Twente vraagt Rijk mee te investeren in doorontwikkeling medische technologie

De coronacrisis laat opnieuw zien waar Twente sterk in is: medische technologie. Zeker de laatte maanden werkten ondernemers, onderzoekers en kennisinstellingen in Twente in een razendsnel tempo aan de nieuwste innovaties op het gebied van medische technologie om samen het virus klein te krijgen. Om Twente hierin te laten groeien is het noodzakelijk dat er nu wordt geïnvesteerd in faciliteiten. Staatssecretaris Mona Keijzer was op bezoek bij de innovatiecampus Kennispark in Enschede.

In het kort

  • Twente is sterk in medische technologie;
  • Om deze sector verder te ontwikkelen zijn investeringen nodig;
  • Staatssecretaris Mona Keijzer bezocht innovatiecampus Kennispark in Enschede.

Global Goal

global goal icon
Twentse innovaties in de medische technologie

De coronacrisis heeft ons laten zien hoe belangrijk het is dat Nederland alle medische benodigdheden zelf in huis heeft, maar daarnaast is het ook belangrijk dat nieuwe innovaties snel naar de markt gebracht kunnen worden. Tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis hebben Twentse ondernemers, onderzoekers en kennisinstellingen laten zien hoe zij samen in een razendsnel tempo samenwerken aan de nieuwste innovaties op het gebied van medische technologie. Een voorbeeld daarvan is het TechMed Centre: een plek waar studenten samen met bedrijven, medische specialisten en ziekenhuizen werken aan de zorg van de toekomst. Tijdens de coronacrisis startte het TechMed Centre diverse initiatieven om de zorgsector te ondersteunen bij de aanpak van de crisis.

Remke Burie, zakelijk directeur van het TechMed Centre: “Het TechMed Centre is uitgerust met de modernste infrastructuur. Denk aan onderzoekslaboratoria, preklinische proeftuinen en gesimuleerde ziekenhuisomgevingen. Die faciliteiten zijn essentieel voor het snel testen van innovaties tijdens COVID-19.”

Investeringen zijn nodig

Om de medische technologie sector in Twente door te ontwikkelen zijn er nieuwe investeringen nodig. Voor de komende tien jaar is er in totaal 26 miljoen nodig. Hiervoor wordt 17 miljoen geïnvesteerd door de regio en tijdens het bezoek van Staatssecretaris Mona Keijzer aan de innovatiecampus Kennispark is er 9 miljoen extra gevraagd. 

“Naast extra capaciteit voor medische labs is er behoefte aan implementatiekracht. Het naar de markt brengen van innovatieve ideeën en het doorgroeien daarvan, vraagt om kapitaal en goede begeleiding. Een Proof-of-Concept financiering en intensieve samenwerking met ons medische netwerk is broodnodig om ondernemers de ruimte te geven te toeten op haalbaarheid en marktpotentieel”, aldus Remke Burie.

De investeringen zullen bijdragen een betere zorg, een sterkere economie en meer werkgelegenheid. Eddy van Hijum, gedeputeerde economie van de provincie Overijssel: "Door het MedTech-cluster in Twente verder te ontwikkelen, creëren we nieuwe, hoogwaardige werkgelegenheid in Twente, met een spin-off voor andere delen van Overijssel. Medische technologie is een sleuteltechniek. Jaren van investeren en plannen maken hebben geresulteerd in een bruisend ecosysteem hier in Twente, dat we graag willen door ontwikkelen.

Bezoek van Staatssecretaris Mona Keijzer

Om de vraag naar de extra investering kracht bij te zetten is er tijdens het bezoek van Mona Keijzer een rondleiding opgezet langs de verschillende Twentse bedrijven die werkzaam zijn in de medische technologie. Onder andere Demcon, Sigmax en Bond3D werden bezocht en daarbij was staatssecretaris Mona Keijzer erg onder de indruk. Ze benadrukte dat we voor oplossingen in de medische sector minder afhankelijk moeten zijn van het buitenland en dat het opbouwen van een sterk MedTech-cluster daar in past. Mona Keijzer: “Wat we hier hebben gezien, beidt een perfect perspectief voor de komende jaren. De kennis en het ondernemende ecosysteem dat hier aanwezig is, vormen de basis voor niet alleen nieuwe economische ontwikkelingen, maar ook voor een goede infrastructuur waar onze kinderen over 15 jaar nieuwe innovaties op kunnen bouwen.” De komende maanden wordt er verder gesproken met haar ministerie over de uitwerking van het gepresenteerde MedTech-plan. 

Datum: 29 september 2020 |

Lees meer over #medischetechnologie