsen, ingezet kan worden bij diabetespatiënten.

Leefstijl

Mensen met diabetes krijgen vaak de opdracht om te werken aan hun leefstijl. Maar hoe doe je dat? En hoe houd je dat vol? Deze vragen waren voor de onderzoekers en artsen reden om de Diameter te ontwikkelen. Hoogleraar en medisch specialist Goos Laverman: “We weten dat de last van chronische aandoeningen, zeker van diabetes, enorm kan worden verbeterd door aanpassing van de leefstijl. De Diameter bestaat uit een monitoringscomponent en een coaching component. Lichamelijke activiteit, voeding en glucosewaarden worden gemeten en vertaald naar persoonlijke, digitale en geautomatiseerde coaching. Gebruikers krijgen berichten die specifiek op hun situatie zijn afgestemd en hen helpen hun glucosewaarden binnen de streefwaarden te houden. We hebben gemerkt dat dit écht bijdraagt aan het verbeteren van de leefstijl. Een groot bijkomend voordeel is dat patiënten hierdoor pas naar een arts hoeven als hun situatie daar om vraagt en niet standaard om drie á vier maanden.”

Trots

Laverman: “We hebben de eerste versie van de app al uitvoerig getest met mensen die onder behandeling staan bij ZGT. Door deze testen kregen we inzicht in gebruiksvriendelijkheid en de effecten van de app op eet- en beweeggedrag en de bloedsuikerwaarden. Maar we keken ook naar de berichten die we naar de gebruikers sturen. Wat heeft de gebruiker nodig, wat werkt het best, en wat werkt juist niet. Deze onderzoeken leidden uiteindelijk tot een applicatie waar we heel trots op zijn. Maar we zijn er nog niet. Het is mooi dat de app er is en gewaardeerd wordt, maar we willen nu verder. Ancora Health gaat aan de slag met de doorontwikkeling en professionalisering van het digitale zorgpad.”

Doorontwikkeling

“We zijn een samenwerking voor meerdere jaren met Ancora Health aangegaan, waardoor we onderzoek en patiëntervaringen snel kunnen verwerken in de app. Door de app in te zetten en tegelijkertijd te onderzoeken, kunnen we er snel achter komen welke aanpassingen een positief effect hebben. Deze kunnen we dan ook direct aanbieden aan onze patiënten. Zo verkleinen we de (meestal lange) tijd om van onderzoek tot praktijk te komen.”

Datum: 4 september 2023 |

Bron tekst: Universiteit Twente, ZGT |

Auteur: Wendy Kloezeman

Contactinformatie

Universiteit Twente
Drienerlolaan 5
7522NB Enschede
+31 (0)53 489 9111 info@utwente.nl www.twente.com/organisaties/universiteit-twente

Global Goals

Contactinformatie

ZGT (Ziekenhuisgroep Twente)
Postbus 7600
7600 SZ Almelo
+31 (0)88 7087 878 info@zgt.nl www.twente.com/organisaties/zgt

Global Goals

Lees meer over #innovatie