Global Goal 1: Geen armoede

Armoede is meer dan een gebrek aan inkomen en middelen om een duurzaam bestaan op te bouwen. Het uit zich in honger en ondervoeding, beperkte toegang tot onderwijs en andere basisvoorzieningen, sociale discriminatie en uitsluiting evenals een gebrek aan inspraak bij besluitvorming. Economische groei moet voor iedereen toegankelijk zijn om duurzame werkgelegenheid te creëren en gelijkwaardigheid te bevorderen.

In het kort

  • Armoede moet overal en in alle vormen de wereld uitgeholpen worden
  • Dit kunnen we bereiken door inkomsten te genereren

Global Goal

global goal icon
Beëindig armoede overal en in alle vormen

Volgens de Verenigde Naties mag niemand in 2030 nog in extreme armoede leven. Global Goal 1 houdt meer in dan alleen extreme armoede. Zo is bepaald dat alle landen zich moeten inzetten voor betere systemen op het gebied van sociale zekerheid. Dit betekent bijvoorbeeld het bedenken van beleid en het opzetten van programma’s voor een inclusieve, op gelijkwaardigheid gebaseerde arbeidsmarkt. Daarnaast moet het niet mogelijk zijn dat mensen in armoede kunnen raken door werkeloosheid, ziekte, ouderdom of een handicap. Als dit gebeurt moet een persoon terug kunnen vallen op sociale systemen die ondersteunen.

Economische middelen

Tegelijkertijd dienen alle mannen en vrouwen – bovenal arme en kwetsbare mensen – recht te hebben op economische middelen als land, technologie en financiële dienstverlening, waaronder microfinanciering. Dit houdt ook in het recht om te werken. Daarom staat tevens beschreven dat alle landen ervoor moeten zorgen dat arme mensen minder kunnen worden geraakt door natuurrampen, of sociale en economische crises.

 

Kortom:

  • duurzaam bestaan bevorderen;
  • honger en ondervoeding verminderen;
  • toegang tot onderwijs en voorzieningen verbeteren;
  • sociale discriminatie en uitsluiting verminderen;
  • inspraak hebben bij besluitvorming;
  • duurzame banen creëren;
  • gelijkheid bevorderen.

Lees meer over #duurzaam