Bij Hodes Huisvesting krijgt ‘duurzaam wonen’ een diepere betekenis

Veranderingen in onze maatschappij zorgen voor herschikkingen in de huisvesting. Winkels sluiten, kantoren staan leeg en bestaande woningen voldoen niet meer aan de huidige installatie-, isolatie- en ventilatie-eisen. Terwijl we in delen van Nederland een krimp zien, groeit de bevolking landelijk in een hoog tempo. Huishoudens worden kleiner. We moeten het doen met dezelfde - of minder- ruimte voor huisvesting. De toekomst wordt minder voorspelbaar. Er ontstaat meer behoefte aan flexibel, duurzaam en betaalbaar huisvesten. Het begrip ‘duurzaamheid’ krijgt een diepere betekenis. We moeten af van het idee dat alles bestemd is voor de eeuwigheid. De bouwsector is nog steeds de grootste producent van afval en moet zoeken naar een meer verantwoord gebruik van grondstoffen en energiebronnen. Het is tijd om traditionele denkwijzen los te laten en te gaan denken in nieuwe mogelijkheden. Dit doet Hodes Huisvesting. Tijdens de pitch van Antonie ter Harmsel in het kader van GROW Green vertelde hij ons meer over de ideeën en concepten waarmee Hodes bijdraagt aan toekomstbestendig wonen. 

In het kort

  • De bouwsector is een grote vervuiler en moet zich richten op meer verantwoord gebruik van grondstoffen en energiebronnen
  • Antonie ter Harmsel sprak in het kader van GROW Green over welke circulaire oplossingen Hodes Huisvesting biedt
  • Het is tijd voor een nieuwe vorm van huisvesting, flexibiliteit gaat bij wonen steeds meer centraal staan en huisvesting hoort zich hieraan aan te passen 

Global Goal

global goal icon
Het nieuwe wonen

De bouwsector is erg vervuilend, bovendien is er een grote vraag naar huisvesting maar deze moet wel duurzaam en toekomstbestendig vervuld worden. Er is dus een nieuwe vorm van wonen nodig, Hodes Huisvesting zet zich hiervoor in. “Een woning wordt wonen, architectuur wordt productontwerpen, aannemen wordt aanbieden. Traditioneel bouwen op een weersafhankelijke bouwlocatie wordt fabrieksmatig assembleren onder geconditioneerde omstandigheden. Om echt toekomstgericht te kunnen huisvesten denken wij bij Hodes in permanente flexibiliteit. In droge bouwmethoden met bewezen methoden en technieken. In hergebruik en remontabel bouwen”, aldus Antonie ter Harmsel, eigenaar van Hodes Huisvesting.  Hierdoor heeft het realiseren van huisvesting structureel minder ruimte, grondstoffen en energie nodig. En kan er snel en efficiënt ingespeeld worden op bestaande en latente behoeften. “Bijdragen aan betere huisvesting voor mens en aarde, daar gaan we voor. Elke dag weer!”, zegt Antonie. 

Oorsprong van Hodes Huisvesting

Hodes is opgericht in 1925 en was in haar beginjaren actief in de traditionele huisvesting. In de zestiger jaren kwam daar de tijdelijke huisvesting bij. Vanaf 1970 is Hodes zich volledig gaan richten op de tijdelijke huisvesting in de elementenbouw. In 1993 werd Hodes onderdeel van Hegeman en gingen ze zich naast de elementenbouw ook specialiseren in de modulebouw. In de jaren die volgden verwierf Hodes een stevige marktpositie in de tijdelijke en semipermanente huisvesting in zowel de module- als elementenbouw. Vanaf 2000 veranderde de markt en ontstond er steeds meer behoefte aan hoogwaardige architectuur, betere kwaliteit en meer flexibiliteit. De concepten werden hierop afgestemd.  Begin 2017 nam de directie van Hodes het bedrijf over. Naast huisvestingsconcepten biedt Hodes nu ook complete doelgroepspecifieke producten aan. 

Verantwoordelijke huisvesting

“Onze huisvesting van nu is heel anders dan die van toen.” Hodes is nu een voortrekker in de markt als het gaat om flexibel, duurzaam en betaalbaar huisvesten. “Daarnaast nemen we verantwoordelijkheid over de gehele levenscyclus; we ontwerpen, realiseren en beheren huisvesting speciaal voor Leren, Recreëren, Wonen & Zorg. Dit doen we niet alleen maar samen met onze klanten, stakeholders en comakers.” De concepten en producten van Hodes worden uitgevoerd in elementen en modules. Hodes onderscheidt zich als aanbieder van permanente huisvesting met de flexibiliteit van tijdelijke huisvesting. Daarnaast is Hodes frontrunner als het gaat om circulariteit: “We denken na over onze toekomst, over de beleving van huisvesting en over het (her)gebruik van materialen en energie. Bouwen voor de eeuwigheid wordt toekomstgericht huisvesten. Als we blijven huisvesten voor de eeuwigheid en niet inspelen op latente behoeften, dan behouden we dezelfde problemen als waar we nu voor staan.”

Recyclen in plaats van slopen

Aan het einde van de gebruiksperiode is de huisvesting van Hodes eenvoudig te demonteren en op een andere locatie te hergebruiken. Doordat de huisvesting tijdens de gebruiksperiode kan meegroeien met wensen, behoeften en innovaties, is ze aan het einde van de gebruiksperiode nog steeds up-to-date. En dus prima herinzetbaar voor eenzelfde doelgroep op een andere locatie. Of voor andere doelgroepen. Door de weldoordachte bouwmethodiek kunnen ze de bouwelementen ook remonteren en hergebruiken.

Missie

Antonie ziet het zijn missie, en die van zijn bedrijf, om te werken aan een betere wereld voor morgen, voor mens én milieu: “Voor ons staat de mens op één. We willen bijdragen aan een samenleving waarin mensen gelukkig zijn en voor elkaar kunnen zorgen.  Blijvend welzijn vraagt ook om een duurzaam leefbare aarde. Voor onszelf, onze kinderen en onze kleinkinderen. Daarom gaan we op een verantwoorde manier om met ruimte, grondstoffen en energiebronnen.” Een mooi streven, en een waar het Twentse bedrijf een belangrijke bijdrage aan levert. Niet alleen door duurzaam en toekomstgericht te bouwen, maar ook door te denken aan inclusiviteit op de arbeidsmarkt. “We nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid door mensen met beperkingen te betrekken in het arbeidsproces en we bieden stage- en afstudeerplekken aan. We denken na over de toekomst van de samenleving, over onze rol daarin, en wat dit betekent voor ons werk.” Antonie is eigenlijk continu bezig met de verduurzaming en verbetering van de processen bij Hodes: “Wat vandaag goed is, kan morgen beter!”

Bewustwording

De bouwsector maakt volgens Antonie een ingrijpende transitie door. Waar vroeger de bouwer de dienst uitmaakte, zit nu de klant aan het stuur. Daarnaast moeten de producten duurzaam zijn. Processen moeten snel, strak en optimaal beheersbaar verlopen. De principes van industriële productie worden dan ook steeds meer verweven in de bouw. “Het is tijd om traditionele denkwijzen los te laten en te gaan denken in nieuwe mogelijkheden.” Hier loopt Antonie echter wel tegenaan. Dit is dan ook meteen zijn hulpvraag: “Hoe vergroten wij de bewustwording van het belang van de transitie naar circulair bij onze opdrachtgevers? We zitten in een transitie van de traditionele bouwsector naar een industriële bouwsector, maar het belang hiervan dringt nog niet altijd door.” Heb jij het antwoord voor Antonie? Of heb je zelf een circulaire idee waarbij je wel wat hulp kunt gebruiken? Stuur dan een mail naar growgreen@twente.com.

Datum: 7 februari 2020 |

Bron tekst: Hodes Huisvesting |

Lees meer over #circulair