Een nieuwe fase voor Techniekpact Twente

Zeven jaar geleden startte het programma Techniekpact Twente. Programmadirecteur Ton Beune was vanaf het begin betrokken en zette zich in om talent aan de regio te verbinden. Nu draagt hij het stokje over aan de nieuwe Twente Board Developmentorganisatie. “Ergens vind ik het jammer, maar het is goed om na zoveel jaar afstand te nemen. Op een gegeven moment moet je afscheid nemen van je eigen visie, ideeën en structuren. Tijden en inzichten veranderen. Dit is een mooi, natuurlijk moment om de uitdaging bij iemand anders neer te leggen.”

In het kort

  • Techniekpact Twente gaat een nieuwe fase in. Programmadirecteur Ton Beune draagt het stokje over aan Twente Board Development.
  • Techniekpact Twente is een programma van het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid. De focus ligt op het vergroten van de instroom, doorstroom en het behoud van technisch talent in de regio.
  • Gyula Rychtarski neemt het stokje van Ton Beune over en zet zich in voor de talentopgave in Twente. 

Global Goal

global goal icon
Hoe het begon

In 2013 zaten overheid, onderwijs en het bedrijfsleven landelijk bij elkaar. Ze voorzagen toen al, ondanks een hoge werkloosheid, een tekort aan adequaat opgeleide vakmensen in de techniek. Daarom werd een landelijk techniekpact opgericht. Deze helpt de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector te verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terug te dringen.

 

In iedere regio is de uitdaging en problematiek anders, in iedere regio is een andere vraag naar opgeleide mensen op de arbeidsmarkt. Regio’s werden uitgedaagd met een eigen programma te komen. Zo ontstond Techniekpact Twente, waar de focus werd gelegd op de instroom, doorstroom en het behoud van technisch talent. Ton Beune, programmadirecteur, is van het begin betrokken bij Techniekpact Twente: “Het is een programma van, voor en door de partners. Als programmabureau namen we vanaf het begin een neutrale en onafhankelijke positie in. Daardoor werden we nooit gezien als vertegenwoordiger van één bepaalde groep. De partners bepalen waar behoefte aan is en wij faciliteren, stimuleren, en verbinden. We doen het echt samen en hebben alle partijen nodig.”

Hoogtepunten

De afgelopen zeven jaar zijn voorbij gevlogen. Ton is vooral trots op de samenwerking binnen het programmabureau. Één van de hoogtepunten vormde de nationale jaarconferentie in 2015. “Ieder jaar vindt een nationale jaarconferentie Techniekpact plaats: een reis langs de verschillende regio’s om te ontmoeten, inspireren, successen zichtbaar te maken en netwerken te verstevigen. De eerste was in Eindhoven. Het jaar daarop nodigden wij alle regio’s en partners in Twente uit. Vanuit het kabinet kwamen twee ministers en één staatssecretaris op bezoek. We vonden het zonde om mensen kennis te laten maken met slechts één locatie in Twente. We begonnen daarom met een plenaire bijeenkomst, waarna we door de hele regio deelsessies organiseerden bij verschillende bedrijven en kennisinstellingen. We lieten onze gasten de kwaliteit van onze regio zien. Dit congres heeft Twente op de kaart gezet. Het was een uniek moment waar ik ontzettend trots op ben.” Bekijk de sfeerimpressie van dit evenement hieronder.

 

Sinds het begin zijn tientallen projecten uitgevoerd die bijdragen aan het vergroten van de instroom, doorstroom en behoud van technisch talent. Ton licht er een aantal uit: “Een hele bijzondere vind ik de ruimtevaartwedstrijd Countdown to Houston, een competitie tussen leerlingen van de vier Technasia in de regio. De twee winnaars mogen, samen met 48 leerlingen uit 24 andere landen, twee weken achter de schermen kijken bij ruimtevaartorganisatie NASA in Houston. Maar ook Hannover Messe vind ik een bijzonder project. Zo’n 750 havo- en vwo-leerlingen uit heel Nederland bezoeken een science-dag op de Universiteit Twente en krijgen een exclusief programma voorgeschoteld op de vakbeurs Hannover Messe. Dit project begon regionaal, maar is nu landelijk een groot succes. Dit betekent dat leerlingen uit het hele land kennismaken met techniek en de technologie op de Universiteit Twente en bij het hightech bedrijfsleven. Dat is toch geweldig?!”

 

Ton noemt het ene na het andere bijzondere project en sluit af met het Ontdek Hightech festival. Almelose bedrijven presenteren zich hier aan verschillende doelgroepen om hen te enthousiasmeren voor een beroepskeuze in de techniek of een baan bij de aangesloten bedrijven. “Bij deze activiteit komt de waarde van de Techniekpact aanpak goed naar voren. Als partners enthousiast zijn, nemen ze zelf het initiatief om de handen ineen te slaan. Daar gaat het om, dat is de kracht van ons programma.”

Mooie resultaten

Naast deze hoogtepunten zijn de successen van Techniekpact Twente ook terug te zien in de harde cijfers. 37% van de leerlingen op het voortgezet onderwijs kiest voor techniek. 18% van de vmbo-, 48% van de havo- en 64% van de vwo-leerlingen heeft een techniekprofiel. Hiermee loopt Twente voorop. Daarnaast is techniek onderdeel van het curriculum bij ruim 70% van de basis- en middelbare scholen in Twente. Ook het aantal werkende mensen in Twente is begin 2020 toegenomen met iets meer dan 10%. Voor meer resultaten, kijk op techniekpactoostmonitor.nl

De toekomst van Techniekpact Twente

Techniekpact Twente gaat komende periode een nieuwe fase in. Dit hangt samen met de keuze voor een nieuwe bestuurlijke structuur voor onze regio, met een krachtige Twente Board. Ook Techniekpact Twente krijgt hier een plek in. Een belangrijke focus bij de nieuwe aanpak ligt op talent. In brede zin, dus niet alleen voor de hightech sector. Een terechte verbinding vindt Ton Beune: “Toen wij in 2013 begonnen lag de focus sterk op de technieksector, maar de komende tijd komt die schaarste ook in bijvoorbeeld de zorg, het onderwijs en de logistiek. Dat vraagt om een bredere aanpak. We hebben niet de luxe om talenten te verspillen. Laten we mensen blijven helpen talenten te ontdekken en ontwikkelen.”

Talentopgave

Talent is ook in de toekomst één van de belangrijkste pijlers binnen Twente Board Development. Gyula Rychtarski, programmaleider Talent, benadrukt nogmaals het belang van deze gerichte aanpak: “Onze regio heeft baat bij een jeugdig economisch klimaat. We moeten niet een blindspot maar een hotspot zijn voor jongeren. Want het behouden en ook het aantrekken van jongeren is essentieel om de motor van ons ecosysteem te laten draaien. Dat begint met studeren, dat bestendigen we met stage en afstuderen en we bezegelen het pas echt met werk!”

Hoe de toekomst van de talentopgave er verder uit zal zien? Gyula Rychtarski: “De instroom en uitstroom in het onderwijs is één van de vier onderdelen in onze talentopgave. Angelique Fiselier en Antoinette Tanke werkten hier de afgelopen jaren al aan voor Techniekpact en blijven dit ook doen. Zij zijn de belangrijkste schakel in het behouden van deze kennis. Het blijft een aandachtspunt om jongeren te interesseren voor sectoren en beroepen die passen bij de toekomst en het DNA van Twente. Daarom staat het aantrekken, opleiden en behouden van nationaal en internationaal talent ook centraal. We zijn bezig hier een talentportaal voor in te richten. Verder richten we ons op nóg betere aansluiting bij het MKB en wordt employer branding als thema toegevoegd om talent in de regio te behouden. Tot slot ligt de focus op een Leven Lang Ontwikkelen, zodat werknemers bij de tijd blijven en voorbereid zijn op de toekomst.”

 

Ben jij ondernemer en maak jij samen met ons van Twente een hotspot voor talent? Neem dan contact op met Gyula Rychtarski via 06-14339037 of mail naar info@twenteboard.nl 

Datum: 19 januari 2021 |

Bron tekst: Twente Board |

Auteur: Twente Board

Lees meer over #Twente Board