Huuskes Green Deal: duurzaam eten en drinken in de zorg

Duurzaamheid is een belangrijk thema en ook in de zorg wordt dit steeds belangrijker. Onlangs heeft Huuskes de Huuskes Green Deal gelanceerd: een nieuw duurzaamheidsprogramma voor in de zorg, speciaal voor de klanten van Huuskes. Met dit programma focust Huuskes zich op duurzaamheid rond eten en drinken, zoals bijvoorbeeld het inkopen van duurzame producten, plantaardige voeding en het terugdringen van voedselverspilling.

In het kort

  • Om duurzaamheid rond eten en drinken meer centraal te stellen heeft Huuskes een nieuw programma gelanceerd: Huuskes Green Deal.
  • Hiermee richt Huuskes zich met name op duurzaamheid op het gebied van voeding in de zorg.

Global Goal

global goal icon
Duurzaamheid in de zorg

Duurzaamheid is een onderwerp wat in steeds meer branches centraal staat, zo ook in de zorg. Er zijn al een aantal initiatieven genomen door brancheverenigingen en het Milieu Platform Zorg (MPZ) om de duurzaamheid in de zorg te versnellen. De Huuskes Green Deal is afgestemd op de richtlijnen die deze partijen aanhouden. Met de Huuskes Green Deal heeft Huuskes drie belangrijke doelen:

  • De inkoop van duurzame producten stimuleren
  • Voedselverspilling verminderen
  • Het gebruik van plantaardige middelen stimuleren
Compleet duurzaamheidsprogramma

Huuskes helpt haar klanten in dit duurzaamheidsprogramma vanaf de eerste stap. Om te weten welke aanpassingen er gemaakt moeten worden op het gebied van duurzaamheid, is het belangrijk om te bekijken waar je nu staat. Huuskes stelt onder andere een rapportage op die inzichtelijk maakt hoe groot het aandeel producten met een duurzaamheidskeurmerk binnen de totale afname van een organisatie is. Van daaruit kan vervolgens bekeken worden wat er veranderd kan worden.

Voedselverspilling verminderen

In de zorg is over het algemeen veel wisseling van het aantal patiënten en cliënten, dit kan zelfs per dag veel verschillen. Binnen veel zorginstellingen is er dan ook veel onduidelijkheid over het aantal patiënten en cliënten die op dat moment voorzien moeten worden van eten en drinken. Mede daardoor wordt er in de zorg nog veel voedsel verspild en juist dat is een belangrijk thema binnen de Huuskes Green Deal.

 

Daarvoor heeft Huuskes de Voedselverspillingsmeter gelanceerd. Dit is een praktisch stappenplan waar de voedselverspilling in kaart wordt gebracht, onder begeleiding van een projectmanager van Huuskes. Er wordt een onderzoeksplan gestart en daaruit komt een concreet meetplan. Dit wordt niet alleen ingezet voor grootkeukens en restaurants, maar ook voor kleinschalige woongroepen. Hiervoor wordt een speciale registratieapp gebruikt die metingen van verschillende afdelingen praktisch in kaart brengt.

Kennis

Om duurzaamheid binnen de organisatie beter te laten slagen, is het belangrijk om ook de medewerkers binnen de organisatie bewust te maken van duurzaamheid. Bij veel mensen ontbreekt de kennis over verduurzaming, waardoor ze onbedoeld de verkeerde keuzes maken. Door niet alleen doelstellingen en een beleid op te stellen, maar óók actief te investeren in het kennisniveau van medewerkers kunnen veranderingen binnen de organisatie daadwerkelijk worden doorgevoerd. Speciaal daarvoor is er de e-learning ‘Duurzaam eten en drinken in de zorg’ ontwikkeld. Tijdens deze e-learning worden medewerkers bewust van hoe zij zelf een steentje kunnen bijdragen om duurzamer om te gaan met eten en drinken. Niet alleen om de voedselverspilling te verminderen, maar ook om plantaardiger te eten en de inkopen voor het eten en drinken duurzamer te doen.

Datum: 1 februari 2021 |

Bron tekst: Huuskes |

Auteur: twente.com

Contactinformatie

Huuskes
Hoofdkantoor Enschede
Gronausestraat 425
7533 BM Enschede
088 – 38 36 000 info@huuskes.nl https://twente.com/organisaties/huuskes

Global Goals

Lees meer over #voeding