Circulair Textiel Lab is een grote doorbraak in 100% recycling van kleding

Twente heeft een lange textielgeschiedenis en veel kennis over textielrecycling. De regio zit in de voorhoede om de textielindustrie circulair te maken, een cruciaal doel in de energietransitie. Het Circulair Textiel Lab gaat een belangrijke bijdrage leveren aan de Nederlandse ambitie om in 2030 de helft van het textiel te verduurzamen.

In het kort

  • Het Circulair Textiel Lab is het eerste kennis- en innovatiecentrum van Nederland dat bijna alle onderdelen van bijvoorbeeld een spijkerbroek recyclet.
  • Het Circulair Textiel Lab ontwikkelt mechanische en chemische technieken om op proefschaal zoveel mogelijk textiel te recyclen en nieuwe grondstoffen te maken voor de textielindustrie.

Global Goal

global goal icon
Circulaire textiel

Op jaarbasis recyclen we in Nederland zo’n 33% van de 136 miljoen kilo ingezamelde textielafval. Daarvan wordt slechts 1% gerecycled tot nieuwe grondstof voor de textielindustrie. De reden daarvan is dat de rest vaak van lage kwaliteit is en omdat ritsen, knopen, labels en broekzakken moeilijk te recyclen zijn. Met het Circulair Textiel Lab testen bedrijven samen met onderzoekers en studenten van Hogeschool Saxion innovaties voor het recyclen van textielafval op grotere schaal.

Het Circulair Textiel Lab

Het Circulair Textiel Lab ontwikkelt mechanische en chemische technieken om op proefschaal zoveel mogelijk textiel te recyclen en tot nieuwe grondstof te maken voor de textielindustrie. Een doel van het lab is bijvoorbeeld om te kijken welke textielen makkelijker zijn en welke nog voorbehandeld moeten worden voor recycling. Het is het eerste kennis- en innovatiecentrum van Nederland dat bijna alle onderdelen van bijvoorbeeld een spijkerbroek recyclet. In 2020 zijn diverse machines en instrumenten aangeschaft om op pilotschaal innovaties te realiseren om het circulaire textiel van de toekomst te ontwikkelen.

Katoen, polyester en nieuwe (bio-)materialen

In het Circulair Textiel Lab focussen de ketenpartners zich samen met onderzoekers en studenten eerst op het grootste textielafvalprobleem: katoen. Ze starten met het recyclen van kleine hoeveelheden katoen. Ook het tweede grootste textielafvalprobleem, polyester, willen de ketenpartners betrekken bij het circulaire recyclingsproces, om vervolgens met het lab te kijken naar de mogelijkheden voor andere nieuwe (bio)materialen.

Het Circulair Textiel Lab

Het Circulair Textiel Lab is een initiatief van TexPlus en maakt het mogelijk om op grotere schaal circulair textiel te ontwikkelen en te produceren. Stichting TexPlus is een samenwerkingsverband tussen zes Overijsselse koplopers op het gebied van circulaire textiel. De stichting bestaat uit Twente Milieu, Regionaal Textielsorteercentrum Twente, SaXcell BV, Hogeschool Saxion, Frankenhuis BV en Enschede Textielstad Innovatie BV. Daarbij is de hele keten vertegenwoordigd: van textielinzameling tot verwerking en het maken van nieuwe eindproducten voor de markt.

 

Het Circulair Textiel Lab is toegankelijk voor partners, studenten, onderzoekers en bedrijven met de ambitie om textiel op een hoogwaardige manier te recyclen.

 

 

Datum: 4 februari 2021 |

Bron tekst: Circulair Textiel Lab |

Auteur: twente.com

Lees meer over #textiel