Digitalisering

Digitalisering

De wereldwijde coronacrisis vraagt om innovatieve oplossingen waarbij digitalisering een grote rol speelt. Een wereldwijde maatschappelijke uitdagingen waarop Twentse bedrijven antwoord geven door het ontwikkelen van technologische innovaties met een ongekende dynamiek. Ze zijn nu onder andere al zichtbaar in 3D-printers en robotica.

 

We leggen de focus op digitalisering, robotica, artificiële intelligentie (AI) en het verbinden van (eu) regionale productiewaardeketens. Daarbij stimuleren we investeringen in de ontwikkeling van nieuwe productietechnieken, robotica en digitalisering van de (maak)industrie

Lees meer over #informatietechnologie

Bezoek de socials van Twente Board!