ETC bereidt zich voor op groeiende vraag naar kernenergie

Wind, zon en waterstof zijn de energieleveranciers van de toekomst. Maar, de zon schijnt niet altijd: het is ook wel eens windstil en de ontwikkeling van (groene) waterstof als brandstof is nog volop aan de gang. De oplossing ligt volgens ETC, producent van ultracentrifuges voor het verrijken van uranium, in kernenergie.

“Kernenergie levert een bijdrage aan het CO2-vrij maken van de wereld”, stelt Leon Lagendijk, directeur van ETC in Almelo. “Er zijn kolossale veranderingen gaande. Doordat er wereldwijde klimaatafspraken zijn gemaakt, maar ook door de oorlog in Oekraïne waardoor ook geopolitieke aspecten een rol zijn gaan spelen. Als een land zomaar de gaskraan kan dichtdraaien, is de noodzaak voor landen om andere bronnen van energie aan te boren nog groter. Volgens mij is een mix van zon-, wind- en kernenergie de oplossing.”

In verschillende landen zijn de voorbereidingen voor het leveren van meer kernenergie druk aan de gang. Ze heropenen kerncentrales, bouwen nieuwe of praten daarover. In ons land wil de overheid de centrale in Borssele langer openhouden en zetten zij in op het bouwen van twee nieuwe centrales. Kernenergie is schoon, het kan continu geleverd worden en zorgt er bovendien voor dat we als land minder afhankelijk zijn van import uit andere landen. Net als midden jaren zeventig van de vorige eeuw. Tijdens de oliecrisis werd de productie van kernenergie opgeschroefd, aldus Leon.

Grotere afname

Voor ETC in Almelo al met al reden om zich op een grotere afname van ultracentrifuges voor te bereiden. “Het bouwen van nieuwe kerncentrales kost tijd, onze productie opvoeren eveneens”, geeft Leon aan. ETC werkt hard aan het opvoeren van die productie. In 2022 werkten bij het bedrijf in Almelo 200 mensen. Dit jaar zijn dat er al 340. Leon verwacht dat hij over twee jaar het dubbele aantal personeelsleden aanstuurt.

Tot dusver lukt het prima om mensen te vinden. “Twente staat bekend als hightech regio. Dat trekt mensen aan. Je ziet ook echt dat werknemers van nu - naast het hebben van een mooie baan- steeds belangrijker vinden om te werken voor een bedrijf met maatschappelijke impact. Die zingeving vinden ze bij ETC vanwege de bijdrage aan de oplossing van de klimaatproblemen. Wat ook helpt is dat we met alle hightechbedrijven in Almelo samenwerken om onze regio sterk op de kaart te zetten. We voeren geen concurrentiestrijdjes om personeel. Als andere bedrijven mensen aantrekken, helpt dat voor ons ook.”

Innovatie

Naast het werven van mensen, zet ETC in op innovatie. Die zit hem volgens Leon bij het bedrijf vooral in het automatiseren en digitaliseren van de processen in Almelo. “Hoe en wat precies, daarover kunnen we niets zeggen vanwege de gevoeligheid in onze branche, daarnaast zijn we continu bezig met de ontwikkeling van de ultracentrifuges. Ook daarin zit de innovatie.”

Uitbreiden

De vraag naar verrijkt uranium neemt toe. Daardoor neemt bij ons de productie toe en is een fysieke uitbreiding waarschijnlijk nodig. “Deze uitbreiding kan plaatsvinden op onze huidige locatie. Er is namelijk nog ruimte, zegt Leon. Dat willen we ook graag. Ten eerste omdat het pand met alle (veiligheids)eisen niet zomaar ergens anders gebouwd kan worden. Daarnaast trekken we hier de juiste mensen aan en dat is op een andere plek nog maar de vraag. En natuurlijk zit Urenco hier om de hoek. Uitbreiden doen we dus vooralsnog gewoon in Almelo.”

Datum: 6 september 2023 |

Bron tekst: ETC |

Auteur: Maaike Thüss

Contactinformatie

ETC Nederland
Planthofsweg 77
7601 PJ Almelo
+31 (0)546 54 55 00 werving@ext.enritec.com www.twente.com/organisaties/etc-nederland

Global Goals

Lees meer over #innovatie