Waterschap Vechtstromen

Waterschap Vechtstromen werkt dagelijks aan schoon, voldoende en veilig water. Zo dragen we bij aan een aantrekkelijke leefomgeving voor iedereen. Uw afvalwater, afkomstig van bijvoorbeeld douche, toilet of spoelbak, gaat via de riolering naar onze waterzuiveringen. Daar wordt het schoongemaakt. Het schone water komt vervolgens weer in rivieren, beken en sloten terecht. Met stuwen, gemalen en sluizen regelen we het waterpeil in bijna 4000 kilometer aan rivieren, beken en kanalen zoals de Regge, Dinkel en de Vecht. En daar waar het nodig is, werken wij aan veilige kades en dijken. Zo werken we in ons hele gebied voor voldoende water voor mens, dier en plant. Niet te veel en niet te weinig. Daarbij staat het waterschap, en de maatschappij, voor grote uitdagingen door het veranderende klimaat, de eisen aan waterkwaliteit en het streven naar duurzaamheid.

logo Waterschap Vechtstromen
Lees hieronder meer

Contactinformatie

Kooikersweg 1
7609 PZ Almelo
088 220 33 33 www.vechtstromen.nl

Global Goals

Klimaat

Droogte en incidentele wateroverlast door het veranderende klimaat vormen een grote uitdaging in ons hoog gelegen werkgebied. Het weer wordt extremer. Lange, droge zomers, maar ook hevige regenbuien komen steeds vaker voor. De ene keer zorgt dit voor wateroverlast en de andere keer juist voor droogte en hitte. Iedereen kan helpen om de gevolgen hiervan te beperken. Zowel in de stad als in het buitengebied. Dat doen wij bijvoorbeeld door water de ruimte te geven door beken en rivieren anders in te richten. Zo ontstaat ruimte om te veel water op te vangen én is er meer water beschikbaar in droge tijden. Benieuwd wat u zelf kunt doen? Klik dan hier.

Waterkwaliteit

De waterkwaliteit in rivieren, beken en sloten is de afgelopen jaren verbeterd. Toch vraagt het realiseren van Europese wetgeving (deKaderrichtlijn Water) en de aanwezigheid van microverontreinigingen zoals medicijnresten nog veel aandacht. Met 23 rioolwaterzuiveringen maken wij het afvalwater van huishoudens en bedrijven in Twente, Noordoost-Overijssel en Zuidoost-Drenthe schoon. Daar waar nodig passen wij onze zuiveringen aan, zodat ze nog beter kunnen presteren. Maar we willen ook graag dat iedereen zijn best doet om vervuiling van het water door medicijnresten, chemisch afval of meststoffen te voorkomen. Zo zorgen wij ervoor dat het water weer schoon de rivieren, beken en sloten instroomt. Voor mens, plant en dier. U kunt ook zelf iets doen door geen medicijnresten, billendoekjes of frituurvet door uw toilet te spoelen. Klik hier voor meer informatie.

Duurzaamheid

Werken aan welvaart en welzijn, nu en in de toekomst. Met aandacht voor een goede leefomgeving voor planten en dieren. Dát is voor ons duurzaamheid. Wij brengen ons energieverbruik omlaag, winnen zoveel mogelijk energie terug uit het afvalwater, reduceren de milieubelasting van onze activiteiten en kopen materialen duurzaam in. Daarnaast streven we in de uitvoering van ons waterschapswerk naar vergroening en het versterken van de biodiversiteit. Dit doen wij niet alleen, maar samen met onze partners. Zo willen wij in de toekomst 100% energieneutraal zijn door bijvoorbeeld de aanleg van zonneparken. Wilt u meer weten? Klik dan hier

Actualiteit #Waterschap Vechtstromen

Jobs #Waterschap Vechtstromen

Themaleider Duurzaamheid

Kwaliteit / Arbo / Milieu | Baan | Universitair (WO)
Het klimaat verandert en dat merken we: Hoosbuien, hitte en droogte komen steeds vaker voor. Het ...

Specialist civiel (objectbeheerder watersysteem)

Techniek | Baan | HBO
Jij bent de spil in het objectbeheer van onze kunstwerken, gemalen, watergangen en beschoeiingen, ...

Projectleider

Directie / Management | Baan | Universitair (WO)
Waterschap Vechtstromen is op zoek naar een Projectleider. Bekijk deze vacature voor meer ...

Coördinator Muskus- en beverratbestrijding/specialist beheer

Kwaliteit / Arbo / Milieu | HBO
Het coördineren van de dagelijkse werkzaamheden, het vertalen van beleid naar uitvoering en het ...

Specialist Procesautomatisering

Techniek | Baan | HBO
Waterschap Vechtstromen is op zoek naar een Specialist Procesautomatisering.

Senior adviseur waterketen

Kwaliteit / Arbo / Milieu | Baan | HBO
Onze bestuurlijke doelen vertalen naar maatregelen die werken voor alle partijen. Je werkt op het ...

Strategisch adviseur visievorming en agenderen Duitsland

Beleid en Bestuur | Baan | WO
Je bent verantwoordelijk voor agendering en visievorming op belangrijke strategische onderwerpen ...

Strategisch adviseur HRM

Baan | HBO-WO
Ben jij de strategisch adviseur die een glasheldere visie heeft op het gebied van ...

Technisch administratief medewerk(st)er

Baan | MBO
Geen dag is hetzelfde als Technisch administratief medewerk(st)er binnen ons team techniek en ...

Arbomedewerker

Baan | HBO
Dankzij jou schoon, voldoende en veilig water. Jij vindt het een uitdaging om werklocaties in de ...

Privacy officer

Baan | HBO
Ben jij overtuigd van het nut van de AVG? En wil jij een belangrijke bijdrage leveren aan het ...

Teammanager FJ&I

Baan | HBO-WO
In het team Financiën, Juridische Zaken & Inkoop wordt gezocht naar een breed georiënteerde manager ...

Technisch onderhoudsmedewerker (WTB/Civiel)

Baan | MBO
In de functie van technisch onderhoudsmedewerker werktuigbouw/civiel ben je een belangrijke speler ...

Installatie Verantwoordelijke (IV-er)

Baan | HBO
Wil jij verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van al onze elektrische installaties en ...

Stage- of afstudeeropdracht

Stage | HBO-WO
Ben je student (MBO, HBO of WO) en ben je op zoek naar een stageplek of afstudeeropdracht?