BCorp Twente: Wij willen impact maken op de maatschappij

En daarmee ons brood verdienen

 

“We gaan naar aanleiding van het BCorpTwente traject onze missie en visie aanpassen”, zo opent Erwin Tappel van De Driesprong Fysiotherapeuten het gesprek. “Daar waar in 2015 het accent lag op het presteren van onze praktijk op zich, willen we nu de stap maken naar de maatschappelijke impact die we hebben. Onze ambitie is dat we invloed willen nemen op de gezondheid van onze wijk en op de gezondheid van kenniswerkers in Twente”.

In het kort

  • De businessmodellen van bedrijven kunnen meer en meer worden benut om maatschappelijke impact te creëren.
  • Daarom is BCorp Twente opgericht. Een keurmerk voor ondernemers die naast winst, ook mens, milieu en maatschappij als uitgangspunt nemen en dus betekenisvol ondernemen.
  • De Driesprong Fysiotherapeuten is een van de deelnemers, omdat ze een grotere stap willen maken naar de maatschappelijke impact die ze hebben.

Global Goal

global goal icon

Deze manier van denken begon bij Erwin post te vatten na het lezen van het boek ‘Tijd voor de betekeniseconomie’ van Kaj Morel. De kort daaropvolgende introductiebijeenkomst van Saxion Conscious Business en Eshuis Accountants en Adviseurs over dit thema, maakt dat Erwin ging deelnemen aan de reeks BcorpTwente. “Ik trok de conclusie dat hetgeen wij vanuit ons vak van fysiotherapeut kunnen betekenen voor de hele maatschappij geldt en niet wordt beperkt tot de behandelkamer. Zo ontstond de ambitie invloed te willen nemen op positieve gezondheid van de wijk waarin we zijn gevestigd en op die van de kenniswerkers werkzaam in Twente”.

Bewuster profileren door impact zichtbaar te maken

“Tijdens het leer-werk-doe-traject’ ontdekte ik dat we daadwerkelijk impact kunnen maken op de maatschappij. Dat dit nog de nodige veranderingen vraagt van ons huidige zorgverzekeringssysteem werd daarbij tevens duidelijk. Maar hier blijven we als De Driesprong niet in hangen. We zoeken juist de zorgverzekeraar en collega’s op om de waarde van positieve gezondheid voor het voetlicht te brengen. Het feit dat we als Twentenaar nuchter en bescheiden zijn helpt niet altijd bij het impact maken, zo concludeer ik. Door de prikkeling van het hulpmiddel B Corp kijken we meer naar wat we doen en hoe we dit naar de buitenwereld willen vertellen”, vertelt Erwin.

 

“En daar waar we dat voor het B Corp traject onbewust deden, profileren we ons hier nu bewuster mee dan ooit. Dit brengt ons in aanraking met nieuwe partners en zeker ook met nieuwe klanten in het bedrijfsleven die – zo blijkt nu – onze visie op positief gezond werkgeverschap delen. Deze manier van kijken willen we graag introduceren bij bedrijven met kenniswerkers binnen Twente”.

 

“Juist doordat we focussen op de impact die we bijvoorbeeld samen met een school of bedrijf maken, zijn we gesprekspartner. Een ander mooi voorbeeld is de wijze waarop we hockeyers screenen op hun beweging en performance zodat we preventief in plaats van curatief bezig zijn. Een interventie die we om niet doen en die leidt tot impact maken en daarmee tot nieuwe partners in het bedrijfsleven en het onderwijs waarmee we ons brood verdienen. ”.

B Corp gaat verder dan het ‘afvinken’ van een lijstje

Op de vraag of B Corp ‘geen oude wijn in nieuwe zakken is”, vertelt Erwin: “Als ik B Corp vergelijk met HKZ dan is het grootste verschil de manier van kijken. B Corp kijkt meer naar de maatschappelijke impact en geeft daarmee een andere focus. Het kwaliteitssysteem HKZ voor de zorg (dat wat ISO is voor bedrijven) heeft meer het klassieke ‘afvinken’ in zich. De manier van kijken vanuit de B Corp standaard heeft ons ‘gedwongen’ duidelijk te maken ‘wat we echt willen met onze praktijk’. De HKZ audit daagt hier niet op uit want HKZ kijkt meer naar de werking van de organisatie  waar B Corp kijkt naar het effect van het businessmodel”.

 

Erwin vertelt enthousiast verder: “Het mooiste vind ik dat er ook een community is gevormd van ondernemers die elkaar versterken en vanuit verschillende branches elkaar op ideeën brengen. Het is goed te merken dat er tussen de organisaties verbanden ontstaan, waarmee we elkaar verder brengen. We  doen nu mee aan een challenge vanuit het ministerie van onderwijs  om samen met het Twickel College in Hengelo te onderzoeken hoe we de ervaren werkdruk binnen het docententeam kunnen verminderen. Daarnaast merk ik ook dat ik nu meer dan ooit focus op het inkopen bij regionale partijen”.

Ga impact ondernemen!

“We hebben de wens toe te werken naar certificering, juist omdat we merken dat dit hulpmiddel ons helpt onze ambities ten aanzien van positieve gezondheid waar te maken. Uit de meest recente nulmeting blijkt dat we bijna klaar zijn voor certificering. In de tweede helft van 2021 willen we an ook voor de daadwerkelijke certificering gaan. Dit niet als doel wel als middel om ons zelf telkens weer te spiegelen aan een standaard die over impact ondernemen gaat. Als je een ondernemer bent die echt impact wilt maken, gebruik dan B Corp net als wij om toe te werken naar een impactbusinessmodel. En doe dit vooral samen met collega-ondernemers zodat er ook onderling nieuwe ideeën en samenwerkingen ontstaan”, zo sluit Erwin het gesprek af.

Over BCorp Twente

BCorp is een keurmerk voor ondernemers die toetst op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wereldwijd zijn er ruim 2.750 ‘Benefit Corporations’ in meer dan 50 landen en 130 industrieën. In Twente zetten Saxion Conscious Business Lab en Eshuis Accountants en Adviseurs in op het ondersteunen van Twentse ondernemers, die betekenis willen geven aan hun onderneming op gebied van circulair en gericht op mens en maatschappij. Deze ondernemers startten met elkaar BCorp Twente.

Datum: 14 januari 2021 |

Bron tekst: Bcorp |

Auteur: Bcorp

Lees meer over #economie