Boost voor de circulaire textiel door Twente Board

Twente Board heeft twee grote investeringsprogramma’s: Regio Deal Twente en Agenda voor Twente. De uitvoering komt op gang. Ondernemers zijn cruciaal voor het succes ervan en daarmee voor de toekomst van Twente. Wat is de rol van ondernemers in de programma’s? Welke bijdrage leveren ze al en wat levert het op? Ondernemers aan het woord: Tich Vanduren van textielrecycler Frankenhuis uit Haaksbergen vertelt over het consortium TexPlus.

In het kort

  • Kleding die niet meer draagbaar is, verdwijnt nog vaak in de verbrandingsoven. Frankenhuis recylclet het liever voor isolatiemateriaal of volwaardige vezels voor nieuwe kleding.
  • Dankzij steun van de investeringsprogramma’s van de Twente Board en het werk binnen het consortium TexPlus is het mogelijk die textielrecycling te verbeteren.
  • Om een circulair textielketen te realiseren is er een programma Circulair Textiel Twente gestart met de ambitie om textielafval in Twente een duurzaam tweede leven te gunnen.

Global Goal

global goal icon

 

Kleding die niet meer draagbaar is, verdwijnt nog vaak in de verbrandingsoven. Frankenhuis maakt er liever isolatiemateriaal van, bijvoorbeeld voor auto’s, maar wil nog een stap verder gaan in recyclen. Binnen vijf jaar moet van oud textiel volwaardige vezels worden gemaakt voor nieuwe kleding. Twente Board ziet de potentie en wees circulaire economie en recyclebare textiel aan als belangrijk investeringsportfolio voor de toekomst van de regio. Vanduren: ‘Voor een succesvolle transitie van een lineaire naar een circulaire textielindustrie zijn samenwerking en innovatie noodzakelijk. Alleen zo verminderen we de negatieve impact op het milieu.

 

Eind 2019 is het programma Circulair Textiel Twente gestart om die circulaire textielketen te realiseren. De ambitie is om het ingezamelde textielafval in Twente te verdubbelen en dit een duurzaam tweede leven te gunnen. Dankzij steun van de investeringsprogramma’s van de Twente Board en het werk binnen het consortium TexPlus is het mogelijk die textielrecycling te verbeteren. Met het programma wordt de ontwikkeling van circulair textiel versneld en industrieel opgeschaald. De vraag naar textiele vezels wordt ingevuld met gerecyclede en duurzame vezels.’

Van Antwerpen naar Haaksbergen

Vanduren streek vanuit Antwerpen in 2016 neer in Haaksbergen en staat daar nu aan het roer van Frankenhuis. Ze is laaiend enthousiast over de manier van samenwerken in de regio en binnen het Texplusconsortium. ‘We hadden dit nooit voor elkaar gekregen zonder de steun vanuit de investeringsprogramma’s van de Twente Board en de stimulans van Twente Board. Ik heb in heel Europa gewerkt als onder meer directeur bij General Electric en de glasrecycling-tak van Van Gansewinkel. Ik merk nu voor het eerst dat er niet een soort politieagent is die controleert wat je met een subsidie doet, maar juist een orgaan dat meedenkt in wat je nodig hebt om te versnellen. Ik versta als Belgische de echte Tukkers nog niet altijd, maar voel me binnen dit consortium gehoord en onderdeel van een hechte gemeenschap. We bereiken veel met Texplus en ik verwacht met Frankenhuis het komende jaar te verdrievoudigen in personeel en labactiviteiten.

Circulair Textiel Twente

Circulair Textiel Twente valt binnen Regio Deal Twente en Agenda voor Twente en is een samenwerkingsverband tussen Stichting TexPlus (penvoerder), Twente Milieu, Regionaal Textielsorteercentrum Twente BV, Frankenhuis BV, SaXcell BV, Saxion en Enschede Textielstad Innovatie BV. De uitvoering wordt gerealiseerd in samenwerking met andere stakeholders in de Dutch Circular Textiel Valley en industrie in Nederland en daarbuiten.

Datum: 13 januari 2021 |

Bron tekst: INN'twente |

Auteur: Jochem Vreeman

Lees meer over #textiel