Verenigen van ondernemend Twente binnen Twente Board is op basis van mandaat, vertrouwen en toewijding

Demcon-directeur Dennis Schipper vertelt over het verenigen van ondernemend Twente binnen Twente Board en noemt dit een unieke mijlpaal. De combinatie met de recent opgerichte uitvoeringsorganisatie Twente Board Development zorgt er volgens Schipper voor dat de regio grote stappen vooruit zet. ‘Ik ben nu 26 jaar ondernemer in Twente en heb dit nog niet eerder meegemaakt.’

In het kort

  • Dennis Schipper, directeur van Demcon, noemt het verenigen van ondernemend Twente binnen Twente Board een unieke mijlpaal.
  • Met Ondernemend Twente is er een basis gecreëerd waarbij ondernemers, kennisinstellingen en overheid voor het eerst echt goed georganiseerd zijn samen.
  • De portefeuillehouders uit het bestuur van Twente Board en de uitvoeringsorganisatie, zijn gekoppeld aan één van de actielijnen ‘techniek als motor’, ‘arbeidsmarkt en talent’, ‘bereikbaarheid en vestigingsklimaat’ en ‘circulaire economie en duurzaamheid’.

Global Goal

global goal icon
Het eerste artikel uit deze reeks gemist?

Je kunt het artikel ‘Ondernemers bouwen aan toonaangevende, groene en technologische topregio’ teruglezen!

High-end technologieleverancier Demcon is inmiddels een gevestigde naam in de regio en daarbuiten en is een groot uithangbord voor hightech Twente. De 1.000 arbeidsplaatsen zijn voor een groot deel te vinden in Enschede. Het succesverhaal van Schipper is bekend. De rasondernemer is al 26 jaar bezig met zijn missie, maar ook hij begon in de jaren ’90 klein, als start-up van de UT.

 

‘Daarna was Demcon lange tijd een mkb-bedrijf, ik weet hoe dat is. Als ondernemer stop je ziel en zaligheid in de dagelijkse business van je bedrijf. Je wilt geld verdienen en de wereld beter maken, dan heb je weinig ruimte om mee te denken over regionaal beleid, laat staan om daarvoor mensen in dienst te nemen. Wij hebben die luxe nu, een bedrijf als Thales heeft dat ook, maar verder zie je de beleidsmedewerkers natuurlijk vooral bij de onderwijsinstellingen, gemeentes en provincie. Zo’n vijftien jaar geleden was er met het Innovatieplatform Twente een soortgelijke ambitie als Ondernemend Twente nu heeft. De grote ondernemers en kennisinstellingen zaten aan tafel. Ik ook, toen nog als mkb’er. Het waren interessante pogingen, maar toen nog te opportunistisch en het beklijfde niet. Dit keer wel. Er is nu, met alle credits voor Regina Nieuwmeijer en Hans ter Steege, een basis gecreëerd waarbij ondernemers, kennisinstellingen en overheid voor het eerst echt goed georganiseerd zijn samen. Er is mandaat, vertrouwen en toewijding. Er moet nog genoeg gebeuren, veel is nog prematuur, maar de koers is dit keer onomkeerbaar en dat is enorm positief.’

Handjes

Ondernemers werden volgens Schipper eerder niet altijd voldoende gehoord in het uitwerken van regionaal investeringsbeleid. ‘En dat is logisch omdat zij daarvoor dus niet altijd de handjes hebben’, aldus Schipper. ‘De oprichting van de uitvoeringsorganisatie, Twente Board Development, is daarom essentieel. Dat team, bestaande uit een directeur, business analisten en ontwikkelaars, maakt plannen en definieert cases. Die gaan veelal over investeringen en publiek-private samenwerking. Zij zijn de contactpersonen voor het bedrijfsleven in Twente, zij zijn altijd op pad.’ Nu Twente Board stevig verankerd is binnen (ondernemend) Twente en andersom, is het volgens Schipper hoog tijd om verder te werken aan de volgende uitdaging: duidelijkheid en zichtbaarheid. ‘We moeten ondernemers zo goed mogelijk uitleggen hoe Twente Board georganiseerd is en bij wie ze moeten zijn met bepaalde vragen. De taak van de provincie is om het economisch beleid te maken, maar hoe verhoudt zich dat tot wat Twente Board, gemeenten en organisaties als Novel-T en Oost NL doen? Dat moeten we inzichtelijk maken, een schone taak.’

Actielijnen

Het duidelijk organiseren aan de hand van actielijnen moet gaan helpen bij die duidelijkheid. De portefeuillehouders uit het bestuur van Twente Board en de uitvoeringsorganisatie, zijn gekoppeld aan één van de actielijnen ‘techniek als motor’, ‘arbeidsmarkt en talent’, ‘bereikbaarheid en vestigingsklimaat’ en ‘circulaire economie en duurzaamheid’.

 

Schipper: ‘Dat gaat veel opleveren. Investeringen uit Den Haag en Brussel boor je alleen gezamenlijk aan. Er wordt geen geld gegeven aan één bedrijf of kennisinstelling, maar aan een cluster. En zoals André Pluimers ook aangeeft: er is meer dan hightech. Er is landelijk veel geld beschikbaar voor nieuwe technologieën in de medische hoek, fotonica of ‘artificial intelligence’ en daar willen we natuurlijk aanspraak op maken, maar ook in de transport, logistiek en toerisme zijn een hoop mensen aan het werk in Twente. Zij dragen bij aan de kwaliteit van leven hier en dat is en blijft belangrijk.

Twente Board Development

Twente Board wordt in de uitvoering bijgestaan door de uitvoeringsorganisatie Twente Board Development (TBD). De uitvoeringsorganisatie onderhoudt en versterkt het regionale ecosysteem, met de strategische agenda van Twente Board als leidraad. De organisatie werkt samen met regionale partners. Daarbij gaat het om het signaleren van trends en ontwikkelingen, verkennen van kansen, in de inzet van financiële middelen (subsidies). Onderdeel van de uitvoering zijn communicatie, branding en de lobby richting Den Haag en Brussel. Signaleren en monitoren zijn de essentiële basistaken van de uitvoeringsorganisatie. Het verzamelen van kennis over en het volgen van de relevante (beleids-)ontwikkelingen en processen in de regio zijn de basis om hierop te anticiperen. Samen met de diverse regionale partners geeft Twente Board Development hieraan invulling, in een vernieuwde onderlinge samenwerking.

Datum: 13 januari 2021 |

Bron tekst: INN'twente |

Auteur: Jochem Vreeman

Lees meer over #Twente Board