De Twente Board is een triplehelix-samenwerking tussen de overheid, het onderwijs en ondernemers in Twente en staat voor het versterken van de brede economie in Twente. Centraal staan het behoud en de versterking van de bedrijvigheid, de werkgelegenheid en ons verdienvermogen. De Board stimuleert investeringen in technische innovaties, zet in op de versnelling van de circulaire economie en op een aantrekkelijke en bereikbare regio voor wonen en werken.

Uitvoeringsorganisatie

Twente Board wordt vanaf juli 2021 in de uitvoering bijgestaan door een uitvoeringsorganisatie. De uitvoeringsorganisatie onderhoudt en versterkt het regionale ecosysteem, met de strategische agenda van Twente Board als leidraad. De organisatie werkt samen met regionale partners. Daarbij gaat het om het signaleren van trends en ontwikkelingen, verkennen van kansen, in de inzet van financiële middelen.  

 

Onderdeel van de uitvoering zijn communicatie, branding en de lobby richting Den Haag en Brussel. Signaleren en monitoren zijn de essentiële basistaken van de uitvoeringsorganisatie. Het verzamelen van kennis over en het volgen van de relevante (beleids-)ontwikkelingen en processen in de regio zijn de basis om hierop te anticiperen. Samen met de diverse regionale partners geeft de uitvoeringsorganisatie van de Twente Board hieraan invulling. 

Bezoek de socials van Twente Board!