Circulaire economie

Circulaire economie

Twente is van oudsher sterk in techniek en dankzij de florerende textiel- en staalindustrie heeft Twente haar sporen hierin ruimschoots verdiend. Maar ook in de alternatieve landbouw en duurzame energiesector zijn de afgelopen jaren nieuwe initiatieven gestart om bij te dragen aan een duurzame wereld. 

 

De focus leggen we op kringlooplandbouw, energietransitie en de productiewaarde van circulaire textiel. Daarbij stimuleren we investeringen in diverse innovaties op het gebied van bodemkwaliteit, voedselvoorziening- en veiligheid, toepassing van dronetechnologie in de landbouw, energieopslag en warmte, inzameling van textiel en recycling van textiel. Het impactportfolio 'circulaire economie' is een driver voor de actielijn 'circulaire economie en duurzaamheid'. 

Lees meer over #circulair

Bezoek de socials van Twente Board!