Een nieuw leven voor oude kleding – de rol van Twente Milieu

Wat gebeurt er met een oude spijkerbroek wanneer je die in een textielcontainer op straat gooit? Met die vraag gingen we langs bij Twente Milieu. Twente Milieu haalt voor ruim 200.000 huishoudens en bijna een half miljoen inwoners het huis aan huisafval op en zorgt voor een goed verzorgde buitenruimte. We spraken met Bas Assink.

Afvalbranche geweldig

Bas Assink werkt tien jaar voor Twente Milieu. Hij begon er als managementtrainee, werd enthousiast over het bedrijf en is gebleven. Want hij vindt de afvalbranche geweldig. “Nederland is op weg naar een circulaire economie. Dat betekent een samenleving zonder afval. Twente zet zich sterk in op de reductie van reststromen en het hergebruik van afval. Toch kan de hoeveelheid restafval in Twente nog verder omlaag. Ik denk dat mensen van nature een beetje lui en gemakzuchtig zijn.”

Bewustwording

Vóórdat Stichting TexPlus werd opgericht, verdween acht tot tien kilo textiel per inwoner, per jaar, in het restafval. In 2018 is TexPlus opgericht uit zes Overijsselse koplopers op het gebied van circulair textiel: Twente MilieuKringlooporganisaties Het Goed en De Beurs, Enschede TextielstadFrankenhuisSaxion en SaXcell. Hiermee is de gehele keten van inzameling tot verwerking en het vervaardigen van eindproducten vertegenwoordigd in de stichting. “We zetten ons in om met nieuwe methoden textiel langer te gebruiken en van afgedankt textiel weer bruikbare producten te maken. Veel aandacht gaat uit naar de communicatie met inwoners. Om mensen te stimuleren meer textiel gescheiden aan te bieden, bedenken we soms ludieke acties, zoals de Textiel Race Twente. We merken dat mensen niet altijd op de hoogte zijn wat ze wel en niet in de textielcontainer kunnen gooien. Het gaat dus echt om bewustwording. Het is ongelooflijk zonde om kleding in de grijze container te stoppen. Er zijn betere bestemmingen voor textiel en dat willen we mensen dan ook bijbrengen.”

Van afval naar nieuwe trui

Kleding, schoenen en linnengoed: het kan prima gerecycled of hergebruikt worden. In de textielcontainer mag dus niet alleen kleding, maar ook ander textiel. Denk aan gordijnen, handdoeken, schoenen, ondergoed en beddengoed. Het maakt niet uit of het versleten is of nog door een ander gebruikt kan worden. “In onze communicatie benadrukken we dat ook kapotte, versleten lappen stof in de kledingbak mogen. Het bleek namelijk dat veel mensen dat niet wisten. Het textiel dat we inzamelen vindt allereerst zijn weg naar regionale kringloopwinkels. Deze zorgen voor duurzaam hergebruik. Als hergebruik niet mogelijk is wordt textiel aangeboden voor recycling, zoals aan Frankenhuis en SaXcell. Een duurzaam recycleproces waarbij de vezels mechanisch of chemisch teruggewonnen worden.”

Niks hebben van fast fashion

De snelle en goedkope mode die ketens als Primark en H&M aanbieden is Assink een doorn in het oog. “De textielbakken lopen hiermee over. De kwaliteit van deze kleding is een stuk slechter. De waarde is nihil en hiermee daalt het aandeel ingezamelde kleding dat geschikt is voor hergebruik.” De kleding en textiel waar niks meer van waarde uit te halen is – waar zelfs geen poetslap meer van te maken is – moet de verbrandingsoven in. En afval verbranden kost geld. Naast dat het aandeel kleding van slechte kwaliteit toeneemt, neemt ook de totale hoeveelheid kleding en textiel dat ingezameld wordt toe. Dit komt door de groeiende welvaart en bevolking; steeds meer mensen kopen steeds meer kleding.

Regionaal

Twente Milieu heeft sinds kort nieuwe textielcontainers die inwoners meenemen in het regionale proces van textielverwerking. Alle stappen in de textielketen zijn te lezen op de container. Wie er daarna nog meer over wil lezen kan de QR-code op de container scannen om online naar de plekken met informatie te gaan. “Alle stappen vinden dus echt in de regio plaats. Het textiel, maar ook de opbrengst en werkgelegenheid blijven op deze manier zo dicht mogelijk bij huis. Onze ambitie is om het ingezamelde textielafval in Twente te verdubbelen en dit een duurzaam tweede leven te gunnen. Dit is echt een groeimodel voor Twente!”

 

Datum: 14 juni 2022 |

Auteur: Ayke van Bloem | Beeld: Bibi Engelbertink

Lees meer over #Twente Board