VNO-NCW Twente

Het meest welvarend
Van Nederland het meest welvarende land ter wereld maken, met Twente als vooraanstaande hightech-regio. Dat is de ambitie van ondernemingsorganisatie VNO-NCW Twente. Randvoorwaarde is een excellent ondernemings- en vestigingsklimaat voor ondernemend Twente, als één van de economische topregio’s.  

logo VNO-NCW Twente
Lees hieronder meer

Contactgegevens

Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31 55 522 26 06 info@vno-ncwmidden.nl www.vno-ncwmidden.nl/twente/

VNO-NCW Twente spreekt namens ondernemingen van uiteenlopende grootte en verspreid over alle sectoren, waaronder de maakindustrie. Van beursgenoteerde ondernemingen tot familiebedrijven, van midden- en kleinbedrijf tot jonge ondernemingen. Onderliggend doel is meer ruimte voor ondernemerschap, opdat Twente in Nederland en daarbuiten herkend wordt als duurzame en welvarende economie.

Mondiaal positioneren

Belangrijk is dat Twente net als de rest van Nederland uit de schulp kruipt om zich mondiaal te positioneren. De vijf regionale verenigingen van VNO-NCW – waaronder die in het Oost-Nederlandse Twente – zorgen ervoor dat overal in Nederland de stem van de ondernemer te horen is in de regionale economie. Ondernemers ontmoeten elkaar in regionale netwerken en staan aan de basis van tal van projecten voor nieuw en duurzaam ondernemerschap. Zo klinkt het geluid uit Twente ook door in het landelijke en Europese overheidsbeleid. 

Economisch sterk

Twente is een van de negen regio's van VNO-NCW Midden, met ondernemers in het bestuur. Die erkennen het belang van lobbyen en netwerken door zich in te zetten voor een economisch sterk Twente. Leden van VNO-NCW Twente ontmoeten en inspireren elkaar maandelijks tijdens bedrijfsbezoeken of themabijeenkomsten. Via het bestuur en de regiomanager kunnen leden direct invloed uitoefenen op de lobby. Voor een effectieve, regionale lobby werkt de ondernemingsorganisatie nauw samen met MKB-Nederland Midden, lokale ondernemersverenigingen, brancheorganisaties en andere belanghebbenden. 

Lobbyspeerpunten

Samen met de bedrijven brengt het bestuur van VNO-NCW Twente prioriteiten aan in lobbydoelen. De bestuurders vertegenwoordigen de achterban in relevante commissies en overlegplatforms. De lobbyspeerpunten van VNO-NCW Twente variëren van voldoende beschikbaarheid van kwalitatieve bedrijfskavels en de juiste bedrijven op de juiste plaats tot infrastructurele verbeteringen aan het snelwegennet en de Twentekanalen, van een stimulering van circulair ondernemen tot het ontzorgen van ondernemingen op het gebied van energiebesparing en duurzame opwekking van energie. Werkgelegenheidsbevordering is een ander belangrijk punt van aandacht.