Toelichting op artikel Tc Tubantia: Regio Deal & Corona crisis

Woensdag 17 juni 2020 heeft er in de TC Tubantia een dubbelinterview gestaan over de Regio Deal Twente met Regina Nieuwmeijer, ondernemer, voorzitter Stichting Industriële Kring Twente en lid van de Twente Board. En manager Edwin Kamp, manager van het Twents Fonds voor Vakmanschap. Wij merken dat deze publicatie vragen op roept bij de lezer. In dit artikel gaan we er dieper op in en lichten we het financiële onderwerp toe met als doel meer duidelijkheid verschaffen over de investeringen van de Regio Deal.

In het kort

  • Woensdag 17 juni 2020 heeft er in de TC Tubantia een dubbelinterview gestaand over de Regio Deal met Regina Nieuwmeijer en Edwin Kamp​.
  • In dit artikel wordt dieper ingegaan op de situatie en lichten we het financieler onderwerp toe met als doel meer duidelijkheid verschaffen over de investeringen van de Regio Deal.

Global Goal

global goal icon
Stip op de horizon onveranderd

Laten we beginnen met de hoofdlijn. De focus van de Regio Deal Twente blijft behouden en blijft zich richten op de centrale opgaven van Twente. Die zijn ook in de nieuwe realiteit onveranderd, maar het coronavirus heeft wel invloed op de uitvoering van de Regio Deal. Bedrijven in veel sectoren hebben het moeilijk en hebben daardoor minder investeringsvermogen. De arbeidsmarkt is omgeslagen naar aanbodgericht, voor hoe lang is niet duidelijk. Dat de focus niet verandert en dat er niet wordt getornd aan de inhoud van de weloverwogen Regio Deal, inclusief keuze van projecten gezamenlijk door onderwijs, ondernemers en overheden, wordt benadrukt door Regina Nieuwmeijer.

Impact

Maar we weten zeker dat de coronacrisis vooral ook een economische en sociaal maatschappelijke impact zal hebben van onbekende omvang. Er is een quick scan uitgevoerd voor de lopende projecten in de investeringsprogramma’s Agenda voor Twente en Regio Deal. Eerste beeld is dat voor ondernemers de prioriteit verschuift, variërend van maximaal leveren naar overleven. Daarnaast zal het investeringsvermogen van ondernemers afnemen, in welke mate en voor hoe lang is nog onduidelijk, en lopen een aantal projecten wat vertraging op.

 

Het artikel van de Tc Tubantia gaat specifiek over het richten van nog beschikbare middelen binnen de Regio Deal op de post-corona economie. Deze middelen vormen daarmee geen steunpakket om “gaten te dichten” of om bedrijven die het moeilijk hebben direct te ondersteunen in hun bedrijfsvoering. Met deze middelen gaan we focus aanbrengen in investeringen op kansrijke sectoren en opgaven in Twente die naar verwachting het verdienvermogen van de regio sneller op gang brengen. Focus ligt daarbij op thema’s digitalisering, medtech, circulaire economie en fotonica, waarvoor in de Regio Deal Twente al kernprojecten actief zijn. We tornen hierbij niet aan de overall focus en de kaders zoals wij in gezamenlijkheid hebben vast gesteld, dus ook niet aan de 10 miljoen euro cofinanciering vanuit regio Twente.

Samen bouwen met nieuwe dimensie

Deze insteek is ook verwoord in de voortgangsrapportage van Regio Deal Twente van mei 2020 . We moeten samen constateren  dat de centrale opgaven urgent blijven voor Twente, ook én juist in de nieuwe werkelijkheid na corona. Talent aantrekken was én blijft een belangrijk thema, daar wordt een nieuwe dimensie aan toegevoegd: hoe behouden we werk én talent voor Twente. Een andere belangrijke ontwikkeling is digitalisering die door de crisis in versnelling is gebracht en de aandacht voor circulaire economie van morgen. Daar bouwen we in 2020 samen op door.

Datum: 19 juni 2020 |

Bron tekst: Twente Board |

Auteur: Twente Board

Lees meer over #Twente Board