Bouwen aan regionale verbindingen met technisch talent

Om Twente te laten innoveren en groeien hebben bedrijven in de regio behoefte aan technisch hoogopgeleid talent. Door een unieke samenwerking tussen de Universiteit Twente en de Vrije Universiteit in Amsterdam, kunnen meer studenten een technische opleiding gaan volgen. Ook is het belangrijker dan ooit om als regionale bedrijven nog veel zichtbaarder te worden voor hoogopgeleid talent. In het regiodeal project Leonardo bundelen we krachten in het aantrekken en ontwikkelen van talent en worden waardevolle verbindingen gelegd met het bedrijfsleven in Twente. 

In het kort

  • Technisch talent is belangrijk voor de groei en innovatie in Twente.
  • Een integrale samenwerking tussen twee universiteiten en bedrijven biedt volop kansen voor het aantrekken en ontwikkelen van talent.
  • Een nieuw programma verbindt bedrijven en studenten: Company-U

Global Goal

global goal icon
Samenwerking biedt meer opleidingsmogelijkheden voor technisch talent

Twente is sterk in technologie en innovatie. Bij diverse technische ontwikkelingen hebben bedrijven groeiende behoefte aan hoogopgeleid technisch talent. Onderwerpen worden complexer, dit vraagt om blijvend inzetten op het aantrekken, ontwikkelen en behouden van talent.

 

Het samenwerkingsverband tussen Universiteit Twente en de Vrije Universiteit zet hier op in. In september 2019 zijn de universiteiten gestart met de gezamenlijke bacheloropleiding Werktuigbouwkunde. Een groot deel van de opleiding wordt gevolgd in Amsterdam en vooral het praktijkdeel in Twente, hierdoor komen studenten in aanraking met het Twentse ecosysteem.

Studenten in verbinding met het Twentse bedrijfsleven

Parallel aan deze samenwerking is het Leonardo project gestart. Hierin worden studenten actief in contact gebracht met regionale bedrijven. Zo stimuleren we dat verbindingen gelegd worden in het Twentse technologie-ecosysteem van bedrijven en kennisinstellingen. De connectie tussen bedrijven en studenten en universiteit komt terug in de naam die het programma heeft gekregen: Company-U.

 

“Het Company-U programma richt erop om al vroeg tijdens de opleiding contacten te leggen tussen bedrijven en studenten en gaandeweg in interacties te ontdekken waar interessante en waardevolle verbindingen liggen. Bedrijven en studenten ontdekken hierin matches voor de toekomst, de stap na voltooiing van de opleiding. Bouwstenen voor duurzame relaties met als doel talent te behouden”, vertelt Marike Rupert, projectleider Company-U.

 

Een mooie start...

Sinds de start een jaar geleden is er al veel gebeurd. Marike Rupert: “We hebben het programma ontwikkeld en, ondanks dat corona tot veel beperkingen leidde, al mooie dingen gedaan. Zoals online meet-ups met bedrijven, waarin engineers de studenten meenemen in hun werk bij het bedrijf. Al twintig bedrijven, van binnen en buiten de regio, zijn betrokken bij de eerste twee edities. Veel bedrijven zijn nog niet bekend bij de studenten en na zo’n sessie zien studenten de geweldige scope van technologische ontwikkelingen waar de bedrijven aan werken. De basis voor mooie connecties wordt zo gelegd, studenten en bedrijven zijn enthousiast. In het tweedejaars-project over ontwerp en onderhoud, is een regionaal bedrijf betrokken; in een gastcollege bij start over de achtergrond bij de ontwerpvraag en bij de afronding van het project.”

Company-U programma
In het programma worden verbindingen gelegd tussen studenten en bedrijven op twee hoofdlijnen: vakinhoudelijke ontwikkeling en oriëntatie op studie- en loopbaanmogelijkheden. 
  • Vakinhoudelijk leggen we in het onderwijs relaties met de toepassing en betekenis van kennis in de praktijk: bijvoorbeeld via bedrijfsbezoeken en inbreng van bedrijven in projecten en vakken. 
  • In de oriëntatie-lijn organiseren we interacties van studenten met bedrijven. Hiermee ontdekken studenten wat werktuigbouwkunde inhoudt bij verschillende bedrijven, mogelijkheden voor stages en afstudeeropdrachten en mogelijke rollen na afronding van de opleiding. In het derde jaar van de bacheloropleiding krijgen de UT-VU studenten de keuze om stage te lopen bij een bedrijf in de omgeving van Universiteit Twente.

Op deze manier zien studenten vanuit meerdere invalshoeken welke specialisatie hen aanspreekt. Zo weten ze eerder en beter welke kant ze op willen en welke masteropleiding hierbij als vervolgopleiding past. Hier bieden de VU en de UT diverse mogelijkheden in, waaronder de master Werktuigbouwkunde in Twente. 

 
Voor bedrijven biedt het Company-U programma de mogelijkheid om gericht in beeld te komen bij studenten en om samen te werken met de opleiding UT-VU, bijvoorbeeld in de stage-opdrachten. Ook ontwikkelen bedrijven connecties met studenten in relevante kennisgebieden voor het bedrijf. 
Werktuigbouwkunde en andere opleidingen

Met de toenemende complexiteit van vraagstukken en behoefte aan hoogopgeleid technisch talent, richten bedrijven zich meer op wat de universiteit kan betekenen, bijvoorbeeld in Engineering & Technologie. De master Werktuigbouwkunde is hier onderdeel van en leidt op voor een brede range van expertisegebieden: Aeronautics, Design & Manufacturing, Energy & Flow, High-Tech Systems & Materials, Maintenance Engineering & Operations, Personalized Health Technology, en Robotics. Afgestudeerden starten bij bedrijven in uiteenlopende richtingen. In een brede range van rollen, denk aan research, engineering en ontwikkeling, gericht op producten, systemen en processen.

 

“In de loop van de studiejaren ontwikkelen we het Company-U programma door. Samen met bedrijven investeren we in diverse interacties om talent gericht en actief aan te trekken. We starten op werktuigbouwkunde, gaandeweg kan het programma ook toepasbaar gemaakt worden voor andere opleidingen”, vertelt Marike.

Regio Deal Twente

Het project wordt gefinancierd door investeringen van Regio Deal Twente. Marike Rupert: “Door deze investeringen is het mogelijk het programma op te zetten, waarmee we integraal inzetten op het aantrekken van talent en onderwijsmogelijkheden verder ontwikkelen. De universiteit, bedrijven en de regio bundelen de krachten om zich samen in te zetten voor het aantrekken, ontwikkelen en behouden van talent. Het is een belangrijke investering voor de regio.”

Doe ook mee!

De afgelopen maanden zijn al met diverse bedrijven mooie verbindingen met het onderwijs en de studenten gelegd. Bedrijven met behoefte aan hoogopgeleid technisch talent werken samen met ons aan het aantrekken en ontwikkelen van talent. Herkent u dit ook voor uw bedrijf en wilt u meer weten over het programma, neem contact op met Marike Rupert: m.rupert@utwente.nl.

Datum: 19 januari 2021 |

Bron tekst: Universiteit Twente en Twente Board |

Lees meer over #Twente Board