Subsidie Circulaire Ketenprojecten

Er komt in 2023 weer budget voor de Subsidie Circulaire ketenprojecten (CKP). Vanaf 23 maart is het mogelijk om een aanvraag in te dienen.

In het kort

  • Subsidie ondersteunt kleine en middelgrote samenwerkingsverbanden om een boost te geven aan circulaire oplossingen in het streven naar een volledig circulaire economie in 2050.

Global Goal

global goal icon

Klik hier voor meer informatie en aanvragen.
Tip: eerder organiseerden we als Versnellingshuis een webinar over deze subsidieregeling. De opname vind je hier terug.

Webinar Ondersteuning Ketensamenwerking

Om de circulaire economie te bereiken moeten ook de complexe ketens ingrijpend veranderen. Dat vraagt om een sectorbrede benadering waarin meerdere partijen en schakels uit de keten zijn betrokken. Het gaat dus om grote samenwerkingsverbanden. Het Versnellingshuis Nederland circulair! helpt de gekozen ketens en sectoren sneller te verduurzamen op weg naar de circulaire economie. Het Versnellingshuis begeleidt de projecten vanaf de verkenning (initiatiefase) tot aan de realisatie (uitvoeringsfase). Tijdens het webinar 'Ondersteuning Ketensamenwerking' nemen we je mee in wat er nodig is om als keten voor ondersteuning in aanmerking te komen.

We denken dat er vanuit de Circulaire Hubs zicht is op potentieel interessante ketens en samenwerkingen. NB Het is niet de bedoeling om breed te werven ivm verwachtingenmanagement. Een individuele ondernemer komt hier niet voor in aanmerking. Dus ken je een ‘samenwerking in de keten’ die potentieel in aanmerking komt, stuur dan onderstaande link naar de contactpersonen. 

Voor meer informatie en aanmelden: Home | Webinar Ondersteuning Ketensamenwerking (momice.events)
Voor meer achtergrond over grote ketens: Versnellingshuis CE

Datum: 23 december 2022 |

Bron tekst: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland |

Lees meer over #circulair