Laten we gaan denken in Twents geluk

In het onderzoek ‘De kracht van Oost’ hebben wetenschappers de staat van de Oost-Nederlandse economie en de kansen voor de toekomst onderzocht. De wetenschappers keken in dit onderzoek verder dan de ‘harde’ economie, die vooral stuurt op het bruto nationaal of regionaal product en niet veel zegt over wat mensen van waarde vinden, zoals woonplezier, gezondheid en geluk, balans tussen werk en privé, sociale contacten en leefomgeving. Deze verfrissende en andere aanpak betekent anders durven denken, kiezen en handelen en vormt ook de koers van de Young Twente Board: laten we gaan denken in Twents geluk!

In het kort

  • De strategie van de Young Twente Board is gestoeld op één centraal principe: het Bruto Regionaal Geluk
  • Twente moet de eerste regio in Nederland worden die een zuiver economisch gedreven agenda aan de kant schuift voor een eigen geluksgedreven agenda

Global Goal

global goal icon
Sturen op geluk

Tussen moderne landen die hoog scoren op lijstjes met de beste landen om in te leven, valt het Aziatische Bhutan op. Arm, onderontwikkeld, zonder de moderne techniek die het leven comfortabel maakt. Toch zijn de bewoners een van de gelukkigste volkeren ter wereld. Het begon in 1972 toen de koning van Bhutan voor het eerst de term Bruto Nationaal Geluk gebruikte. De koning zei niet meer te geloven in het bruto nationaal product. Het bruto nationaal geluk was volgens hem belangrijker.

 

“In Nederland is Twente de eerste regio die een puur economische agenda aan de kant schuift voor een eigen geluksagenda. Dit betekent dat we niet alleen meer kijken naar de economische factoren, maar willen we dat we als regio de vraag stellen: wat maakt ons nou écht rijk? De balans verschuift hierbij van welvaart naar welzijn. En dat begint en eindigt met een menselijke maat, waar we in Twente alle kwaliteiten voor in huis hebben”, vertelt Rense Kuipers, lid van de Young Twente Board.

Twente kent het grootste Bruto Regionaal Geluk

Met Twente kent het grootste Bruto Regionaal Geluk als stip op de horizon, heeft de Young Twente Board vier wegen uitgestippeld die hen daarnaar toe helpen. Kuipers legt uit:

 

“De eerste pilaar is een robuuste, duurzame regionale economie met focus op scale-ups. Startups creëren werkgelegenheid, maar deze kennen een korte levensduur. We streven daarom naar een duurzaam ecosysteem van innovatie en doorgroeien met de focus op scale-ups.

 

Ook werken we aan de blik naar buiten. Zorg dat je gezien wordt en bereikbaar bent, ook voor en door talent. Want groei en nieuwe bedrijvigheid in Twente kunnen niet zonder talent. Voor de toekomst van Twente is het aantrekken, opleiden en behouden van talent een belangrijk streven. Tegelijkertijd is de bereikbaarheid van en vanuit de regio een belangrijk aandachtspunt. Twente is strategisch gelegen en gepositioneerd tussen de Randstad en Duitsland. Een robuuste en duurzame bereikbaarheid over de weg en via het spoor tussen de Randstad en Oost-Nederland is hiervoor van belang. Door deze slimme en duurzame verbindingen wordt de hightech positie van Twente sterk verankerd in internationale kennisnetwerken.

Verder is het in Twente van belang om de balans tussen stad en platteland slim te benutten: rust, ruimte en reuring. Bied jongeren goede, betaalbare, geactualiseerde en aantrekkelijke mogelijkheden om zich te vestigen in deze regio. Twente is een groene stedelijke regio met een aantrekkelijke leefomgeving. Vanuit die positie heeft de regio zich ontwikkeld tot een vitale hightech regio met een hoge leefkwaliteit en een mooie mix aan wonen, ondernemen, vrijetijdsbesteding, cultuur, natuur, rust en ruimte. Dat is niet alleen van belang tijdens de coronacrisis, maar zeker ook erna. Ruim wonen, met genoeg te beleven om je heen is een belangrijke pullfactor.

Tot slot de vindingrijkheid in verbindingen. De Twentse luwte biedt een perfect klimaat voor samenlevingskracht, creativiteit, verrassende verbindingen. Met een brede blik kun je die overal in de regio opzoeken: bewegingswetenschappers en textielondernemer, boer en robotica-expert, kunstenaar en stadsplanner, museum en Augmented Reality-bedrijf. Stimuleer de partijen die sámen gewaagde nieuwe dingen proberen, daarin onderscheid je je.”

Als we er niet gelukkig van worden, gaan we het niet doen…

“De vier wegen vormen ons dashboard van daadwerkelijke vooruitgang. In vrijheid, oprechtheid, gelijkwaardigheid, ondernemendheid, zekerheid, floreren en trots. Alles komt samen in de koepelterm geluk, in plaats van alleen maar in (economische) cijfers. Als we er niet gelukkig van worden, gaan we het niet doen… staat in de grondwet van Bhutan. Dit is waar we naartoe werken en ik denk dat we hiermee echt een verandering kunnen starten. En dit doe je samen. Niet door af te wachten maar door samen te kiezen anders te gaan doen. Een verfrissende aanpak, die hopelijk veel andere regio’s inspireert. Het land Bhutan kent een Ministerie van Geluk. Dat zou helemaal geen slecht idee zijn voor ons”, aldus Kuipers.

Datum: 20 maart 2021 |

Bron tekst: Young Twente Board |

Auteur: Twente Board