De crisis maakt kracht van Twente zichtbaar

De Agenda voor Twente stond al klaar, de Regio Deal (30 miljoen euro van het Rijk om de sociaaleconomische structuur van de regio te versterken) was binnen. Tijdens de coronacrisis bleek hoe waardevol de samenwerkingen zijn die de laatste jaren tot stand zijn gekomen. “De kracht van de regio – samenwerking – kwam in deze crisis nog meer bovendrijven. Kennis en bedrijvigheid vonden elkaar in technische innovaties en duurzame oplossingen”, zegt programmaleider Aleid Diepeveen van de Agenda voor Twente.

In het kort

  • INN’Twente sprak met Aleid Diepeveen, programmaleider Agenda voor Twente, over de kracht van onze regio. 
  • Investeringsprogramma’s de Agenda voor Twente en de Regio Deal stimuleren projecten die van Twente een toonaangevende groene technologische topregio maken.
  • In Twente hebben de kennisinstellingen en bedrijven tijdens de coronacrisis laten zien dat ze snel van koers kunnen veranderen als dat nodig is.

Global Goal

global goal icon
Twente sterk door samenwerking onderwijs, onderzoek, overheid en ondernemers

Om de sociaaleconomische structuur van Twente te versterken hebben onderwijs, onderzoek, ondernemers en overheid elkaar nodig. Dat was al de gedachte achter de Agenda voor Twente, en de crisis heeft dat alleen maar onderstreept, vindt programmaleider Aleid Diepeveen. “Neem de expertise die er bij Universiteit Twente al was over longfunctie. Demcon ontwikkelde, testte, produceerde en leverde binnen een maand een nieuwe beademingsmachine. In het Viralert-platform ontwikkelen bedrijven op het gebied van nanotechnologie medische sneltests.”

 

“De crisis liet ook zien dat Twentse bedrijven en instellingen zeer wendbaar zijn. Ze werken niet alleen samen, maar spelen ook adequaat in op ontwikkelingen. De kracht van Twente is dat we door de combinatie van kleinere bedrijven en toegankelijke en overzichtelijke kennisinstellingen (UT en Saxion) snel van koers kunnen veranderen als dat nodig is. Zo loopt Twente voorop. En door die innovatie en technologie komen we ook slimmer uit de crisis”, vervolgde de programmaleider.

Snel schakelen

Ook kleine ondernemers schakelden in de coronacrisis razendsnel. Annemieke Koster van Enschede Textielstad heeft een duurzame weverij waar met natuurlijke ne gerecyclede garens stoffen worden gemaakt voor mode en interieur. Tijdens de crisis adviseerde ze diverse partijen die schorten en mondkapjes voor de zorg maakten. Aleid Diepeveen: “Hoe verwerken we die berg kleding die jaarlijks wordt weggegooid naar nieuwe bruikbare grondstoffen? Enschede Textielstad doet dat, Van der Geest maakt behang van oude spijkerbroeken en bij Saxion loopt een onderzoek naar het chemisch recyclen van kleding. Ontwikkelingen die elkaar versterken, waardoor je het individuele belang overstijgt en een vliegwieleffect krijgt dat de hele regio sterker maakt.”

Kunsteducatie TETEM verzon in de crisis een alternatief verdienmodel: ze maakten hun tentoonstelling digitaal en verkochten lespakketjes om bijvoorbeeld een rotormobiel te maken, met een YouTube-handleiding. “Het TechniekPact Twente en bedrijven als Thales en Aeronamic zijn daarbij aangehaakt, omdat dit natuurlijk een prima manier is om jongeren enthousiast te krijgen voor techniek en ze te wijzen op de mooie technische opleidingen en carrièrekansen in de regio”, weet de programmaleider.

 

Waar ondernemers door de crisis in zwaar weer komen, staat volgens Diepeveen voor de mensen die hun baan verliezen in de regio, goede begeleiding naar de arbeidsmarkt klaar. “Een Leerwerkloket kan mensen helpen om een nieuwe richting te zoeken en het Twents Fonds voor Vakmanschap ondersteunt mensen tot en met niveau mbo 4 met een voucher voor (bij- en om)scholing waar ondernemers op zitten te wachten. Zo kunnen mensen die bijvoorbeeld bij Eaton, Vredestein of in de horeca worden ontslagen, snel weer aan de slag. Twente staat hiermee goed voorgesorteerd op de weg naar een flexibele arbeidsmarkt.”

Proefvelden

Door het geld uit de Regio Deal kunnen kansrijke projecten uit de Agenda voor Twente (met cofinanciering van de Twentse gemeenten) snel worden opgepakt. En dat is hard nodig, weet de programmaleider. “We staan voor uitdagingen die veel te groot zijn om in je eentje aan te pakken. De verduurzaming van de woningbouw of het circulair maken van wegen bijvoorbeeld, dat is niet te behappen voor een individuele aannemer of gemeente. Hetzelfde geldt voor opgaven als digitalisering, de flexibele arbeidsmarkt en de circulaire economie. Daar heb je kennis voor nodig, goed opgeleide mensen en letterlijk en figuurlijk de ruimte om proefvelden in te richten. De technische oplossingen zijn vaak al voorhanden, maar we moeten samen de processen eromheen inrichten. Door de krachten te bundelen kunnen we tempo maken, wendbaar zijn en met slimme technologie vooroplopen.”

 

Diepeveen snapt dat bedrijven door de crisis nu vaak hun handen te vol hebben om het hoofd boven water te houden. “Maar als we kennis laagdrempelig delen, kunnen bedrijven een enorme slag maken, met name in de maakindustrie. Een mooi voorbeeld daarvan is het Fraunhofer Innovation Platform, verbonden aan de UT. Dit richt zich op het gebruik van nieuwe technologie zoals big data en kunstmatige intelligentie, om daarmee productieprocessen en producten te verbeteren. Naast adaptie van nieuwe technologie, zijn hier ook educatie-, demonstratie- en testfaciliteiten beschikbaar. Ondernemers in onze regio hoeven niet zelf het wiel uit te vinden, alles is hier voorhanden. Daar mogen we trots op zijn.”

Datum: 1 oktober 2020 |

Bron tekst: INN'twente |

Auteur: Frederike Krommendijk

Lees meer over #Twente Board