Gelukkig bouwt talent aan de toekomst van Twente

In de toonaangevende groene technologieregio Twente gaat hoogwaardige hightech maakindustrie hand in hand met ondernemerschap en talent. Juist door het schaalniveau waarop bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden in de regio elkaar vinden, worden innovatie en groei optimaal gefaciliteerd. De regio biedt, met een aantrekkelijk vestigingsklimaat en de innovatiecampussen, een uitstekend carrièreperspectief voor talentvolle studenten, bedrijven en onderzoekers. Dit blijkt ook uit de resultaten van de voortgangsrapportage Investeren in Twente van 2020 die op 11 juni is gepubliceerd. Ook tijdens onze online sessie op 20 mei bevestigden de talenten uit de projecten het belang van investeren in Twente.  

In het kort

  • De resultaten van 2020 uit de investeringsprogramma’s van de Twente Board zijn bekend. Ga naar de voortgangsrapportage.
  • De projecten uit de investeringsprogramma’s hebben dit jaar laten zien dat ze gericht bijdragen aan een krachtige regio volop potentie
  • Per 1 juli start Victor-Jan Leurs als directeur van de uitvoeringsorganisatie van de Twente Board.

Global Goal

global goal icon
Resultaten 2020

We investeren in een toonaangevende groene technologieregio Twente en daarvoor is toptalent nodig. Door te investeren in techniek en talent zorgen we voor economisch herstel in de regio. Technologisch innoveren zit in ons DNA. En dit is van levensbelang voor een gezond en toekomstbestendig ecosysteem als Twente. De investeringsprogramma’s hebben dit jaar laten zien dat ze gericht bijdragen aan een krachtige regio volop potentie. Bekijk de voortgangsrapportage

 

Een aantal highlights uit de voortgangsrapportage:

  • De Twente Board heeft regie op de talentopgave gevoerd en de talentagenda doorontwikkeld naar een agenda die aansluit bij de behoefte van het bedrijfsleven. Focus ligt op het ontdekken van talent, talent aantrekken en behouden, employer branding en een leven lang ontwikkelen. 
  • Corona heeft het belang van innovatie in de zorg duidelijk gemaakt. Het MedTech cluster is ontwikkeld door verschillende onderdelen en partners in het cluster bij elkaar te brengen. Hierdoor is de kennispositie van Twente in Medtech versterkt.
  • Circulair Textiel is, zowel nationaal als internationaal, op de kaart gezet. De Twente Board heeft gestimuleerd om de van oudsher sterke industrie in Twente nieuw leven in te blazen. In Twente, maar ook daarbuiten, zijn onderdelen in het TexPlus cluster samengebracht. 
Investeringsprogramma's dragen in coronatijd bij aan een krachtige regio

Ook in coronatijd zijn onze investeringsprogramma’s versterkend voor de sociaaleconomische structuur. Veerkracht is onderdeel van de Twentse identiteit, die zich ook tijdens de coronacrisis heeft laten zien. Deze laat zich kenmerken als: we bedenken het, we testen het, we maken het en we doen het. Het jaar 2020 is het jaar waarin corona de boventoon voerde. Het heeft gezorgd voor een stroomversnelling van innovatie en ontwikkelingen. Dat biedt ook kansen in de regio. De coronapandemie bleek een versneller voor digitalisering en innovatie in de zorg. Nieuwe kennis en kunde zijn nodig om digitale uitdagingen aan te gaan. Door slim in te spelen op wereldwijde veranderingen bieden we Twentse oplossingen voor mondiale problemen.

Volle kracht vooruit met de nieuwe directeur

In 2021 is de ontvlechting van Regio Twente een feit en wordt de Twente Board verantwoordelijk voor de economische agenda van Twente. Per 1 juli start Victor-Jan Leurs als directeur van de uitvoeringsorganisatie van de Twente Board. De Twente Board kiest hiermee voor een ondernemende directeur, die aantoonbaar heeft gepionierd door ‘van niets iets te maken’ en zijn regionale ICT bedrijf heeft weten uit te bouwen naar een internationaal Cloud bedrijf. Leurs is Tukker en hart en nieren. Hij is ooit begonnen als student bij Saxion en is nu leader in de digitale transformatie. Hij brengt jarenlange kennis en ervaring mee, zowel in de regio als op internationaal niveau. Deze zet hij de komende periode in om samen met de (uitvoeringsorganisatie van de) Twente Board de juiste keuzes te kunnen maken.  

Datum: 10 juni 2021 |

Auteur: Ayke van Bloem

Lees meer over #Twente Board