Twente profileert zich als (inter)nationaal relevante MedTech regio

Innovatie in de zorg is één van de vier impactportfolio’s in de strategie van de Twente Board. Het is een belangrijke opgave om de zorg betaalbaar en bemensbaar te houden en om kwalitatief goede zorg te bieden op het moment dat en op de plaats waar het nodig is. Dit is een belangrijke voorwaarde voor het welzijn van mensen, zowel preventie als behandeling. De medische sector heeft een enorme groeipotentie. Ook in de regio's Oost-Nederland en Twente is die potentie zichtbaar. Innovatie in de zorg draagt bij aan het economisch profiel en innovatieprofiel van Twente, stimuleert werkgelegenheid en behoud van talent in de regio op alle niveaus en maakt dat Twente beter kan inspelen op de uitdagingen in de gezondheidszorg.

In het kort

  • De medische sector heeft een enorme groeipotentie. In Twente is die potentie zichtbaar.
  • Bedrijven, kennisinstellingen en zorginstellingen werken samen om een bijdrage te leveren aan een betere en efficiëntere gezondheidszorg.
  • Het TechMed-Centrum is een toonaangevende innovatiehub die impact heeft op de gezondheidszorg door uitstekende onderzoeks-, innovatie- en onderwijsprogramma's.

Global Goal

global goal icon
MedTech in Twente

Twente staat van oudsher bekend om zijn sterke hightech sector, vaak vanuit onderzoeksbasis binnen kennisinstellingen. Binnen de hightech regio Twente is een krachtig Life Sciences & Health topcluster ontstaan. Bedrijven, kennisinstellingen en zorginstellingen werken samen om een stevige bijdrage te leveren aan een betere en efficiëntere gezondheidszorg. De bedrijvigheid op het gebied van medische technologisch groeit in Twente hard. Er zijn steeds meer innovatieve spin-off bedrijven vanuit de universiteit ontstaan. Hierdoor kunnen innovaties snel gevalideerd, getest en geïmplementeerd worden, onder andere via het TechMed-Centrum van de Universiteit Twente, fieldlabs voor toepassing nieuwe medische technologie (Omgevingsagenda Oost-Nederland), citizens science (o.a. TopFit) en toonaangevende bedrijven en start-ups. Daarbij heeft het World Trade Center Twente het voortouw genomen om te komen tot een TechMed Community in Twente.

 

Twente heeft een onderscheidende positie in Nano Biotech (waaronder lab- & organ-on-a-chip-technologie, dat is het kweken van orgaanmodellen op een chip), Artificial Intelligence toegepast in E-health en Medische Beeldvorming en Health Robotics voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Snelle innovatiekracht en (grensoverschrijdende) samenwerking bij gezondheidscrisis

Tijdens de coronacrisis hebben de partners in het ecosysteem door korte lijnen en de grote samenwerkingsbereidheid een enorme ontwikkel- en slagkracht laten zien. Het bevestigt de potentie van medische technologie in Twente om door te kunnen groeien naar een internationaal topcluster. Om deze stap te maken, zijn investeringen nodig in faciliteiten, kapitaal en het versnellen van de validatie en implementatie van innovaties. Dit geeft Twente de juiste uitgangspunten om samen met de MedTech-ecosystemen van Medical Delta, Brainport Eindhoven en Brightlands Maastricht Health Campus als Nederland deze sterke internationale positie in te nemen.

Staatssecretaris Mona Keijzer ontving tijdens haar werkbezoek aan innovatiecampus Kennispark en het TechMed-centrum van Universiteit Twente, een concreet investeringsvoorstel uit handen van Eddy van Hijum en Jaap Beernink, om de sterke groei van medische technologie in Twente door te kunnen zetten. Want investeringen in vroege fase kapitaal, labfaciliteiten en ontwikkelkracht zijn keihard nodig om de groei door te zetten.

Werkbezoek kandidaat-Kamerleden aan TechMed-Centrum

Op 5 februari 2021 brachten kandidaat-Kamerleden en triplehelix-partners een digitaal werkbezoek aan het TechMed-centrum in Enschede. Het TechMed-Centrum geldt als een koploper in de wereldwijde innovatie van de medische technologie. Tijdens het werkbezoek werd besproken hoe het regionale ecosysteem van Oost-Nederland een belangrijke rol inneemt bij het ontwikkelen van nieuwe technologie in de gezondheidzorg. Acht kandidaat-Kamerleden kregen van zakelijk directeur van het TechMed-centrum Remke Burie een virtuele rondleiding door het TechMed-centrum en verkenden de gesimuleerde hybride operatiekamer. Remke Burie: “Het centrum bestaat uit geavanceerde onderzoekslabs en verschillende gesimuleerde zorgomgevingen, zoals operatiekamers, intensive care units en een gesimuleerde woonomgeving. Het ontwikkelen en testen van nieuwe technieken en oplossingen samen met ziekenhuizen en bedrijven wordt gecombineerd met trainingen voor medische professionals. We werken hierin bijvoorbeeld samen met Siemens, producent van medische apparatuur. Studenten en artsen leren er omgaan met technologie in de operatiekamer, zoals beeldgeleide operaties met robots.” Remke Burie doet het verzoek aan de kandidaat-Kamerleden om in te zetten op het versterken van Onderzoeks- en Innovatie ecosystemen en te investeren in opschaling van innovaties, fysieke en digitale infrastructuren, implementatievermogen en het organiserend vermogen van het ecosysteem. Ook roept hij de kandidaat-Kamerleden op om initiatieven als NLAIC en MedTechNL te steunen.

Over het TechMed-centrum

Het Technisch Medisch (TechMed) Centrum is een toonaangevende innovatiehub die impact heeft op de gezondheidszorg door uitstekende onderzoeks-, innovatie – en onderwijsprogramma’s. Het centrum is uitgerust met de modernste infrastructuur, variërend van onderzoekslaboratoria, preklinische proeftuinen en gesimuleerde ziekenhuisomgevingen. Het TechMed-Centrum heeft in de afgelopen 15 jaar een unieke en internationale positie verworven middels zeer vernieuwende opleidingen zoals Technische Geneeskunde, Biomedische Technologie en Gezondheidswetenschappen en door translationeel onderzoek binnen de domeinen variërend van medische beeldvorming, robotica, bioengineering, medische fysiologie tot health & wellbeing technologie. Het TechMed Centrum werkt hiertoe nauw samen met diverse bedrijven en medische instellingen. Binnen het TechMed-centrum zijn 450 onderzoekers werkzaam. Meer informatie op: www.utwente.nl/en/techmed/

In gesprek over het MedTech Cluster

Jaap Beernink is CEO van Novel-T en partner van WTC Twente. In een interview met WTC Twente CEO Freerk Faber kijkt hij terug op 2020, met o.a. het bezoek van staatssecretaris Mona Keijzer, en blikt hij vooruit op 2021 waaronder wat er nodig is om het MedTech Cluster in Twente te versterken.

Datum: 22 februari 2021 |

Auteur: Twente Board

Lees meer over #medischetechnologie