Een circulaire waardeketen van textiel

Er zijn vele voorbeelden om duurzaam om te gaan met textiel, zoals de materialen van TenCate, of bijvoorbeeld de spijkerbroeken voor aan je muur! Het lectoraal Smart Functional Materials van Saxion in Enschede – waar onder meer (technisch)textiele materialen vallen – heeft de mogelijkheden en uitdagingen van een circulaire textiele waardeketen ontdekt.

In het kort

  • Saxion doet veel onderzoek op het gebied van smart materials en duurzaam textiel  
  • Dit project richt zich op het ontwikkelen van cellulose vezels die volledige circulair zijn 

Global Goal

global goal icon
Van vezel tot garen

In het eerste RAAK-MKB-project ‘Going Eco, Going Dutch’ staan lokaal – in de ondernemende hightech-regio Twente – geproduceerde duurzame vezels centraal. Gebleken is dat door in te zetten op co-creatie een interactief proces ontstaat waarin technische bedrijven en onderzoekers met elkaar een pragmatische aanpak zoeken voor duurzame, circulaire textieloplossingen. Toch konden in dit onderzoek niet alle methodologische aspecten van een dergelijk proces worden onderzocht. 

 

Het productieproces van vezel tot garen is door Saxion onderzocht op mengsels van gerecycled katoen en lokale hennep uit Oost-Nederland. Het doel was om verschillende garens te produceren die geschikt zijn voor verdere verwerking op conventionele brei- en weefmachines.

Duurzame ontwikkelingsmethodes

In het tweede RAAK-MKB-project ‘Going Circular, Going Cellulose’, wordt sinds februari 2018 door Saxion onderzocht wat effectieve ontwikkelmethodes zijn binnen een circulaire waardeketen. Door het proces van interactieve co-creatie worden het technisch ontwerp van garens (op basis van duurzame cellulosevezels, zoals gerecycled katoen en hennep) en weefsels (de functionaliteit van de duurzame materialen) aangepast. Doel van het toegepaste onderzoek van Saxion is de garens en weefsels te laten voldoen aan de wensen en vereisten van ontwerpers van (technisch) textiele eindproducten.

Duurzaam design

Het doel van duurzaam design is om bij het ontwerpen van producten, systemen en totaaloplossingen bij voorbaat zoveel mogelijk met duurzaamheid rekening te houden. Centraal staat het vermijden van negatieve gevolgen voor het milieu door doelmatig en intelligent design. Ook hernieuwbare hulpbronnen dienen te worden gebruikt. Ontwerpers van (technisch)textielbedrijven hebben een doorslaggevende rol in het breed toegankelijk maken van duurzame, circulaire oplossingen door het esthetisch ontwerp van de textiele producten. Daarnaast is het voor productontwerpers van groot belang om meer technische materiaalkennis te ontwikkelen en in een vroeg stadium betrokken te zijn bij de duurzame materiaalontwikkeling. Zo wordt een daadwerkelijk circulair ontwerpproces tot stand gebracht.

Datum: 5 juni 2018 |

Bron tekst: Hogeschool Saxion |

Auteur: Twente.com