Investeren in talent: een leven lang ontwikkelen

Het aantrekken, opleiden en behouden van talent is een grote opgave. Talent is schaars en behoeftes van jongeren veranderen. Als bedrijf bij de tijd blijven is dus van groot belang. En in Twente doen we dat al best goed. Door samen te investeren in nieuw talent, behouden Twentse bedrijven deskundigheid voor de regio. 

In het kort

  • Door samen te investeren in nieuw talent, behouden Twentse bedrijven deskundigheid voor de regio.
  • Het project ‘Vakopleidingscentrum West-Twente’ heeft als doel om een aantrekkelijke actuele leeromgeving te bieden, met ruimte voor een experience centrum en innovatie. Daarmee wordt bijgedragen aan het binden en vasthouden van (praktisch opgeleid) talent voor de regio. Leven Lang Ontwikkelen staat hier centraal. 

Global Goal

global goal icon

De leden van de Bouwgilde weten alles van investeren in nieuw talent. Zij hebben zich gecommitteerd aan het opnemen van een minimaal aantal BBL’ers die stage komen lopen en dus praktijkervaring komen opdoen binnen hun bedrijf. Op deze manier leert de jonge generatie het vak op de werkvloer. Andersom maken de bedrijven kennis met de nieuwe manier van werken en zijn ze beter in staat om in te spelen op de veranderende marktvraag.

Een leven lang leren

Ook Martin Weghorst, technisch directeur van Nijhuis Bouw, is lid van de Bouwgilde. “We geloven allemaal in het opleiden van jongeren tot echte vakmensen, maar leren doe je niet alleen in de eerste twintig jaar van je leven. Leren doe je een heel leven lang. De maatschappij, de behoeftes van jongeren en onze vraag als bedrijf veranderen, maar ook onze klanten vragen wat anders. Om hier in mee te blijven gaan, kunnen we als gerenommeerd opleidingsbedrijf niet stil blijven staan. We moeten mee veranderen met de nieuwe marktvragen.”

 

In economisch wat moeilijkere tijden ligt de focus vaak niet op investeren. Toch levert investeren in nieuw talent zijn voordelen op. Niet alleen op lange termijn, maar ook op kortere termijn. Om snel in te spelen de veranderende marktvraag heb je andere kennis nodig. Kennis dat nieuw talent met zich meebrengt en juist nu een positieve bijdrage kan leveren. Uiteindelijk zal je altijd moeten blijven investeren, niet alleen in het bedrijf, maar ook in mensen. Goede vakkrachten zijn belangrijk: voor nu en voor de toekomst.

Vakopleidingscentrum West-Twente

Het project ‘Vakopleidingscentrum West-Twente’ is hier een mooi voorbeeld van. Het doel van dit project is een aantrekkelijke en actuele leeromgeving te bieden, met ruimte voor een experience centrum en innovatie. Daarmee wordt bijgedragen aan het binden en vasthouden van (praktisch opgeleid) talent voor de regio. Leven Lang Ontwikkelen staat hier centraal. 

 

Het geheim om continue te blijven investeren in nieuw talent is samenwerken en elkaar ondersteunen. Onder andere ROC  van Twente, Remo, Ter Steege en de gemeente Rijssen-Holten werken samen om het nieuwe Vakopleidingscentrum te realiseren. Deze combinatie van de 3O-samenwerking, zorgt ervoor dat ze elkaar versterken in de doelen die ze voor ogen hebben. Door het nieuwe Vakopleidingscentrum hopen we nieuw talent te binden aan en behouden in onze regio. 

 

Vakopleidingscentrum West-Twente wordt ondersteund door de Regio Deal, Agenda voor Twente en Provincie Overijssel

Datum: 4 september 2020 |

Bron tekst: Twente Board |

Auteur: Twente Board

Lees meer over #onderwijs