Stap gezet in het opschalen van de recycling van textielafval: Het Circulair Textiel Lab opent haar deuren

Twente heeft een lange textielgeschiedenis en veel kennis over textielrecycling. De regio zit in de voorhoede om de textielindustrie circulair te maken, een cruciaal doel in de energietransitie. De productie van textiel is namelijk één van de meest vervuilende processen op aarde en de hoeveelheid textiel in Nederland is de afgelopen jaren toegenomen. De Twente Board heeft circulaire economie en recyclebare textiel aangewezen als belangrijk investeringsportfolio voor de toekomst van de regio. Het Circulair Textiel Lab gaat een belangrijke bijdrage leveren aan de Nederlandse ambitie om in 2030 de helft van het textiel te verduurzamen. Het lab werd op 3 februari feestelijk geopend door Saxion en de samenwerkingspartners van stichting TexPlus.

In het kort

  • De Twente Board heeft circulaire economie en recyclebare textiel aangewezen als belangrijk investeringsportfolio voor de toekomst van Twente.
  • Het Circulair Textiel Lab in Twente werd officieel geopend op 3 februari.
  • Het lab ontwikkelt mechanische en chemische technieken om op proefschaal zoveel mogelijk textiel te recyclen en nieuwe grondstoffen te maken voor de textielindustrie.

Global Goal

global goal icon
Het Circulair Textiel Lab

Het Circulair Textiel Lab ontwikkelt mechanische en chemische technieken om op proefschaal zoveel mogelijk textiel te recyclen en tot nieuwe grondstof te maken voor de textielindustrie. Een doel van het lab is bijvoorbeeld om te kijken welke textielen makkelijker zijn en welke nog voorbehandeld moeten worden voor recycling. Het is het eerste kennis- en innovatiecentrum van Nederland dat bijna alle onderdelen van bijvoorbeeld een spijkerbroek recyclet. In 2020 zijn diverse machines en instrumenten aangeschaft om op pilotschaal innovaties te realiseren om het circulaire textiel van de toekomst te ontwikkelen. Het Circulair Textiel Lab is toegankelijk voor partners, studenten, onderzoekers en bedrijven met de ambitie om textiel op een hoogwaardige manier te recyclen. Zo maken we circulariteit samen grijpbaar.

Katoen, polyester en nieuwe (bio-)materialen

In het Circulair Textiel Lab focussen de ketenpartners zich samen met onderzoekers en studenten eerst op het grootste textielafvalprobleem: katoen. Ze starten met het recyclen van kleine hoeveelheden katoen. Ook het tweede grootste textielafvalprobleem, polyester, willen de ketenpartners betrekken bij het circulaire recyclingsproces, om vervolgens met het lab te kijken naar de mogelijkheden voor andere nieuwe (bio)materialen. 

 

Officiële opening van het Circulair Textiel Lab

Het Circulair Textiel Lab is een initiatief van TexPlus en maakt het mogelijk om op grotere schaal circulair textiel te ontwikkelen en te produceren. De ambitie is om het ingezamelde textielafval in Twente te verdubbelen en dit een duurzaam tweede leven te gunnen. “De ecologische voetafdruk van de textielindustrie is groter dan die van de lucht – en zeevaart bij elkaar. Met de opening van het eerste circulaire textiellab en de samenwerking in de keten met overheden en kennisinstellingen, kan de circulaire textielindustrie echt een vlucht nemen. Circulair is de toekomst”, vertelt Stientje van Veldhoven, staatssecretaris Infrastructuur en Waterstaat, tijdens de digitale opening van het Circulair Textiel Lab. Er was veel animo voor de digitale bijeenkomst. Meer dan 250 geïnteresseerden brachten een virtueel bezoek aan de ketenpartners van Stichting TexPlus en woonden de symbolische openingshandeling van het lab bij.

 

Symbolische openingshandeling: doorknippen van een spinlont

Jan Mahy, Lector Sustainable & Functional Textiles bij Saxion, Eddy van Hijum, gedeputeerde van de provincie Overijssel en Twente Boardlid, Jurgen van Houdt, wethouder gemeente Enschede en Anka Mulder, bestuursvoorzitter Saxion en Twente Boardlid, knipten als symbool voor de opening van het lab een spinlont door. Het spinlont is van textielafval geproduceerd in het Circulair Textiel Lab. Het is een bundeling van textielvezels die gekamd zijn en in dezelfde richting liggen. Normaliter ondergaat dit spinlont nog enkele bewerkingen om tot een garen te komen; door het te draaien en uit te rekken ontstaat een garen. Deze processen worden gedemonstreerd in het nieuwe Circulair Textiel Lab.

Met de opening van het Circulair Textiel Lab werkt textielregio Twente toe naar een circulaire textielketen. Zodra het weer mogelijk is ontvangen de samenwerkingspartners u graag in het lab. Kijk hier voor meer informatie.  

Stichting TexPlus en Circulair Textiel Twente

Stichting TexPlus is een samenwerkingsverband tussen zes Overijsselse koplopers op het gebied van circulair textiel. De stichting bestaat uit Twente Milieu, Regionaal Textielsorteercentrum Twente, SaXcell BV, Hogeschool Saxion, Frankenhuis BV en Enschede Textielstad Innovatie BV. Daarbij is de hele keten vertegenwoordigd: van textielinzameling tot verwerking en het maken van nieuwe eindproducten voor de markt. Stichting TexPlus wil een succesvolle transitie naar een circulaire textielketen realiseren door de circulaire textielketen te verbinden en de markt actief te betrekken bij de ontwikkelingen. De samenwerkingspartners werken samen in het programma Circulair Textiel Twente, mede mogelijk gemaakt door de Regio Deal Twente. Uitvoering wordt gerealiseerd in nauwe samenwerking met andere stakeholders en initiatieven in de Dutch Circular Textiel Valley, industrie in Nederland en daarbuiten. Op deze manier bouwen we samen met partners in onderwijs, onderzoek, overheid en bedrijfsleven gezamenlijk aan een mooie innovatie-infrastructuur op gebied van textiel in de regio.

 

Datum: 4 februari 2021 |

Bron tekst: Saxion |

Auteur: Twente Board

Lees meer over #Twente Board