Ondernemers bouwen aan toonaangevende, groene en technologische topregio

De wereldwijde economie, en zeker ook de Twentse, bevindt zich in een fundamentele transitie. Maar de regio heeft in het verleden al bewezen zich goed te kunnen aanpassen. Door de technologische kennis en innovatiekracht geeft Twente de toekomst vorm. Twente Board is hierbij spin in het web, stimuleert investeringen in technische innovaties en versnelt de circulaire economie. Daarmee blijft het verdienvermogen behouden. Twente moet een regio blijven waar het goed toeven is en die goed te bereiken is. De ondernemers in Twente nemen hierin steeds meer het voortouw. Ze laten hun stem gelden binnen Twente Board en in de politiek. Er zijn op dat vlak de afgelopen tijd cruciale stappen gezet. Een aantal ondernemers aan het woord over hun samenwerking in en met Twente Board.

In het kort

  • Twente Board zette eind vorig jaar een belangrijke stap in het vertegenwoordigen van ondernemers in Twente. De triple helix-organisatie is nu nog beter geborgd. 
  • Stichting Ondernemend Twente zorgt ervoor dat min of meer iedere onderneming in Twente een stem krijgt die doorklinkt in Twente Board.

Global Goal

global goal icon

Twente Board zette eind vorig jaar een belangrijke stap in het vertegenwoordigen van ondernemers in Twente. Binnen de ‘triple helix-organisatie’ is de ‘O’ van ondernemen, naast de twee O’s van onderwijs en overheid, nog beter geborgd. André Pluimers, directeur van Bolk Transport in Almelo en voorzitter van Stichting Ondernemend Twente, is hier nauw bij betrokken. De recent opgerichte stichting vaardigt drie ondernemers af in Twente Board. Hiermee wordt de stem van de ondernemers vertegenwoordigd. 

 

André Pluimers herinnert zich 3 januari 2012 nog als de dag van gisteren. ‘De sluisdeur in het Twentekanaal bij Eefde stortte opeens naar beneden. De scheepvaart raakte daar volledig gestremd en Rijkswaterstaat tastte in het duister over de oorzaak. Meer dan veertig bedrijven aan het Twentekanaal raakten opeens afgesloten van de buitenwereld. Ze waren voor hun aan- en afvoer voor een groot deel afhankelijk van het kanaal. Een vervoersmassa die je niet zomaar verschuift naar de weg. We hadden allemaal hetzelfde probleem en dat creëerde in no-time een hechte band. Hoe lossen we dit op? En vooral: hoe lossen we tot die tijd de aan- en afvoer via de noodbediening van de sluis op, hoe stellen we prioriteiten? Daar draaide het om. Rijkswaterstaat kon niet zomaar zeggen: Akzo Nobel, of een willekeurig ander bedrijf, jij gaat voor. Dat moesten we onderling regelen.’

Één geluid

De sluiscrisis leidde al snel tot een ‘portal’ waarin de bedrijven samenwerkten. En toen het hoofdpijndossier ‘sluis Eefde’ was opgelost, hielden de gebruikers van het Twentekanaal dit platform in leven: Port of Twente

 

Pluimers: ‘Dit werd uitgebreid tot de hele logistieke gemeenschap en opeens waren we een sterke gesprekspartner voor overheden, van Zwolle tot Den Haag. We praatten met één mond over onze prioriteiten, bijvoorbeeld rondom infrastructuur in Twente. Hoe gaan we om met de verbreding van de A1 en de aanpak van het Twentekanaal, bijvoorbeeld. Port of Twente was en is daarmee succesvol en effectief. Er worden inmiddels honderden miljoenen geïnvesteerd en duizenden banen gecreëerd die er anders waarschijnlijk niet waren gekomen. 

 

Precies een ambitie die we nu met Ondernemend Twente binnen Twente Board hebben, maar nu natuurlijk uitbreiding voor sectoren in Twente. De aanloop is een hele andere. Er was geen crisissituatie voor nodig, gelukkig maar natuurlijk, maar de missie komt overeen. We moeten samenwerken om zo de investeringen in de regio om te zetten in werkgelegenheid en winst. Harde cijfers dus. Ik hoop en verwacht dat we met Ondernemend Twente eenzelfde soort sfeer en gedrevenheid kunnen realiseren, daar zie ik nu al de eerste tekenen van. Overheid en onderwijs vaardigen zoals bekend ook drie leden af binnen Twente Board, maar kunnen minder goed oordelen over een business case, verdienmodel of kansen voor werkgelegenheid. Dat moet samen met de ondernemers gebeuren. Dit gaat over de toekomst van een economisch sterker Twente en daarin zijn we echt op de goede weg. Zo ver zijn we nog nooit gekomen.’

‘Neem je ondernemers mee in je regionale lobby’

Input

Stichting Ondernemend Twente zorgt ervoor dat min of meer iedere onderneming in Twente een stem krijgt die doorklinkt in Twente Board. Niet individueel, hetgeen onmogelijk is (tenzij het om één van de grotere werkgevers gaat), maar vooral via de al bestaande branche-, netwerk- en werkgeversorganisaties. Denk aan MKB Twente, Industriële Kring Twente (IKT), VNO-NCW en sectorspecifieke clubs zoals de Metaalunie. ‘Ze hebben allemaal hun handtekening gezet’, vertelt Pluimers. ‘Bij deze clubs halen we de agenda op, daar komt de input vandaan.’ 

 

Sinds 2019 zitten Hans Kroeze (ADG Dienstengroep/Asito), Dennis Schipper (Demcon) en Regina Nieuwmeijer (Talentgroep Twente/ Veha Plastics en voorzitter IKT) in Twente Board. Kroeze trad recent na twaalf jaar af en maakte plaats voor een nieuw lid uit de Ondernemend Twente-familie: René Venendaal van de Biomass Technology Group (BTG). Deze drie ondernemers legden de basis voor de vaste positie van ondernemers aan de Twenteboard-tafel. De oprichting van Stichting Ondernemend Twente is de verankering van die basis. Ondernemend Twente geeft de ondernemers in de Twenteboard input, draagvlak en mandaat. Pluimers: ‘Vooral Regina heeft de afgelopen jaren veel tijd en energie gestoken in het opbouwen van deze organisatie. Het is een paraplu voor de regiobrede netwerkorganisaties, maar komt er niet voor in de plaats. Ze heeft gevochten voor de bundeling van krachten, zodat ondernemers een stevige positie krijgen om mee te bouwen aan de toekomst van Twente. Ik neem nu het stokje als trekker van Ondernemend Twente van haar over zodat zij zich vol kan richten op haar rol in de board zelf.

Lobby vanuit Twente

Pluimers: ‘Naast de vertegenwoordiging van de genoemde clubs, hebben we een adviesraad van invloedrijke en inspirerende ondernemers die fungeren als denktank. Het organisatieplaatje kan er wat complex uitzien, maar onze missie is door deze structuur breed gedragen en effectief. Ik merk gelijk al een enorme bak energie en drive onder de ondernemers. Er is veel onderling contact over de projecten binnen Regio Deal Twente en Agenda voor Twente, daar kijken we positief-kritisch naar. Iedereen heeft inbreng. En het is bovendien een ontzettend belangrijke zet als je aanklopt bij ministeries: neem je ondernemers mee in je regionale lobby.’

Verdienmodel

De benadering van investeringen uit agenda’s zoals Regio Deal Twente en Agenda voor Twente, en van de regionale impactportfolio’s voor de komende tien jaar, kent volgens Pluimers een duidelijke focus: selecteer vanuit een verdienmodel. Pluimers: ‘Kijk niet puur met een bril vanuit wetenschap, innovatie of beleid. Een check op het verdienmodel achter die projectvoorstellen moet wat mij betreft altijd plaatsvinden en is legitiem. Natuurlijk moeten we als regio ook een stip op de horizon durven zetten, maar de balans is belangrijk. Durf te dromen, maar blijf ook met je voeten in de modder staan en denk na over waar we morgen ons geld mee verdienen en werkgelegenheid mee creëren. Dat gaat niet alleen over innovatie en hightech. In Twente wordt het geld ook verdiend in de bouw, toerisme, logistiek en maakindustrie. Investeer zeker in de technologie van morgen, maar vraag je ook af wat dat morgen oplevert voor de arbeidsmarkt. In Twente wordt er vaak naar Brainport-regio Eindhoven gekeken, maar misschien zijn ze daar wel iets te eenzijdig georganiseerd. Wij doen het ook voor sectoren als toerisme en de bouw, Twente-breed dus. Ik heb alle vertrouwen in een duurzame toekomst en een Twente Board die staat voor alle ondernemers in de regio.’

Datum: 13 januari 2021 |

Bron tekst: INN' Twente |

Auteur: Jochem Vreeman

Lees meer over #Twente Board