Twente presteert beter dan gemiddeld tijdens economisch herstel

De Twente Index is weer gepresenteerd tijdens de laatste VIT-bijeenkomst van het jaar. Maandag 7 december werd tijdens een online bijeenkomst door leden van de Twente Board en Ondernemend Twente gekeken naar de economische staat van Twente en naar de kansen voor de toekomst. Pieter Omtzigt schoof aan en reflecteerde vanuit zijn rol in de Tweede kamer op Twente. Bekijk de hele uitzending van de Twente Index hier terug.

In het kort

  • Op 7 december 2020 werd de Twente Index gepresenteerd tijdens een online bijeenkomst;
  • De Twente Index kijkt naar ontwikkelingen in de economie en op de arbeidsmarkt in onze regio;
  • Twente lijkt haar economische motor tijdens de crisis sneller op te starten dan Nederland als geheel;
  • Regina Nieuwmeijer, Twente Boardlid, pleit ervoor om als Twente altijd de verandering op te zoeken;
  • In Twente weten we wat innoveren inhoudt en daar zijn we succesvol in. Daar ligt de kracht van Twente;
  • Bekijk de uitzending van de Twente Index hier terug.

Global Goal

global goal icon
Het Twentse aanpassingsvermogen

Door technologische, politieke, ecologische en sociale ontwikkelingen verandert de economie in hoog tempo. Met de uitbraak van COVID-19 werd Twente gedwongen om zich aan te passen. Regina Nieuwmeijer pleit ervoor om als Twente altijd de verandering op zoeken: “We hebben in het verleden en nu weer laten zien dat we met elkaar een groot aanpassingsvermogen hebben. Dit moeten we in ons voordeel laten werken. Twente is een bloeiende technologie-regio. We weten hier allang wat innoveren inhoudt en we zijn er succesvol in. Het lijkt erop dat we steeds veerkrachtiger worden. Dit boezemt vertrouwen in voor de toekomst. Al onze activiteiten zijn er immers op gericht om de Twentse economie structureel te versterken.”

 

Naast het continue innoveren en ons aanpassen aan ontwikkelingen, blijft investeren in kennis en vakmanschap een must om onze Twentse economie vitaal te houden. “Als je als bedrijf wilt groeien, moet je groeimarkten opzoeken. Als je als mens wil groeien, moet je ook niet blijven doen wat je altijd al deed, maar moet je je ontwikkelen. Daarom investeren we in Twente actief in een Leven Lang Ontwikkelen, onder andere met het Twents Fonds voor Vakmanschap en Leerwerkloket Twente”, vertelt Nieuwmeijer. “Deze projecten zetten zich in voor een betere aansluiting tussen vraag en aanbod op de Twentse arbeidsmarkt. Daarmee versterken we de brede economie van Twente en dat is hard nodig.”

Twentse economie aan het begin van 2020

Tijdens de presentatie van de Twente Index werd gekeken naar de economische staat van onze regio van dit jaar, waar het aanpassingsvermogen van Twente ook in cijfers zichtbaar werd. In Twente bedroeg het Bruto Twents product in 2019 23,6 miljoen euro. Dit is een toename van 18,7% ten opzichte van 2015. De laatste vijf jaar is de Twentse werkloosheid meer dan gehalveerd (-56%) en ligt het meest recente Twentse jaarcijfer van het werkloosheidspercentage onder het landelijk gemiddelde. Steeds meer Twentenaren hebben een baan en dat is mooi nieuws.

Herstel in de crisis

Na de vorige crisis bleek onze regio 'schokbestendig'. We kenden een lagere gevoeligheid voor de conjuncturele dip. Ook blijkt uit studies dat regio's met een sterk ecosysteem en innovatief vermogen, zoals Twente, van nature beter presteren in perioden van economisch herstel. Vanaf mei 2020 is de Twentse economie zich aan het herstellen. Twente lijkt haar economische motor dan ook sneller op te starten dan in Nederland als geheel. Daarmee lijkt de veerkracht van Twente versterkt te zijn ten opzichte van de vorige crisis.

 

Het aantal WW-uitkeringen lag in oktober 2020 nog 3 procent onder het cijfer van maart 2020. Het aantal vacatures is 57% hoger dan in maart en 81% hoger dan in mei 2020, het voorlopige dieptepunt van de crisis.

Prognose 2021

Uit CPB-ramingen (november 2020) blijkt dat de economische groei in 2021 sterk zal zijn. Ondanks de groei zal de werkloosheid in Nederland toenemen tot 6,1%. Kennispunt Twente heeft het werkloosheidspercentage voor onze regio berekend op 5,9% in 2021. Dit is een fractie lager dan in Nederland als geheel en vergelijkbaar met het percentage medio 2016. 

Over de Twente Index

In Twente bestaat een samenwerking tussen ondernemers, onderzoek, onderwijs en overheden (de drie O's). De drie O's vertegenwoordigen zich in de Twente Board en samen zetten zij zich in voor een sociaaleconomische structuurversterking. Sinds 2014 wordt de Twente Index samengesteld door Kennispunt Twente, met als doel betrouwbare, feitelijke informatie te presenteren over thema's die relevant zijn voor onze regio. Het levert een vergelijkend economisch beeld op ter versterking van de kwaliteit van de beleidsagenda van Twente. Bekijk de hele uitzending van de Twente Index 2020 hier terug.

Datum: 7 december 2020 |

Bron tekst: Twente Board, Kennispunt Twente |

Auteur: Twente Board

Lees meer over #Twente Board