Koninklijke Metaalunie

Metaal maakt meer mogelijk 

De ondernemersorganisatie Koninklijke Metaalunie richt zich voor ondernemend Twente op het midden- en kleinbedrijf in de metaalindustrie en de techniek. Met beleidsafstemming en inspraak wordt het Twentse netwerk van metaalbedrijven verder versterkt. Circulariteit en slimme maakindustrie zijn belangrijke onderwerpen voor een volhoudbare toekomst. Zo wil de metaalindustrie meer mogelijk maken. 

Lees hieronder meer
 
logo Koninklijke Metaalunie

Contactgegevens

Einsteinbaan 1
3439 NJ Nieuwegein
+31 (0)30 605 33 44

Twente is onderdeel van een van de tien districten waarmee Koninklijke Metaalunie regionale bundeling van krachten nastreeft. Tal van Twentse metaalbedrijven zijn aangesloten. Die houden zich bezig met metaalwaren, meet- en regeltechniek, elektronica, engineering, lassen, construeren, gieten, verspanen, oppervlaktebehandeling, plaatbewerking, reviseren en onderhoud.

Uiteenlopende sectoren

Twentse metaalbedrijven zijn internationaal actief in uiteenlopende economische sectoren, zoals de machine- en apparatenbouw, gereedschappenproductie, jacht- en scheepsbouw, landbouwmechanisatie, metaalwarenproductie en staalbouw. Koninklijke Metaalunie geeft ondernemers uit de metaalindustrie advies op sociaaljuridisch, bedrijfsjuridisch, bedrijfseconomisch, fiscaal en bestuursrechtelijk gebied. De kennisbank ‘Internationaal Ondernemen’ biedt achtergrondinformatie. Maandelijks wordt het vakblad Metaal & Techniek uitgegeven. 

Circulariteit en metaal

In circulariteit liggen kansen voor nieuwe businessmodellen in de metaalindustrie en de rest van de waardeketen. Het is zowel goed voor het milieu als goed voor de bedrijven. Minder vervuiling, minder behoefte aan nieuwe grondstoffen en energiebesparing resulteren in kostenreductie, zowel op korte als lange termijn. Tegelijkertijd levert minder schaarste aan grondstoffen en verminderde afhankelijkheid van prijsstijgingen meer productiezekerheid op. 

Duurzaam denken en doen

Duurzaam denken moet duurzaam handelen zijn, juist in de metaalindustrie. Want metalen producten lenen zich bij uitstek voor recyclen en hergebruik. Bovenal maken de eigenschappen van metalen tal van flexibele oplossingen mogelijk. Zo is de ontwerpvrijheid nagenoeg onbeperkt. Met name in de bouwnijverheid liggen grote kansen voor de metaalindustrie, zoals voor gestandaardiseerde demontage na de initiële gebruiksfase. Daarbij worden metalen onderdelen voor hergebruik volledig ‘ontbouwd’, zonder te worden gesloopt.  

Slimme metaalindustrie

Efficiënt, flexibel, tailormade produceren, volledig door klantvraag gestuurd. In de slimme maakindustrie draait het om de revolutionaire integratie van geavanceerde technieken in industriële productieketens met ICT. Voor de metaalindustrie biedt het ongekende mogelijkheden voor de ontwikkeling van volledig nieuwe producten en diensten. Meer en meer leidt dit tot slimme fabrieken voor slimme objecten in een steeds slimmere omgeving. 

Industrie 4.0

Sneller en sneller ontstaat een digitale wereld waarin ICT diep doordringt in alle facetten van het productieproces, zoals van de metaalindustrie. Machines raken online met elkaar verbonden en worden steeds slimmer aangestuurd, niet slechts binnen de fabriek, ook tussen maakbedrijven onderling en met klanten. Industrie 4.0 is een feit. Zo krijgen klanten directe invloed op productieprocessen en worden producten in hoge mate gepersonaliseerd en in lage volumes of enkele stuks besteld en geproduceerd, just-in-time. 

Netwerkpartners

Samen met andere netwerkorganisaties werkt Koninklijke Metaalunie aan een volhoudbare toekomst, zoals met MKB-Nederland Midden in Apeldoorn.