1 Geen armoede

Armoede is meer dan een gebrek aan inkomen en middelen om een duurzaam bestaan op te bouwen. Het uit zich in honger en ondervoeding, beperkte toegang tot onderwijs en andere basisvoorzieningen, sociale discriminatie en uitsluiting evenals een gebrek aan inspraak bij besluitvorming. Economische groei moet voor iedereen toegankelijk zijn om duurzame werkgelegenheid te creëren en gelijkwaardigheid te bevorderen. Meer weten? Lees dit artikel!

Bekijk hieronder alle artikelen
global goal icon